Roger | Jednodušší finance

CEMEX Invoice Financing

Zkrácení splatnosti faktur pro dodavatele CEMEX Czech Republic, s.r.o. ve spolupráci s Rogerem

Co je CEMEX Invoice Financing?

CEMEX Invoice Financing (CEMEXIF) je rychlý způsob ke zkrácení splatnosti faktur, v rámci našeho obchodního vztahu, pomocí jednoduchého a uživatelsky přívětivého rozhraní. Službu jsme spustili v návaznosti na poptávku ze strany našich dodavatelů si občas či pravidelně zlepšit své provozní cash flow a předfinancovat pohledávky za CEMEX Czech Republic, s.r.o.

Jak pracovat v rozhraní Invoice Financing
Faktoring od Rogera

Jak funguje služba CEMEXIF?

Hlavním úkolem CEMEX Invoice Financing je financování obchodních toků mezi odběratelem a dodavatelem s cílem optimalizovat jejich pracovní kapitál. Obsluha probíhá jednoduše, pomocí uživatelsky přívětivého webového rozhraní.

Kdo provozuje CEMEXIF?

Službu jsme pro vás připravili ve spolupráci s Platební institucí Roger, která pomáhá firmám optimalizovat pracovní kapitál. Zkrácení splatnosti faktur přes CEMEX Invoice Financing probíhá zcela automatizovaně, a to díky napojení na interní systém ERP CEMEX. Roger provozuje CEMEXIF prostřednictvím své 100 % vlastněné dceřiné společnosti Invoice Financing a vykonává svou činnost pod dohledem ČNB.

Jak probíhá financování přes CEMEXIF?

1. Zaslání faktury

Vystavíte fakturu za dodané zboží 

2. Potvrzení faktury

Potvrzené faktury se načtou do rozhraní CEMEX Invoice Financing

3. Zkrácení splatnosti

Do 3 dnů dostanete zaplaceno 75-100 % z hodnoty faktury

4. Vypořádání

K datu splatnosti dostanete zbývající část pohledávky

Výhody

 • Posílení finanční stability vaší firmy

  Peníze za faktury dostanete do 3 dnů. Nemusíte se tak zadlužovat v bankách, operovat s vysokými rezervami nebo zálohami.

 • Nízká administrativa

  CEMEXIF je jednoduché uživatelsky přívětivé rozhraní, kde si sami vyberete, jaké faktury chcete předfinancovat. Vše probíhá elektronicky, takže se vyhnete zbytečnému papírování.

 • Flexibilita

  Službu můžete využívat pravidelně, k vykrytí sezónních výkyvů nebo jen k profinancování jedné faktury. Frekvence využití záleží jen na vás. Optimalizaci cash flow provádíte přesně podle svých aktuálních potřeb.

 • Cena

  V porovnání s ostatními možnostmi provozního financování u nás naleznete nejnižší úrok, protože stanovení podmínek financování reflektuje bonitu společnosti CEMEX Czech Republic. Konečnou cenu financování znáte vždy před samotným financováním přímo z rozhraní. Cenu nazýváme diskontem a je vždy počítána z financované částky.

 • Žádné limity

  Je jen na vás, jestli se rozhodnete službu využít ke zkrácení splatnosti faktur za několik tisíc nebo desítek miliónů korun. Dodavatelé u nás nemají žádné limity.

Průběh registrace

1. První přihlášení

Zadáte pouze IČO a e-mail, ostatní informace se automaticky ověří z databáze a vy obratem obdržíte heslo pro první přihlášení.

2. Ověření totožnosti

Roger je před prvním financováním ze zákona povinen ověřit totožnost jednající osoby vaší společnosti, telefonicky se na vás obrátí obchodní oddělení Rogera.

3. Zkrácení splatnosti

75-100 % z hodnoty faktury k předfinancování máte na účtu do 3 dnů. Doplatek vám pošle Roger, jakmile uhradí CEMEX svůj závazek.

Mám zájem o více informací

Ondřej Machač

Key Account Manager
t: +420 776 134 846
m: invoicefinancing@roger.cz

Rád vám zodpovím veškeré dotazy týkající se splatnosti faktur. V Rogeru se starám o klienty využívající Invoice Financing.

a zkrácení splatnosti faktur na 3 dny …

Časté dotazy

caste_dotazy

CEMEX Invoice Financing („CEMEXIF“) je nový rychlý způsob sjednávání skont v rámci obchodního vztahu mezi vámi a společností CEMEX Czech Republic, s.r.o. pomocí jednoduchého a uživatelsky přívětivého rozhraní. CEMEXIF slouží k vaší občasné či pravidelné potřebě zlepšit si své provozní cash flow.

Služba CEMEXIF vám zkrátí splatnost faktur přesně dle vašich potřeb. Jakmile provedete registraci do rozhraní CEMEXIF, stačí jen vybrat faktury k profinancování a peníze máte do 3 dnů. Díky pružnému a efektivnímu způsobu provozního financování můžete podnikat s větším klidem.

Služba CEMEXIF je určena pro dodavatele CEMEXu, kteří mají zájem zkrátit splatnost svých faktur.

Typickými uživateli CEMEXIF jsou:

 • Malé a střední společnosti, kterým dlouhé splatnosti faktur a nedostatek provozního kapitálu brání v rychlejším rozvoji podnikání.
 • Společnosti, jejichž podnikání podléhá sezónním výkyvům a dlouhodobé bankovní financování tak pro ně není výhodné.
 • Společnosti s krátkou finanční historií, kvůli které mají problém získat bankovní financování.

Do rozhraní CEMEXIF se můžete zdarma registrovat na této webové stránce. Samotná registrace je velmi rychlá a jednoduchá. Zvládnete ji do několika minut.

K registraci do rozhraní CEMEXIF musíte zadat IČO vaší společnosti, zvolit si přihlašovací email a mít u sebe mobilní telefon pro zaslání potvrzovacího kódu.

Oproti bankovnímu faktoringu nemusíte garantovat žádný minimální objem fakturace. Službu můžete využívat pravidelně, k vykrytí sezónních výkyvů anebo jen k profinancování jedné faktury. Záleží jen na vás. Vše probíhá elektronicky, takže se vyhnete zbytečnému papírování.

V rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu může dojít k různým vratkám zboží či zápočtům. Odběratelé následně hradí svůj závazek s ohledem na hodnotu těchto zápočtů. Proto využíváme rezervy (obvykle) ve výši 25 % z hodnoty faktury.

Zkrátit splatnost lze pouze u takových faktur, které byly potvrzeny v SAP ze strany CEMEXu.

Takové faktury jsou zobrazeny v přehledu faktur rozhraní CEMEXIF a vy si jen vybíráte, u kterých chcete zkrátit splatnost a uvolnit pracovní kapitál.

Pokud faktury v rozhraní nevidíte, je to z důvodu, že zatím nebyly potvrzeny nebo byly z nějakého důvodu odmítnuty. Může se stát, že mezi odesláním faktury a potvrzením nastane časová prodleva. V takovém případě dochází ke zpracování faktury na straně CEMEXu a je potřeba vyčkat, až bude faktura potvrzena.

Zkrátit splatnost si můžete jak při vystavení faktury, tak kdykoliv později. Minimální doba zkrácení splatnosti faktur je 14 dní.

Financování lze uzpůsobit vašim potřebám. Využití CEMEXIF není spojeno s žádnými limity, paušály ani jinými skrytými poplatky. Můžete financovat faktury za stovky korun i faktury za několik miliónů.

Modelový případ zaúčtování pohledávky financované prostřednictvím CEMEXIF naleznete níže, případně si jej můžete stáhnout na tomto odkazu. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat na invoicefinancing@roger.cz 

CEMEX Invoice Financing – předpoklady modelového příkladu:

 • Nominální hodnota pohledávky = 100.000 Kč
 • Financovaná částka 75 % = 75.000 Kč
 • Doplatek 25 % po úhradě faktury CEMEX = 25.000 Kč
 • Počet dní od financování do doby splatnosti na faktuře = 60 dní
 • Diskont = 3,99 % p.a. + 3,94 % p.a. (2M PRIBOR k 3.1.2022) = 7,93 % p.a. z financované částky
 •  
Účetní operaceÚčetDokladČástka
Vystavení faktury na zákazníka311/602Faktura100 000,- Kč
Výnos z postoupení (prodeje) pohledávky315/646Smlouva o postoupení99 009,- Kč
Odpis pohledávky – daňově uznatelný dle § 24 odst.2 s)546/311Smlouva o postoupení99 009,- Kč
Odpis pohledávky ve výši diskontu – daňově uznatelný dle § 24 odst.2 s)546/311 991,- Kč
5. Úhrada za postoupenou pohledávku – do 3 dnů221/315Bankovní výpis74 009,- Kč
Doplatek zbytku pohledávky po úhradě CEMEXem221/315Bankovní výpis25 000,- Kč

Reklamační řád společnosti si můžete přečíst zde.

Etický kodex společnosti si můžete přečíst zde.

Informace o zpracování osobních udájů si můžete přečíst zde.

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin