Roger | Jednodušší finance

Na co si dát pozor při výběru ERP systému

ERP je zkratka pro Enterprise Resource Planning neboli plánování podnikových zdrojů. Systém umožňuje na jednom místě centrálně řídit společnost a integrovat data. Podnik tak může dosáhnout vyšší konkurenceschopnosti, zlepšit chod podniku, zajistit standardizaci a zrychlení procesů nebo dosáhnout přesné a okamžité evidence dat i jejich automatizovaného zpracování. 

Je ERP systém pro vaši firmu skutečným přínosem?

 

Díky ERP systému má podnik přístup k přehledům, na základě kterých se může snadněji rozhodovat a zlepšit tak provozní výkon. Propojením procesů a dat mají zaměstnanci větší přehled –  mohou rychleji jednat a přinášet větší hodnotu celému podniku. Hlavní cílem není pouze transportovat zpracovaná data, ale zajistit, aby podnik v dlouhodobém horizontu zefektivnil své procesy, zvýšil výnosy, snížil náklady apod. 

 

ERP zahrnuje mnoho funkcí – nejčastěji účetnictví, finance, výrobu, nákup, prodej, řízení projektů, správu skladů, přehled majetku a reporting. Každý z modulů má navíc různé variace funkcí podle potřeb firmy a dodavatele. 

 

Nasazení ERP systému není jednoduchý proces a samotný výběr a implementace vyžaduje velké množství lidské práce, času a finančních prostředků. 

 

Jak vybrat ERP systém vhodný pro vás? 

 

Při výběru ERP systému je nutné přihlížet k velikosti a oboru vaší firmy. Zaměřte se na kvalitu modulů, které jsou pro vás stěžejní. Například pro výrobní podnik bude zásadní plánování a řízení výroby, QMS (systém řízení jakosti) a PLM (řízení životního cyklu výrobku od prvního nápadu až po jeho likvidaci). 

 

Za zvážení stojí také implementace do cloudu a sjednocení s ostatními používanými programy. ERP systém se flexibilně přizpůsobuje vašim potřebám. Může vám tak pomoci připravit se na jakékoli provozní přerušení nebo změny na trhu a reagovat na ně. 

 

Následuje uzavření smluvního vztahu mezi zákazníkem a dodavatelem. Sada smluv může být charakteristická odbornou technologií a je vhodné využít služeb právní kanceláře. 

 

Další fází je implementace, kdy dochází k přizpůsobení informačního systému tak, aby co nejlépe odpovídal požadavkům zákazníka. Dodavatelé informačních systémů implementují svůj produkt pomocí vlastní, uživatelsky přístupné metodologie. 

 

Po předání jsou nastaveny základní procesy ERP systému. Data ohledně reálného pohledu na stav a fungování podniku se sbírají dlouhodobě a mohou být přístupná později. Implementační partner by měl zabezpečit rozvoj ERP systému který flexibilně reaguje na požadavky zákazníka. I po ostrém nasazení informačního systému je důležité nadále spolupracovat s dodavatelem. Standardní součástí by měly být upgrady, do kterých jsou automaticky promítnuty i legislativní změny. V pozdější fázi mohou být do jádra systému integrovány další aplikace důležité pro klíčové procesy s cílem získat ještě větší přínos.

Na co si dát pozor?

 

  • Kvalita modulů. Při výběru je nutné přihlížet k velikosti a oboru vaší firmy.
 •  
  • Spolehlivost a dostupnost. Systém musí být stabilní, aby nedošlo ke ztrátě dat.
 •  
  • Nepřetržité propojení dodavatele a zákazníka. V mnohých případech může potenciální výpadek ohrozit výrobu zboží a jeho distribuci zákazníkům.
 •  
  • Návratnost investice. Je systém pro společnost přínosný? Ačkoliv ERP systém není levnou záležitostí, zastřešuje mnoho oblastí. Na druhou misku váhy musíme položit také částku, kterou společnost ušetří.
 •  
  • Technologie. Systém je dlouhodobou investicí, která by měla nabízet stálou možnost přizpůsobení a jednoduchého upgradu. 
 •  
  • Ptejte se svého dodavatele na cloudovou verzi. Na jedenáctém ročníku CFO Congressu v České národní bance se mimo jiné diskutovalo také o tom, jak je důležité uchopit výměnu ERP jako příležitost pro byznys transformaci celé společnosti. 

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin