Roger a.s. | Jednodušší finance

Cargo Invoice Financing

Skrátenie splatnosti faktúr pre dodávateľov C.S. CARGO Slovakia a.s. v spolupráci s Rogerom

Cargo Invoice Financing

Skrátenie splatnosti faktúr pre dodávateľov C.S. CARGO Slovakia a.s. v spolupráci s Rogerom

Skrátenie splatnosti faktúr

Vopred stanovený diskont

Online prostredníctvom webového rozhrania

Čo je Cargo Invoice Financing?

Cargo Invoice Financing (CIF) je rýchly spôsob skrátenia splatnosti faktúr v rámci obchodného vzťahu medzi dodávateľom a C.S. CARGO Slovakia a.s. Celý proces od registrácie až po financovanie prebieha prostredníctvom jednoduchého webového rozhrania. Službu sme v spolupráci s C.S. CARGO Slovakia a.s. spustili v závislosti na dopyte zo strany dopravcov, ktorí si chceli občas či pravidelne zlepšiť svoje prevádzkové cash flow a dostať zaplatené za svoje faktúry skôr.
Ako pracovať v rozhraní Invoice Financing

Čo je Cargo Invoice Financing?

Cargo Invoice Financing (CIF) je rýchly spôsob skrátenia splatnosti faktúr v rámci obchodného vzťahu medzi dodávateľom a C.S. CARGO Slovakia  a.s. Celý proces od registrácie až po financovanie prebieha prostredníctvom jednoduchého webového rozhrania. Službu sme v spolupráci s C.S. CARGO Slovakia a.s. spustili v závislosti na dopyte zo strany dopravcov, ktorí si chceli občas či pravidelne zlepšiť svoje prevádzkové cash flow a dostať zaplatené za svoje faktúry skôr.
Ako pracovať v rozhraní Invoice Financing
invoice_financing

Ako funguje služba CIF?

Hlavnou úlohou Cargo Invoice Financing je financovanie obchodných tokov medzi odberateľom a dodávateľom s cieľom optimalizovať ich pracovný kapitál. Obsluha prebieha jednoducho pomocou užívateľsky prívetivého webového rozhrania, ktoré zobrazuje všetky prijaté a potvrdené faktúry zo strany C.S. CARGO Slovakia a.s.

Kto je poskytovateľom služby CIF?

Službu sme pre vás pripravili v spolupráci s Platobnou inštitúciou Roger, ktorá pomáha firmám optimalizovať pracovný kapitál. Skrátenie splatnosti faktúr prostredníctvom Cargo Invoice Financing prebieha úplne automatizovane, a to vďaka napojeniu na interný systém C.S. CARGO Slovakia a.s. (LODiS). Roger službuposkytuje prostredníctvom svojej 100% vlastnenej dcérskej spoločnosti Invoice Financing a pracuje pod dohľadom ČNB.

Ako prebieha financovanie prostredníctvom CIF?

1. Zaslanie faktúry

Dopravca prepraví tovar, vystaví faktúru a pošle ju e-mailom do C.S. CARGO Slovakia a.s.

 

2. Potvrdenie faktúry

C.S. CARGO Slovakia a.s. prijme faktúru, potvrdené faktúry sa zobrazia vo webovom rozhraní na prefinancovanie

3. Skrátenie splatnosti

Do 3 dní od žiadosti na preplatenie dostane dopravca od Rogera zaplatené 100% faktúry – diskont

4. Vysporiadanie

Podľa dohodnutých podmienok v deň systémovej splatnosti platí C.S. CARGO Slovakia a.s. faktúru na účet Rogera

Výhody

 • Posilnenie finančnej stability vašej firmy

  Peniaze za faktúry dostanete do 3 dní od ich výberu v rozhraní. Nemusíte sa tak zadlžovať v bankách, operovať s vysokými rezervami alebo zálohami.

 • Nízka administratíva

  CIF je jednoduché užívateľsky prívetivé webové rozhranie, kde si sami vyberiete, aké faktúry chcete predfinancovať. Všetko prebieha elektronicky, takže sa vyhnete zbytočnému papierovaniu.

 • Flexibilita

  Službu môžete využívať pravidelne na pokrytie sezónnych výkyvov alebo len na prefinancovanie jednej faktúry. Frekvencia využitia záleží len od vás. Optimalizáciu cash flow vykonávate presne podľa svojich aktuálnych potrieb.

 • Cena

  Stanovenie podmienok financovania reflektuje bonitu spoločnosti C.S. CARGO Slovakia a.s. a tiež riziko daného obchodného prípadu. Konečnú cenu financovania poznáte vždy pred samotným financovaním. Cenu nazývame diskontom a je vždy počítaná z financovanej sumy.

 • Žiadne limity

  Záleží len od vás, či sa rozhodnete službu využiť na skrátenie splatnosti faktúr za niekoľko tisíc alebo desiatok miliónov korún. Dodávatelia u nás nemajú žiadne limity.

Priebeh registrácie

1. Prvé prihlásenie

Zadáte len IČO a e-mail. Ostatné informácie sa automaticky overia z databázy a vy obratom dostanete heslo k prvému prihláseniu.
 

2. Overenie totožnosti

Roger je pred prvým financovaním zo zákona povinný overiť totožnosť konajúcej osoby vašej spoločnosti, telefonicky sa na vás obráti obchodné oddelenie Rogera.

3. Skrátenie splatnosti

Pred prvým financovaním podpíšete Dohodu o financovaní online priamo vo vašom CIF rozhraní. Následne vám Roger pošle financovanie vybraných faktúr.

Mám záujem o viac informácií

Vojtěch Vrablc

Relationship Manager
t: +420 739 183 224
m: financing@cscargo.eu

Rád vám odpoviem na akékoľvek otázky týkajúce sa splatnosti faktúr. V Rogerovi sa starám o klientov využívajúcich Invoice Financing.

Často kladené otázky

caste_dotazy

Cargo Invoice Financing (CIF) je nový rýchly spôsob dojednávania skont v rámci obchodného vzťahu medzi vami a spoločnosťou C.S. CARGO Slovakia a.s. Služba slúži k občasnej alebo pravidelnej potrebe dodávateľov zlepšiť si svoje prevádzkové cash flow.
 
Služba CIF vám skráti splatnosť faktúr presne podľa vašich potrieb. Po registrácii do rozhrania CIF, stačí len vybrať faktúry na prefinancovanie a peniaze máte do 3 dní na účte. Vďaka pružnému a efektívnemu spôsobu prevádzkového financovania môžete podnikať s väčším pokojom.

Služba CIF je určená pre dodávateľov C.S.CARGO, ktorí majú záujem skrátiť splatnosť svojich faktúr.

Typickými užívateľovi CIF sú:

 • Malé a stredné spoločnosti, ktorým dlhé splatnosti faktúr a nedostatok prevádzkového kapitálu bráni v rýchlejšom rozvoji podnikania.
 • Spoločnosti, ktorých podnikanie podlieha sezónnym výkyvom a dlhodobé bankové financovanie pre nich nie je výhodné.
 • Spoločnosti s krátkou finančnou históriou,  kvôli ktorej majú problém získať bankové financovanie.

Cena je stanovená ako úroková sadzba z financovanej sumy pohľadávky. Cenu nazývame diskontom a je  počítaná vždy podľa počtu dní zostávajúcich do splatnosti. Konečnú výšku diskontu poznáte vopred priamo z rozhrania Cargo Invoice Financing.

Do rozhrania CIF sa môžete zadarmo registrovať na tejto webovej stránke. Samotná registrácia je veľmi rýchla a jednoduchá. Zvládnete ju do niekoľkých minút.

K registrácii do rozhrania musíte zadať IČO vašej spoločnosti, zvoliť si prihlasovací e-mail a mať pri sebe mobilný telefón na zaslanie potvrdzovacieho kódu.

Na rozdiel od bankového faktoringu nemusíte garantovať žiadny minimálny objem fakturácie. Službu môžete využívať pravidelne, na pokrytie sezónnych výkyvov alebo len na prefinancovanie jednej faktúry. Záleží len od vás. Všetko prebieha elektronicky, takže sa vyhnete zbytočnému papierovaniu.

V rámci dodávateľsko-odberateľského vzťahu môže dôjsť k rôznym vratkám tovaru či zápočtom. Odberatelia následne hradia svoj záväzok s ohľadom na výšku týchto zápočtov. Môže sa stať, že v prípade realizácie častých zápočtov vám bude po dohode s odberateľom znížený rámec financovania, ktorý vidíte priamo vo svojom rozhraní.

Skrátiť splatnosť je možné len u tých faktúr, ktoré boli zaslané odberateľovi, a zároveň boli zo strany C.S. CARGO Slovakia a.s. potvrdené. (Prijaté do systému LODiS) Potvrdenie faktúr zo strany C.S.CARGO Slovakia a.s. je kľúčovým predpokladom pre zobrazenie faktúry v rozhraní Invoice Financing. Potvrdené faktúry sú zobrazené v Prehľade faktúr v rozhraní CIF a vy si len vyberáte, u ktorých chcete skrátiť splatnosť a uvoľniť pracovný kapitál.
 
Faktúry sú do rozhrania nahrávané s dvojdňovým oneskorením a to z toho dôvodu, aby malo C.S.CARGO priestor pre prípadné zápočty a doriešenie nesúladu vo fakturácii. U dopravcov, ktorí jazdia pre TESCO, je oneskorenie v nahraní faktúry do rozhrania sedemdňové. Dôvodom je to, že TESCO raz týždenne faktúruje C.S.CARGO za všetky pohonné hmoty daného dopravcu, môže teda dochádzať k väčším zápočtom určitých faktúr.

Skrátiť splatnosť si môžete ako pri vystavení faktúry, tak kedykoľvek neskôr. Minimálna doba skrátenia splatnosti faktúr je 7 dní.

Financovanie možno prispôsobiť vašim potrebám. Využitie CIF nie je spojené so žiadnými limitmi, paušálmi ani inými skrytými poplatkami. Môžete financovať faktúry za stovky korún aj faktúry za niekoľko miliónov.

Modelový prípad zaúčtovania pohľadávky financovanej prostredníctvom CIF si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať na financing@cscargo.cz alebo na tel.: +420 702 021 683.

Reklamačný poriadok spoločnosti si môžete prečítať tu.

Etický kódex spoločnosti si môžete prečítať tu.

Informácie o spracovaní osobných údajov si môžete prečítať tu.

Jak optimalizovat provozní finance?

Série doporučení od našeho CEO přímo na váš e-mail.

Provozní úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,57 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin