Roger | Jednodušší finance

Často kladené dotazy

Roger Platba pomáhá posilovat dodavatelskou pozici a firmám růst. Zároveň přináší flexibilní financování

 

Výhody:

 • peníze za faktury s dlouhou splatností do 3 dnů,
 • místo čekání na peníze se firmy mohou věnovat podnikání,
 • dostupné i pro živnostníky a malé firmy,
 • bez zadlužování,
 • vše vyřízeno online,
 • bez nutnosti dokládání finančních výkazů,
 • rychlý schvalovací proces,
 • bez nutnosti postupování všech faktur či garance objemů,
 • žádné vstupní ani jiné skryté poplatky.

Odvíjí se od délky splatnosti, odvětví a objemu fakturace. Průměrné náklady na financování jsou 1,93 % z hodnoty faktury. Předpokládanou částku si můžete spočítat v naší kalkulačce.

Zpravidla k nám přicházejí:

 

 • Malé a střední firmy nebo živnostníci, kteří dodávají své zboží či služby významným hráčům na trhu v době sezónních výkyvů (během Vánoc, na začátku školního roku a podobně), nových zakázek nebo prodloužených splatností.
 • Společnosti, kterým nestačí limit kontokorentu nebo provozního úvěru.
 • Firmy z oborů jako je e-commerce, FMCG, logistika, HR, stavebnictví, strojírenství, IT, marketing nebo zemědělství.
 • Mít odběratele s obratem alespoň 200 milionů korun.
 • Nečelit exekucím a insolvenci.

Pokud tyto podmínky splňujete, kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo zašlete formulář. My se vám ozveme, zodpovíme všechny případné dotazy a společně se dohodneme na detailech.

Veškerý proces financování lze nastavit online, od poptávky až po podpis smlouvy. Rádi se však s vámi za účelem nastavení spolupráce setkáme i osobně. 

Obchodované faktury jsou vždy vystaveny za bonitními odběrateli. Každý odběratel prochází vstupní riskovou analýzou a musí:

 

 • mít roční obrat minimálně 200 milionů korun
 • platit své závazky včas, 
 • sídlit v rámci Evropské unie.

S fakturami po splatnosti vám bohužel pomoci nedokážeme.

Roger financuje i nově vzniklé společnosti. Z hlediska historie podnikání je pro nás zásadní odběratel, který musí být alespoň 3 roky v zisku. Pokud vy jako dodavatel nečelíte exekucím a máte přehlednou vlastnickou strukturu, spolupráce s Rogerem je možná.

Odběratelé hradí postoupené pohledávky na bankovní účet Platební instituce Roger, který je ve zvláštním režimu. Roger je licencován Českou národní bankou a tyto účty zveřejňuje v registru plátců DPH.

V rámci Roger Platby si sami vybíráte, které faktury chcete profinancovat. Celý proces vyřídíte online a bez zbytečně stráveného času v bankách. Malé firmy často na bankovní faktoring nedosáhnou, my se ale zaměřujeme na hodnocení vašich odběratelů. 

 

Přehledně jsme pro vás srovnali obě služby zde


Podívejte se i na rozdíly mezi Roger Platbou a kontokorentem nebo provozním úvěrem.

 • Vyberete faktury k profinancování a pošlete je do Rogera. 
 • Investoři o ně na aukčním portálu soutěží. 
 • Profinancuje ji ten, kdo nabídne nejnižší úrok. 
 • Do 3 dnů vám pošleme 75 % z hodnoty faktury. 
 • Zbylých 25 % dostanete po zaplacení odběratelem.

Financujeme faktury od 25 000 korun vystavené za jedním odběratelem nebo balíček faktur v celkové hodnotě 25 000 korun za jedním odběratelem.


Ideální splatnost faktur se pohybuje mezi 21 a 120 dny.

 • IČO a název odběratele,
 • data splatnosti, 
 • Roger číslo účtu, 
 • cesní doložku, 
 • konečnou cenu za zboží nebo službu. 

Zálohovou, neboli proforma fakturu, financovat nelze, jedná se totiž o dokument týkající se množství a ceny, který zasílá dodavatel odběrateli před dodáním služeb nebo zboží. Pomocí Roger Platby lze financovat pouze dodávky zboží či služeb, které již proběhly.

Pozdní úhrady faktur se snažíme minimalizovat již před samotným zahájením financování, protože pečlivě hodnotíme bonitu odběratele i jeho platební morálku.

 

V průběhu celého financování vám zasíláme automatická upozornění, pokud je vaše faktura po splatnosti. Nejzazší termín pro vypořádání financované faktury je 60. den od data splatnosti, kdy končí takzvaná ochranná lhůta.

Reklamační řád společnosti si můžete přečíst zde.

Etický kodex společnosti si můžete přečíst zde.

Informace o zpracování osobních udájů si můžete přečíst zde.

Možnost investovat do faktur s dlouhou splatností. Umožňuje zhodnotit kapitál v pohledávkách vystavených za bonitními odběrateli. Investování probíhá přes unikátní online platformu. Ta spojuje investory s podnikateli a společnostmi, které potřebují volné cash flow.

Přes online formulář a je zcela zdarma. 

 

Budete potřebovat:

 • dva doklady totožnosti, 
 • smlouvu o vedení účtu nebo výpis z bankovnictví.

Po odeslání vyplněného formuláře bude vaše žádost zpracována do jednoho pracovního dne.

Roger zřídil rezervní fond především z důvodu maximalizace ochrany vašich investičních prostředků. Automaticky se do něj, konkrétně na transparentní účty, ukládá 15 % z každého vysoutěženého úroku

Korunový účet

Eurový účet

Nové obchodní případy ověřujeme přímo u odběratelů. Dále máme nastaveny kontrolní mechanismy a postupy, které jsou prováděny v průběhu celé doby trvání spolupráce s klientem.

Každá aukce je krátkodobou investicí na 30 až 120 dní. Jedná se o rychlé a kvalitní zhodnocení prostředků bez fixace kapitálu na dlouhé měsíce či roky.

Roger Aukce nabízí možnost automatického bidování. Do systému zadáte úrokovou míru, za kterou jste ochotni financování faktury poskytnout. Tuto nabídku za vás pak systém hlídá a při jakékoliv změně obdržíte notifikaci.

 

Příklad:

Aukce začíná s maximálním úrokem 8,4 % p.a. Vyhodnotíte svou nejlepší nabídku na 3,5 % p.a., tu zadáte do systému. Systém za vás vloží bid 8,4 % p.a. Následně přijde investor, který zadá svoji nejlepší nabídku 5 % p.a. Automatický bidovací systém sám upraví vaši nabídku na 4,9 % p.a., čímž vás udrží ve vedení. Pokud některý z investorů překoná vaši nejlepší nabídku, systém vám zašle e-mailem upozornění.

Faktury obchodované na portále Roger Aukce jsou vždy vystaveny za bonitními odběrateli. Každý odběratel prochází vstupní riskovou analýzou a musí:

 • mít roční obrat minimálně 200 milionů korun
 • platit své závazky včas, 
 • sídlit v rámci Evropské unie.

Každá faktura je samozřejmě vystavena s datem splatnosti. Ze zkušenosti víme, že odběratelé často počítají splatnost faktury nikoli od vystavení, ale od doručení nebo zavedení do účetního systému. Datum proplacení se tím pádem může lišit i o několik dní oproti datu uvedenému na fakturách. Pro vás se stále jedná o úročené dny. 

 

Pro lepší orientaci vám mohou posloužit popisky k jednotlivým aukcím.

Odběratele ještě před samotným financováním velmi přísně hodnotíme podle vlastních riskových modelů. Vybrané faktury jsme schopni  pojistit proti kreditnímu riziku odběratele. Po celou dobu je výlučným vlastníkem pohledávky investor (postupník), Roger vystupuje v pozici administrátora. 

 

Na základě VOP běží 60 dnů po splatnosti takzvaná ochranná lhůta, po kterou se snažíme situaci ve spolupráci s klientem vyřešit. Z důvodu ochrany dodavatelsko odběratelských vztahů komunikujeme v první řadě vždy s klientem, až poté s odběratelem. Po celou dobu prodlení se investovaná částka i nadále úročí.  

 

 

Pokud v ochranné lhůtě nedojde k úhradě:

 • v případě pojištěné pohledávky se dohodneme na přihlášení k pojistnému plnění,
 • za podmínky, že se jedná o nepojištěnou pohledávku, se i po uplynutí ochranné lhůty Roger nadále snaží ve spolupráci s klientem, odběratelem a investorem dotáhnout proces vymáhání ke zdárnému konci,
 • jestliže se investor rozhodne záležitost řešit právní cestou po vlastní ose, může využít možnosti oslovení advokátní kanceláře Havel & Partners, a to za sjednaných zvýhodněných podmínek,
 • pokud se pohledávka stane nedobytnou, vzniká nárok na vyplacení jistiny z Rezervního fondu, který vznikl pro účely ochrany investic investorů

Pojištění pohledávek je jedním z prvků řízení rizik. Vybrané pohledávky na platformě jsou pojištěny u úvěrové pojišťovny Euler Hermes. Faktury pojišťujeme kvůli možné platební neschopnosti odběratele do výše 75 % její nominální hodnoty.

Rozhraní Roger Aukce je opatřeno bezpečnostním certifikátem a podklady ukládáme na vzdálené zabezpečené úložiště. Informace o obchodních případech a financování jsou vázány smluvní mlčenlivostí.

Pro tuto otázku si Roger nechal zpracovat daňové stanovisko od společnosti BDO Czech republic s.r.o.

 

 • Úrok vztahující se k postoupené pohledávce tvoří zdanitelný výnos, který bude zahrnut v daňovém přiznání daně z příjmů právnických osob.
 • V případě, že je investorem fyzická osoba podnikající, bude úrok vztahující se k investici tvořit zdanitelný výnos. 
 • Fyzické osoby podnikající, které vedou daňovou evidenci, evidují pro stanovení základu daně skutečné příjmy a výdaje.
 • V případě, že je investorem fyzická osoba nepodnikající, je úrok plynoucí z investice u investora zdanitelným příjmem.


V případě pochybností doporučujeme obrátit se na vašeho daňového poradce.

Roger funguje jako administrátor. Transakce spojené s financováním a vypořádáním probíhají přes účty vedené ve zvláštním režimu ve smyslu 41f zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Reklamační řád společnosti si můžete přečíst zde.

Etický kodex společnosti si můžete přečíst zde.

Informace o zpracování osobních udájů si můžete přečíst zde.

2 000 +

Uživatelů

...

Celkem profinancováno

Ikona Platební instituce Roger

200 000 +

Profinancovaných faktur

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin