Roger a.s. | Jednodušší finance

Faktoring vs. forfaiting

1) Faktoring

Je postoupení krátkodobých pohledávek, nejčastěji se splatností 30–120 dní. Klient získá část prostředků (70-90 % hodnoty faktury) prakticky okamžitě a zbytek prostředků obdrží po zaplacení pohledávky.

2) Forfaiting

Je odkoupení střednědobých a dlouhodobých pohledávek vysoké nominální hodnoty. Většina forfaitingu probíhá na mezinárodní úrovni. Poplatek za forfaiting se nazývá diskont a závisí na nominální hodnotě faktury, splatnosti, odkladu platby a diskontní sazbě forfaitingové společnosti.

3) Rozdíly

  • Splatnost faktur u faktoringu bývá mezi 30-120 dny, u forfaitingu 120 dní až několik let.
  • U faktoringu nejsou pohledávky zajištěny, u forfaitingu se využívá směnka nebo bankovní záruka.
  • Postupované faktury u faktoringu mohou být v desítkách tisíc korun, u forfaitingu se většinou jedná o částky v milionech.
  • Faktoring je spíše tuzemský, forfaiting probíhá praktický výhradně mezinárodně.

Jak může pomoct Roger?

Pomáháme živnostníkům, malým a středním podnikům získat prostředky uzamčené v krátkodobých pohledávkách. Služba Platba od Rogera. je flexibilní a nabízí možnost mít peníze za faktury do 3 dnů. Faktury jednoduše odešlete online a my se vám ozveme do jednoho pracovního dne.