Roger a.s. | Jednodušší finance

Cargo Invoice Financing

Skrócenie terminu zapadalności faktur dla dostawców C.S.CARGO Poland Sp. z o.o. we współpracy z Rogerem

Cargo Invoice Financing

Skrócenie terminu zapadalności faktur dla dostawców C.S.CARGO Poland Sp. z o.o. we współpracy z Rogerem

Skrócenie zapadalności faktur

Z góry ustalony rabat

Online za pośrednictwem interfejsu

Co to jest Cargo Invoice Financing?

Cargo Invoice Financing (CIF) to szybki sposób na skrócenie zapadalności faktur w relacji biznesowej między dostawcą a C.S.CARGO Poland Sp. z o.o. (C.S.CARGO) Cały proces od rejestracji do finansowania odbywa się za pośrednictwem prostego interfejsu internetowego. Usługę tę we współpracy z C.S.CARGO uruchomiliśmy w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony przewoźników, żeby okazjonalnie lub regularnie, poprawić cash flow i otrzymywać płatności faktur wcześniej.

Jak pracować w interfejsie Invoice Financing

Co to jest Cargo Invoice Financing?

Cargo Invoice Financing (CIF) to szybki sposób na skrócenie zapadalności faktur w relacji biznesowej między dostawcą a C.S.CARGO Poland Sp. z o.o. (C.S.CARGO) Cały proces od rejestracji do finansowania odbywa się za pośrednictwem prostego interfejsu internetowego. Usługę tę we współpracy z C.S.CARGO uruchomiliśmy w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony przewoźników, żeby okazjonalnie lub regularnie, poprawić cash flow i otrzymywać płatności faktur wcześniej.

Jak pracovat v rozhraní Invoice Financing

invoice_financing

Jak działa usługa CIF?

Głównym zadaniem Cargo Invoice Financing jest finansowanie przepływów handlowych pomiędzy odbiorcą a dostawcą w celu optymalizacji ich kapitału obrotowego. Obsługa jest prosta dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi sieciowemu, który wyświetla wszystkie otrzymane i potwierdzone przez C.S.CARGO faktury.

Kto prowadzi CIF?

Usługę przygotowaliśmy dla Państwa we współpracy z instytucją płatniczą Roger, która pomaga firmom optymalizować kapitał obrotowy. Skrócenie terminu płatności faktur poprzez Cargo Invoice Financing odbywa się całkowicie automatycznie, dzięki połączeniu z wewnętrznym systemem C.S.CARGO (ERP). Roger obsługuje usługę poprzez swoją 100% spółkę zależną Invoice Financing i działa pod nadzorem CNB (CZESKIEGO BANKU NARODOWEGO).

Jak odbywa się finansowanie przez CIF?

1. Wysyłanie faktury

Przewoźnik wykona transport, wystawia fakturę i wysyła ją pocztą elektroniczną do C.S.CARGO

2. Potwierdzenie faktury

C.S.CARGO przyjmie fakturę, potwierdzone faktury zostaną wyświetlone w interfejsie internetowym do finansowania

3. Skrócenie zapadalności

W ciągu 3 dni od złożenia wniosku o płatność dostaje przewoźnik od Roger zapłacone 100 % faktury – dyskont (rabat)

4. Rozliczenie

Zgodnie z ustalonymi warunkami w dniu systemowej zapadalności C.S.CARGO płaci fakturę na konto Rogera

Korzyści

 • Wzmocnienie stabilności finansowej Twojej firmy

  Pieniądze za faktury otrzymasz w ciągu 3 dni od ich pobrania w interfejsie. Nie musisz pożyczać od banków, działać z wysokimi rezerwami czy zaliczkami.

 • Mała administracja

  CIF to prosty, przyjazny dla użytkownika interfejs sieciowy, w którym możesz wybrać, które faktury chcesz wcześniej finansować. Wszystko odbywa się elektronicznie, dzięki czemu unikniesz niepotrzebnej papierkowej roboty.

 • Dostosowanie

  Usługę mogą Państwo wykorzystywać regularnie, aby pokryć wahania sezonowe lub po prostu sfinansować jedną fakturę. Częstotliwość użytkowania zależy od Państwa. Optymalizację cash flow wykonują Państwo dokładnie według bieżących potrzeb.

 • Cena

  Ustalenie warunków finansowania odzwierciedla zdolność kredytowa spółki C.S.CARGO jak również ryzyko danego przypadku biznesowego. Ostateczną cenę finansowania znają Państwo przed samym finansowaniem. Cena nazywana jest dyskontem (rabatem) i obliczana jest zawsze od finansowanej kwoty.

 • Bez limitów

  Od państwa zależy, czy zdecydują się skorzystać z usługi, aby skrócić terminy zapadalności faktur na kilka tysięcy czy dziesiątki milionów koron. Dostawcy u nas nie mają limitów.

Proces rejestracji

1. Pierwsze logowanie

Podają Państwo tylko numer REGON i e-mail, pozostałe informacje zostaną automatycznie zweryfikowane z bazy i od razu otrzymasz hasło do pierwszego logowania.

2. Weryfikacja tożsamości

Przed pierwszym finansowaniem firma Roger jest prawnie zobowiązana do zweryfikowania tożsamości osoby działającej w Państwa Spółce, dział handlowy firmy Roger skontaktuje się z Państwem telefonicznie.

3. Skrócenie zapadalności

Przed pierwszym finansowaniem podpiszą Państwo Umowę Finansowania Online bezpośrednio w swoim interfejsie CIF. Roger następnie wyśle do Państwa finansowanie wybranych faktur.

Interesuje mnie więcej informacji

Vojtěch Vrablc

Relationship Manager
t: +420 739 183 224
m: financingpl@cscargo.eu

Chętnie odpowiem na wszelkie pytania dotyczące zapadalności faktur. W Roger zajmuję się klientami korzystającymi z Invoice Financing.

Często Zadawane Pytania

caste_dotazy

Cargo Invoice Financing (CIF) to nowy, szybki sposób negocjowania zniżek (skont) w ramach relacjach biznesowych pomiędzy Państwem i spółką C.S.CARGO Poland Sp. z o.o. Usługa służy okazjonalnym lub regularnym potrzebom dostawców w celu poprawy ich operacyjnego cash flow.

Usługa CIF skróci terminy zapadalności faktur dokładnie według Państwa potrzeb. Po zarejestrowaniu się w interfejsie CIF wystarczy wybrać faktury do sfinansowania, a pieniądze mają Państwo na koncie w ciągu 3 dni. Dzięki elastycznemu i efektywnemu sposobowi operacyjnego finansowania mogą Państwo prowadzić działalność z większym spokojem.

Usługa CIF przeznaczona jest dla dostawców C.S.CARGO, którzy są zainteresowani skróceniem terminu zapadalności swoich faktur.

Typowymi użytkownikami CIF są:

 • Małe i średnie spółki, którym długi okres zapadalności faktur i brak kapitału obrotowego uniemożliwia szybszy rozwój biznesu.
 • Spółki, których działalność podlega sezonowym wahaniom i długoterminowe finansowanie bankowe nie jest dla nich korzystne.
 • Spółki z krótką historią finansową, z powodu której mają problem z uzyskaniem finansowania bankowego.

Cena ustalona jest jako oprocentowanie od finansowanej kwoty wierzytelności. Cena nazywana jest rabatem (dyskontem) i jest zawsze obliczana na podstawie liczby dni pozostałych do terminu zapadalności. Ostateczną kwotę rabatu znasz z góry bezpośrednio z interfejsu Cargo Invoice Financing.

Do interfejsu CIF można zarejestrować się za darmo, na tej oto stronie internetowej. Sama rejestracja jest bardzo szybka i łatwa. Poradzą sobie Państwo w ciągu kilka minut.

Aby zarejestrować się w interfejsie należy podać numer REGON państwa spółki, wybrać adres e-mail do logowania oraz mieć przy sobie telefon komórkowy, do otrzymania kodu potwierdzającego.

W przeciwieństwie do faktoringu bankowego nie musisz gwarantować minimalnego wolumenu rozliczeń. Możesz korzystać z usługi regularnie, aby pokryć wahania sezonowe lub po prostu sfinansować jedną fakturę. To zależy od Państwa. Wszystko odbywa się elektronicznie, dzięki czemu unikniesz niepotrzebnej papierkowej roboty.

W relacji dostawca - odbiorca mogą wystąpić różne zwroty towarów lub zaliczenia. Odbiorcy następnie płacą swoje zobowiązanie w odniesieniu do wysokości tych zaliczeń. Możliwe jest, że w przypadku realizacji częstych zaliczeń ramy finansowania, które widzą Państwo bezpośrednio w swoim interfejsie, zostały zmniejszone w porozumieniu z odbiorcą.

Termin zapadalności można skrócić tylko u takich faktur, które zostały wysłane do odbiorcy, i jednocześnie zostały prze spółkę C.S.CARGO potwierdzone. (ERP) Potwierdzenie faktur przez C.S.CARGO Poland Sp. z o.o., jest kluczowym warunkiem wyświetlania faktury w interfejsie Invoice Financing. Potwierdzone faktury są wyświetlane na liście faktury interfejs CIF i Państwo wybierają tylko te, u których chcą skrócić termin płatności i uwolnić kapitał obrotowy.

Faktury są przesyłane do interfejsu z 2-dniowym opóźnieniem, w celu zapewnienia C.S.CARGO miejsca na ewentualne przesunięcia i rozwiązywanie rozbieżności w fakturowaniu.

Dostawca może podjąć decyzję o skróceniu terminu płatności w odniesieniu do wybranych faktur w dowolnym momencie od wystawienia faktury i jej zaakceptowania przez CS cargo do upłynięcia terminu płatności. Minimalny termin płatności przyspieszonej to 7 dni.

Finansowanie może być dostosowane do państwa potrzeb. Korzystanie z CIF nie wiąże się z żadnymi limitami, kwotami ryczałtowymi ani innymi ukrytymi opłatami. Mogą Państwo sfinansować faktury na setki PLN/EUR jak i również faktury na kilka milionów.

Przykładowy przypadek księgowania wierzytelności finansowanej przez CIF można pobrać pod tym linkiem.

W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt pod adresem finance@cscargo.eu lub pod nr tel.: +420 739 183 224

Tutaj możesz zapoznać się z regulaminem reklamacyjnym spółki.

Kodeks etyczny spółki można przeczytać tutaj.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych można przeczytać tutaj.

Jak optimalizovat provozní finance?

Série doporučení od našeho CEO přímo na váš e-mail.

Provozní úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,57 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin