Roger | Jednodušší finance

Blog

Ekonomika
Štěpán Kuba

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Dne 1. října 2022 nabyla účinnosti novela zákona o evidenci skutečných majitelů. Novela (zákon č. 245/2022 Sb.) reaguje na připomínky Evropské komise a zajišťuje soulad české právní úpravy evidování skutečných

Přečíst

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin