Roger | Jednodušší finance

Možnosti provozního financování

Srovnejte všechny možnosti provozního financování s Roger Platbou

1. Bankovní faktoring

Pomocí faktoringu mohou firmy získat prostředky postoupením krátkodobých pohledávek třetí straně. Touto třetí stranou je nejčastěji banka nebo společnost specializující se na faktoring. Splatnost těchto pohledávek se obvykle pohybuje v rozmezí 30 až 120 dnů.

Odkup pohledávek provádí banka. Riziko nezaplacení pohledávky někdy přechází na faktoringovou společnost, anebo zůstává i na dodavateli (regresní faktoring).

Vlastnosti bankovního faktoringu

 • Nutnost postupování všech faktur
 • Paušální poplatky
 • Banka prověřuje bonitu klienta
 • Požadavek na minimální objem financování za rok
 • Nutnost zahrnout více, někdy i všechny odběratele
 • Dostupné pro velké společnosti
rychlost

2. Kontokorent

Kontokorent nabízí možnost čerpat na firemním účtu prostředky do mínusu. Limit čerpání závisí na bonitě klienta a pohybuje se obvykle mezi 10 tisíci až 5 miliony korun. Úrok se platí z čerpané částky do mínusu. Kontokorentní úvěr bývá zajištěn biankosměnkou nebo nemovitým majetkem. Slouží k překlenutí krátkodobého nedostatku peněz a k vyrovnání výkyvů v cash flow.

Vlastnosti kontokorentu

 • Zvyšuje zadluženost podniku
 • Odvíjí se od úvěrové historie, platební morálky a také pohybů na účtu společnosti
 • Uzavírá se na jeden rok, pak se automaticky obnovuje
 • Stanovena maximální výše čerpání
 • Někdy je vyžadován i určitý průměrný zůstatek na účtu
 • Časová a administrativní náročnost
 • Nutnost podnikatelského účtu vedeného v dané bance

3. Podnikatelský úvěr

Provozní úvěr slouží ke krátkodobému financování provozu firmy. Prostředky získané z provozního úvěru jsou nejčastěji použity na nákup materiálu nebo zaplacení pohledávek, účel použití je ale libovolný. K zajištění se většinou využívá směnka.

Vlastnosti podnikatelského úvěru

 • Netransparentní z hlediska celkových nákladů
 • Zvyšuje zadluženost podniku
 • Odvíjí se od bonity společnosti
 • Každé další financování je dražší a obtížnější získat
 • Stanovena maximální výše čerpání
 • Splácení, i když se úvěr nečerpá
 • Potřeba dokládat finanční výkazy
 • Časová a administrativní náročnost
 • Nutnost podnikatelského účtu vedeného v dané bance

Jde to i jinak...

Propojením společností s investory Roger zkracuje splatnosti faktur na 3 dny. Financování je možné díky Českou národní bankou licencované investiční platformě, na které aktuálně působí více než 1 000 nezávislých investorů. Ti formou aukce
soutěží o vámi anonymně vystavené faktury s dlouhou splatností. Vše probíhá online a bez nutnosti garance minimálních objemů, se zachováním obchodních tajemství.

Nedělejte si starosti s dlouhými splatnostmi a plně se soustřeďte na rozvoj vašeho podnikání

Vlastnosti Roger Platby

 • V průměru za 1,64 % z hodnoty faktury
 • Nezadlužujete se
 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele
 • Financujete, jen když potřebujete
 • Žádné limity ani skryté poplatky
 • Rychlá a jednoduchá registrace
 • Vše vyřešíte online
 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin

Podívejme se na to ještě jednou

Bankovní faktoring

Kontokorent

Podnikatelský úvěr

Chcete vědět více?

Zanechte nám váš kontakt a získejte více informací o výhodách provozního financování bez zadlužení.
Odesláním formuláře se k ničemu nezavazujete. Do 24 hodin vás budeme kontaktovat na vámi zadaném telefonním čísle.

  Bankovní faktoring

  • Nutnost postupování všech faktur

  • Paušální poplatky

  • Banka prověřuje bonitu klienta

  • Požadavek na minimální objem financování/rok

  • Nutnost zahrnout více, někdy i všechny odběratele

  • Dostupné jen pro velké společnosti

  • Časově a administrativně náročné

  Roger Platba

  • Je na vás, které faktury profinancujete

  • V průměru za 1,64 % z hodnoty faktury

  • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

  • Financujete, jen když potřebujete

  • Žádné limity ani skryté poplatky

  • Dostupné i pro živnostníky a malé společnosti

  • Schvalovací proces v průměru 24 hodin

  Kontokorent

  • Vyšší cena financování

  • Zvyšujete zadluženost podniku

  • Odvíjí se od úvěrové historie a platební morálky

  • Uzavírá se na jeden rok, pak se automaticky obnovuje

  • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

  • Někdy je vyžadován i určitý průměrný zůstatek na účtu

  • Časově a administrativně náročné

  • Nutnost podnikatelského účtu vedeného v dané bance

  Roger Platba

  • V průměru za 1,64 % z hodnoty faktury

  • Nezadlužujete se

  • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

  • Financujete, jen když potřebujete

  • Žádné limity ani skryté poplatky

  • Rychlá a jednoduchá registrace

  • Vše vyřešíte online

  • Schvalovací proces v průměru 24 hodin

  Podnikatelský úvěr

  • Nevíte celkové náklady financování

  • Zvyšujete zadluženost podniku

  • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

  • Platíte i když úvěr nečerpáte

  • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

  • Potřeba dokládat finanční výkazy

  • Časově a administrativně náročné

  • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

  Roger Platba

  • V průměru za 1,64 % z hodnoty faktury

  • Nezadlužujete se

  • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

  • Financujete, jen když potřebujete

  • Žádné limity ani skryté poplatky

  • Rychlá a jednoduchá registrace

  • Vše vyřešíte online

  • Schvalovací proces v průměru 24 hodin