Roger | Jednodušší finance

Cargo Invoice Financing

Zkrácení splatnosti faktur pro dodavatele C.S.CARGO ve spolupráci s Rogerem

Cargo Invoice Financing

Cargo Invoice Financing, to je zkrácení splatnosti faktur pro dodavatele C.S.CARGO a.s. ve spolupráci s Rogerem

Zkrácení splatnosti faktur

Předem stanovený diskont

Online přes webové rozhraní

Co je Cargo Invoice Financing?

Cargo Invoice Financing (CIF) je rychlý způsob ke zkrácení splatnosti faktur v rámci obchodního vztahu mezi dodavatelem a C.S.CARGO a.s. Celý proces od registrace po financování probíhá přes jednoduché webové rozhraní. Službu jsme ve spolupráci s C.S.CARGO a.s. spustili v návaznosti na poptávku ze strany dopravců občas či pravidelně si zlepšit své provozní cash flow a dostat zaplaceno za své faktury dříve.

Jak pracovat v rozhraní Invoice Financing

Co je Cargo Invoice Financing?

Cargo Invoice Financing (CIF) je rychlý způsob ke zkrácení splatnosti faktur v rámci obchodního vztahu mezi dodavatelem a C.S.CARGO a.s. Celý proces od registrace po financování probíhá přes jednoduché webové rozhraní. Službu jsme ve spolupráci s C.S.CARGO a.s. spustili v návaznosti na poptávku ze strany dopravců občas či pravidelně si zlepšit své provozní cash flow a dostat zaplaceno za své faktury dříve.

Jak pracovat v rozhraní Invoice Financing

Faktoring od Rogera

Jak funguje služba CIF?

Hlavním úkolem Cargo Invoice Financing je financování obchodních toků mezi odběratelem a dodavatelem s cílem optimalizovat jejich pracovní kapitál. Obsluha probíhá jednoduše pomocí uživatelsky přívětivého webového rozhraní, které zobrazuje všechny přijaté a potvrzené faktury ze strany C.S.CARGO a.s.

Kdo provozuje CIF?

Službu jsme pro vás připravili ve spolupráci s Platební institucí Roger, která pomáhá firmám optimalizovat pracovní kapitál. Zkrácení splatnosti faktur přes Cargo Invoice Financing probíhá zcela automatizovaně, a to díky napojení na interní systém C.S.CARGO a.s. (LODiS). Roger službu provozuje prostřednictvím své 100 % vlastněné dceřiné společnosti Invoice Financing a vykonává svou činnost pod dohledem ČNB.

Jak probíhá financování přes CIF?

1. Zaslání faktury

Dopravce odjede přepravu, vystaví fakturu a pošle ji e-mailem do C.S.CARGO a.s.

2. Potvrzení faktury

C.S.CARGO a.s. přijme fakturu, potvrzené faktury se zobrazí ve webovém rozhraní k profinancování

3. Zkrácení splatnosti

Do 3 dnů od žádosti k proplacení dostane dopravce od Rogera zaplaceno 100 % faktury – diskont

4. Vypořádání

Dle sjednaných podmínek v den systémové splatnosti platí C.S.CARGO a.s. fakturu na účet Rogera

Výhody

 • Posílení finanční stability vaší firmy

  Peníze za faktury dostanete do 3 dnů od jejich výběru v rozhraní. Nemusíte se tak zadlužovat v bankách, operovat s vysokými rezervami nebo zálohami.

 • Nízká administrativa

  CIF je jednoduché uživatelsky přívětivé webové rozhraní, kde si sami vyberete, jaké faktury chcete předfinancovat. Vše probíhá elektronicky, takže se vyhnete zbytečnému papírování.

 • Flexibilita

  Službu můžete využívat pravidelně, k vykrytí sezónních výkyvů nebo jen k profinancování jedné faktury. Frekvence využití záleží jen na vás. Optimalizaci cash flow provádíte přesně podle svých aktuálních potřeb.

 • Cena

  Stanovení podmínek financování reflektuje bonitu společnosti C.S.CARGO a.s. a také riziko daného obchodního případu. Konečnou cenu financování znáte vždy před samotným financováním. Cenu nazýváme diskontem a je vždy počítána z financované částky.

 • Žádné limity

  Je jen na vás, jestli se rozhodnete službu využít ke zkrácení splatnosti faktur za několik tisíc nebo desítek miliónů korun. Dodavatelé u nás nemají žádné limity.

Průběh registrace

1. První přihlášení

Zadáte pouze IČO a e-mail, ostatní informace se automaticky ověří z databáze a vy obratem obdržíte heslo pro první přihlášení.

2. Ověření totožnosti

Roger je před prvním financováním ze zákona povinen ověřit totožnost jednající osoby vaší společnosti, telefonicky se na vás obrátí obchodní oddělení Rogera.

3. Zkrácení splatnosti

Před prvním financováním podepíšete Dohodu o financování online přímo ve vašem CIF rozhraní. Následně vám Rogera pošle financování vybraných faktur. 

Mám zájem o více informací

Vojtěch Vrablc

Relationship Manager
t: +420 739 183 224
m: financing@cscargo.cz

Rád vám zodpovím veškeré dotazy týkající se splatnosti faktur. V Rogeru se starám o klienty využívající Invoice Financing.

Časté dotazy

caste_dotazy

Cargo Invoice Financing (CIF) je nový rychlý způsob sjednávání skont v rámci obchodního vztahu mezi vámi a společností C.S.CARGO a.s. Služba slouží k občasné či pravidelné potřebě dodavatelů zlepšit si své provozní cash flow.

Služba CIF vám zkrátí splatnost faktur přesně dle vašich potřeb. Jakmile provedete registraci do rozhraní CIF, stačí jen vybrat faktury k profinancování a peníze máte do 3 dnů na účtu. Díky pružnému a efektivnímu způsobu provozního financování můžete podnikat s větším klidem.

Služba CIF je určena pro dodavatele C.S.CARGO, kteří mají zájem zkrátit splatnost svých faktur.

Typickými uživateli CIF jsou:

 • Malé a střední společnosti, kterým dlouhé splatnosti faktur a nedostatek provozního kapitálu brání v rychlejším rozvoji podnikání.
 • Společnosti, jejichž podnikání podléhá sezónním výkyvům a dlouhodobé bankovní financování tak pro ně není výhodné.
 • Společnosti s krátkou finanční historií, kvůli které mají problém získat bankovní financování.

Cena je stanovena jako úroková sazba z financované částky pohledávky. Cenu nazýváme diskontem a je počítána vždy podle počtu dní zbývajících do splatnosti. Konečnou výši diskontu znáte předem přímo z rozhraní Cargo Invoice Financing. 

Do rozhraní CIF se můžete zdarma registrovat na této webové stránce. Samotná registrace je velmi rychlá a jednoduchá. Zvládnete ji do několika minut.


Jak probíhá registrace do rozhraní Cargo Invoice Financing, se můžete podívat na tomto krátkém videu.

K registraci do rozhraní musíte zadat IČO vaší společnosti, zvolit si přihlašovací e-mail a mít u sebe mobilní telefon pro zaslání potvrzovacího kódu.

Oproti bankovnímu faktoringu nemusíte garantovat žádný minimální objem fakturace. Službu můžete využívat pravidelně, k vykrytí sezónních výkyvů anebo jen k profinancování jedné faktury. Záleží jen na vás. Vše probíhá elektronicky, takže se vyhnete zbytečnému papírování.

V rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu může dojít k různým vratkám zboží či zápočtům. Odběratelé následně hradí svůj závazek s ohledem na výši těchto zápočtů. Je možné, že v případě realizace častých zápočtů vám bylo po dohodě s odběratelem snížen rámec financování, který vidíte přímo ve svém rozhraní. 

Zkrátit splatnost lze pouze u takových faktur, které byly zaslány odběrateli, a zároveň byly ze strany C.S.CARGO a.s. potvrzeny. (Přijaty do systému LODiS) Potvrzení faktur ze strany C.S.CARGO a.s. je stěžejním předpokladem pro zobrazení faktury v rozhraní Invoice Financing. Potvrzené faktury jsou zobrazeny v Přehledu faktur rozhraní CIF a vy si jen vybíráte, u kterých chcete zkrátit splatnost a uvolnit pracovní kapitál.

Faktury jsou do rozhraní nahrávány s 2 denním zpožděním a to z toho důvodu, aby mělo C.S.CARGO prostor pro případné zápočty a dořešení nesouladů ve fakturaci. U dopravců, kteří jezdí zakázky pro TESCO, je prodleva v nahrání faktury do rozhraní 7 denní. Důvodem je, že TESCO 1x týdně fakturuje C.S.CARGO za veškeré pohonné hmoty daného dopravce, může tedy docházet k větším zápočtům určitých faktur.

Zkrátit splatnost si můžete jak při vystavení faktury, tak kdykoliv později. Minimální doba zkrácení splatnosti faktur je 7 dní.

Financování lze uzpůsobit vašim potřebám. Využití CIF není spojeno s žádnými limity, paušály ani jinými skrytými poplatky. Můžete financovat faktury za stovky korun i faktury za několik miliónů.

Modelový případ zaúčtování pohledávky financované prostřednictvím CIF si můžete stáhnout na tomto odkazu.

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat na financing@cscargo.cz nebo na tel.: +420 702 021 683.

Reklamační řád společnosti si můžete přečíst zde.

Etický kodex společnosti si můžete přečíst zde.

Informace o zpracování osobních údajů si můžete přečíst zde.

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin