Roger | Jednodušší finance

Datart Invoice Financing

Zkrácení splatnosti faktur pro dodavatele HP TRONIC Zlín ve spolupráci s Rogerem

Datart Invoice Financing

Datart Invoice Financing, to je zkrácení splatnosti faktur pro dodavatele do HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. ve spolupráci s Rogerem

Flexibilní vylepšení cash flow

Předem stanovený diskont

Vše probíhá online přes EDI

Co je Datart Invoice Financing?

Datart Invoice Financing (DIF) je rychlý způsob ke zkrácení splatnosti faktur, v rámci našeho obchodního vztahu, pomocí jednoduchého a uživatelsky přívětivého rozhraní. Službu jsme spustili v návaznosti na poptávku ze strany našich dodavatelů si občas či pravidelně zlepšit své provozní cash flow a předfinancovat pohledávky za HP TRONIC.

Jak pracovat v rozhraní Invoice Financing

Co je Datart Invoice Financing?

Datart Invoice Financing (DIF) je rychlý způsob ke zkrácení splatnosti faktur, v rámci našeho obchodního vztahu, pomocí jednoduchého a uživatelsky přívětivého rozhraní. Službu jsme spustili v návaznosti na poptávku ze strany našich dodavatelů si občas či pravidelně zlepšit své provozní cash flow a předfinancovat pohledávky za HP TRONIC.

Jak pracovat v rozhraní Invoice Financing

Faktoring od Rogera

Jak funguje služba DIF?

Hlavním úkolem Datart Invoice Financing je financování obchodních toků mezi odběratelem a dodavatelem s cílem optimalizovat jejich pracovní kapitál. Obsluha probíhá jednoduše, pomocí uživatelsky přívětivého webového rozhraní.

Kdo provozuje DIF?

Službu jsme pro vás připravili ve spolupráci s Platební institucí Roger, která pomáhá podnikům optimalizovat pracovní kapitál. Prostřednictvím Datart Invoice Financing probíhá zkrácení splatnosti faktur zcela automatizovaně díky technickému napojení na systémy pro elektronickou výměnu dokladů EDI. Roger provozuje DIF prostřednictvím své 100 % vlastněné dceřiné společnosti Invoice Financing a vykonává svou činnost pod dohledem ČNB.

Jak probíhá financování přes DIF?

1. Zaslání faktury

Vystavíte fakturu za dodané zboží ve formátu EDI

2. Potvrzení faktury

Potvrzené faktury se načtou do rozhraní Datart Invoice Financing

3. Zkrácení splatnosti

Do 3 dnů dostanete zaplaceno
75 % až 85% z hodnoty faktury

4. Vypořádání

K datu splatnosti dostanete zbylých
25 % až 15 %

Výhody

 • Posílení finanční stability vaší firmy

  Peníze za faktury dostanete do 3 dnů. Nemusíte se tak zadlužovat v bankách, operovat s vysokými rezervami nebo zálohami.

 • Nízká administrativa

  DIF je jednoduché uživatelsky přívětivé rozhraní, kde si sami vyberete, jaké faktury chcete předfinancovat. Vše probíhá elektronicky, takže se vyhnete zbytečnému papírování.

 • Flexibilita

  Službu můžete využívat pravidelně, k vykrytí sezónních výkyvů nebo jen k profinancování jedné faktury. Frekvence využití záleží jen na vás. Optimalizaci cash flow provádíte přesně podle svých aktuálních potřeb.

 • Cena

  V porovnání s ostatními možnostmi provozního financování u nás naleznete nejnižší úrok, protože stanovení podmínek financování reflektuje bonitu společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. Konečnou cenu financování znáte vždy před samotným financováním přímo z rozhraní. Cenu nazýváme diskontem a je vždy počítána z financované částky.

 • Žádné limity

  Je jen na vás, jestli se rozhodnete službu využít ke zkrácení splatnosti faktur za několik tisíc nebo desítek miliónů korun. Dodavatelé u nás nemají žádné limity.

Průběh registrace

1. První přihlášení

Zadáte pouze IČO a e-mail, ostatní informace se automaticky ověří z databáze a vy obratem obdržíte heslo pro první přihlášení.

2. Ověření totožnosti

Roger je před prvním financováním ze zákona povinen ověřit totožnost jednající osoby vaší společnosti, telefonicky se na vás obrátí obchodní oddělení Rogera.

3. Zkrácení splatnosti

75 % až 85 % z hodnoty faktury k předfinancování máte na účtu do 3 dnů. Doplatek vám pošle Roger, jakmile uhradí HP TRONIC svůj závazek.

Mám zájem o více informací

Ondřej Machač

Key Account Manager
t: +420 776 134 846
m: financing@hptronic.cz

Rád vám zodpovím veškeré dotazy týkající se splatnosti faktur. V Rogeru se starám o klienty využívající Invoice Financing.

a zkrácení splatnosti faktur na 3 dny …

Časté dotazy

caste_dotazy

Datart Invoice Financing (DIF) je nový rychlý způsob zkrácení splatnosti v rámci obchodního vztahu mezi vámi a společností HP TRONIC Zlín spol. s r.o. pomocí jednoduchého a uživatelsky přívětivého rozhraní. DIF slouží k vaší občasné či pravidelné potřebě si zlepšit si své provozní cash flow.

Služba DIF zkrátí splatnost faktur přesně podle vašich potřeb. Jakmile provedete registraci do rozhraní DIF, stačí jen vybrat faktury k profinancování a peníze máte do 3 dnů na účtu. Díky pružnému a efektivnímu způsobu provozního financování můžete podnikat s větším klidem.

DIF je určena pro dodavatele Datartu, kteří mají zájem zkrátit splatnost svých faktur.

Typickými uživateli DIF jsou:

 • Malé a střední společnosti, kterým dlouhé splatnosti faktur a nedostatek provozního kapitálu brání v rychlejším rozvoji podnikání.
 • Společnosti, jejichž podnikání podléhá sezónním výkyvům a dlouhodobé bankovní financování tak pro ně není výhodné.
 • Společnosti, které potřebují snížit otevřenou expozici vůči jednomu odběrateli, v tomto případě HP TRONIC.

Konečnou cenu financování znáte vždy před samotným financováním přímo z rozhraní. Cenu nazýváme diskontem a je vždy počítána z financované částky.

Do rozhraní DIF se můžete zdarma registrovat na této webové stránce. Samotná registrace je velmi rychlá a jednoduchá. Zvládnete ji do několika minut.
Jak probíhá registrace do rozhraní Datart Invoice Financing, se můžete podívat na tomto krátkém videu.

K registraci do rozhraní DIF musíte zadat IČO vaší společnosti, zvolit si přihlašovací email a mít u sebe mobilní telefon pro zaslání potvrzovacího kódu.

Oproti bankovnímu faktoringu nemusíte garantovat žádný minimální objem fakturace. Službu můžete využívat pravidelně, k vykrytí sezónních výkyvů anebo jen k profinancování jedné faktury. Záleží jen na vás. Vše probíhá elektronicky, takže se vyhnete zbytečnému papírování.

V rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu může dojít k různým vratkám zboží či zápočtům. Odběratelé následně hradí svůj závazek s ohledem na hodnotu těchto zápočtů. Proto využíváme rezervy v podobě 25 % až 15 % z hodnoty faktury.

Zkrátit splatnost lze pouze u takových faktur, které byly zaslány přes EDI, a zároveň byly ze strany Datartu potvrzeny. Takové faktury jsou zobrazeny v přehledu faktur rozhraní DIF a vy si jen vybíráte, u kterých chcete zkrátit splatnost a uvolnit pracovní kapitál.

Pokud faktury v rozhraní nevidíte, je to z důvodu, že zatím nebyly potvrzeny ze strany Datartu nebo byly z nějakého důvodu odmítnuty.

Může se stát, že mezi odesláním faktury a potvrzením nastane časová prodleva. V takovém případě dochází ke zpracování faktury na straně Datartu a je potřeba vyčkat, až bude faktura potvrzena. Jestliže čekáte na potvrzení déle než obvykle, obracejte se prosím na oddělení Administrativní podpory příjmu zboží Datartu.
Stav svých faktur můžete sledovat přímo ve svém rozhraní pro EDI.

Zkrátit splatnost si můžete jak při vystavení faktury, tak kdykoliv později. Minimální doba zkrácení splatnosti faktur je 14 dní.

Financování lze uzpůsobit vašim potřebám. Využití DIF není spojeno s žádnými limity, paušály ani jinými skrytými poplatky. Můžete financovat faktury za stovky korun i faktury za několik miliónů.

Modelový případ zaúčtování pohledávky financováné prostřednictvím DIF naleznete níže, případně si ho můžete stáhnout na tomto odkazu. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat na financing@hptronic.cz nebo na tel.: +420 702 021 683.

Datart Invoice Financing – předpoklady modelového příkladu:

 • Nominální hodnota pohledávky = 100.000 Kč
 • Financovaná částka 75 % = 75.000 Kč
 • Doplatek 25 % po úhradě HP TRONIC = 25.000 Kč
 • Počet dní od financování do doby splatnosti na faktuře = 60 dní
 • Diskont odpovídající počtu dní výše = 1,4 % z financované částky (8,4/360*60)
Účetní operaceÚčetDokladČástka
Vystavení faktury na zákazníka311/602Faktura100 000,- Kč
Výnos z postoupení (prodeje) pohledávky315/646Smlouva o postoupení98 950,- Kč
Odpis pohledávky – daňově uznatelný dle § 24 odst.2 s)546/311Smlouva o postoupení98 950,- Kč
Odpis pohledávky ve výši diskontu – daňově uznatelný dle § 24 odst.2 s)546/311 1 050,- Kč
5. Úhrada za postoupenou pohledávku – do 3 dnů221/315Bankovní výpis73 950,- Kč
Doplatek zbytku pohledávky po úhradě HP TRONIC221/315Bankovní výpis25 000,- Kč

Reklamační řád společnosti si můžete přečíst zde.

Etický kodex společnosti si můžete přečíst zde.

Informace o zpracování osobních udájů si můžete přečíst zde.

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin