Roger a.s. | Jednodušší finance

Často kladené dotazy

Roger Platba vám zkrátí splatnost faktur na 3 dny. Díky pružnému a efektivnímu způsob provozního financování můžete podnikat s větším klidem. Získáte 75 % z hodnoty vaší faktury do 3 dnů od jejího vystavení a zbylých 25 % po zaplacení odběratelem. Financování je založeno na postoupení pohledávky z obchodního styku.

Oproti bankovnímu faktoringu nám nemusíte garantovat žádný minimální objem fakturace ani počet odběratelů. Postupujete jednotlivé faktury, nebo balíky faktur, tak jak vám to vyhovuje. Zároveň vše probíhá elektronicky, takže se vyhnete zbytečnému papírování.

Roger Platba je určena pro firmy, které dodávají velkému bonitnímu odběrateli s obratem nad 250 milionů korun a omezuje je dlouhá splatnost.

Mezi našimi zákazníky jsou:

 • malé a střední společnosti, kterým dlouhé splatnosti faktur a nedostatek provozního kapitálu brání rozvoji
 • společnosti, jejichž podnikání podléhá sezónním výkyvům, a dlouhodobé bankovní financování tak pro ně není výhodné
 • Společnosti s inovativním obchodním modelem, ale krátkou historií, které kvůli tomu mají problém získat bankovní financování.
 • dodavatelé do velkých e-shopů a hypermarketů,
 • mladé společnosti s inovativním obchodním modelem

Celkové náklady financování se pohybují v rozmezí 1,5 – 2 % z hodnoty faktury.

Cena financování závisí na hodnotě faktur a profilu odběratele. S Platbou od Rogera vždy předem víte, kolik zaplatíte a nesetkáte se s žádnými skrytými poplatky. Registrace a zadávání faktur je zdarma. Platíte až za skutečné financování, které si nastavíte tak, aby vám plně vyhovovalo.

Registrace probíhá ve dvou krocích:
Po odeslání kontaktního formuláře vám do 24 hodin zavoláme, zeptáme se na vaše odběratele a zadáme je k prověření našemu riskovému oddělení. Poté pro vás připravíme cenovou nabídku a v případě potřeby sjednáme osobní schůzku.

Poté, co vaše odběratele prověříme, zašleme vám odkaz na online registraci, která vám zabere 9 minut. Budete k ní potřebovat pouze 2 doklady a doklad o vedení účtu vašeho účtu (výpis nebo smlouva o vedení). Smlouvu samozřejmě můžete podepsat i na osobní schůzce.

Kromě běžných osobních a obchodních údajů nám stačí:

 • IČ odběratelů, jejichž závazky potřebujete financovat
 • kopie OP a jednoho dalšího dokladu
 • výpis z účtu, ze kterého nám pošlete 1 Kč
 • schválení Obchodních podmínek formou SMS

Samotná registrace je velmi rychlá a jednoduchá. S přichystanými doklady ji zvládnete za 9 minut. Odkaz k registraci společně s cenovou nabídkou vám pošleme hned poté, co prověříme vašeho odběratele.

Faktury financované Platbou od Rogera musí být za bonitním a velkým odběratelem. Ten je zde v pozici dlužníka a jeho bonita určuje bonitu pohledávky. Každého odběratele a fakturu posuzujeme individuálně.

Základní kritéria hodnocení odběratele:
 • Rating minimálně B podle služby Lustrator ratingové společnosti Bisnode ČR, a.s.
 • Obrat minimálně 250 milionů Kč.
 • Průhledná vlastnická struktura.
 • Sídlo v rámci EU.
 • Nesmí mít délku splatnosti závazku delší než 120 dní.
 • Neplatí závazky déle než 15 dní po splatnosti.
 • Musí mít čistý insolvenční rejstřík.
 • Nesmí být předlužený – závazky nepřesahují aktiva.

Prvních 60 dní po datu splatnosti ve spolupráci s vámi komunikujeme s odběratelem a snažíme se problém vyřešit. Pokud v této době nedojde k úhradě, pak:

 • Pokud je pohledávka pojištěná a odběratel 60 dnů po splatnosti nezaplatí, dohodneme se na přihlášení k pojistnému plnění.
 • V případě, že pohledávka pojištěna není, dojde ke zpětvzetí dané pohledávky (tzv. regresní faktoring) a financovanou částku budete muset investorovi vrátit. V případě potřeby se dohodneme na splátkovém kalendáři.

 Odběratel platí na sběrný účet Platby od Rogera registrovaný u ČNB. Číslo sběrného účtu musí být vždy uvedeno na faktuře. Poté co odběratel zaplatí fakturu na sběrný účet, platbu do 24h vypořádáme a přepošleme na váš účet. Odběratel tedy platí na jeden účet, který není třeba měnit. A to ani v případě, kdy financování zrovna nepotřebujete. Postaráme se o správu pohledávek a peníze vám vždy ihned přepošleme.

Máme vlastní platformu, na které soutěží investoři o vystavené pohledávky. Investorem jsou fyzické osoby i investiční fondy. Veškeré citlivé informace jsou v aukci automaticky skryté. Financuje investor s nejnižším nabídnutým úrokem, což snižuje konečnou cenu služby pro vás.

Zkracujeme splatnost faktur na základě toho, kdo je váš odběratel. Vy musíte mít čistou vlastnickou strukturu, nemít exekuce a nebýt v insolvenčním řízení. Krátká doba fungovaní tedy není problémem pro financování Platbou od Rogera.

S Roger Platbou je jen na vás, které faktury necháte profinancovat, na rozdíl od bankovního faktoringu, kde jste často nuceni podstoupit veškeré pohledávky za jednotlivými odběrateli.

Malé firmy nemusí dosáhnout na bankovní faktoring. My vás hodnotíme podle velikosti vašeho odběratele. Celý proces financování je velmi jednoduchý. Registrace do systému je možná online během několika minut, bez nutnosti měnit bankovní účet.S Platbou od Rogera je jen na vás, které faktury necháte profinancovat, na rozdíl od bankovního faktoringu, kde jste často nuceni podstoupit veškeré pohledávky za jednotlivými odběrateli.

Malé firmy nemusí dosáhnout na bankovní faktoring. My vás hodnotíme podle velikosti vašeho odběratele. Celý proces financování je velmi jednoduchý. Registrace do systému je možná online během několika minut, bez nutnosti měnit bankovní účet.

Například financování faktury za 100.000 Kč se splatností 52 dní (průměr v ČR) vás může stát 1570 Kč bez DPH (cena se odvíjí od aktuální situace na trhu, ale dlouhodobý vážený průměr je 1.57 % z hodnoty faktury).

Orientační cenu za financování vaší faktury si můžete spočítat na naší kalkulačce.

V mnoha odvětvích často dochází v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu k různým vratkám zboží či zápočtům. Odběratelé následně hradí svůj závazek s ohledem na hodnotu těchto zápočtů. Proto využíváme rezervy v podobě 25 % z hodnoty faktury. Rizikovější pohledávky jsou pojištěné právě do výše 75 % hodnoty, čímž chráníme prostředky vás i investorů.

Zkrátit splatnost na 3 dny dokážeme u faktur se splatností 14 dní a delší, ovšem z naší zkušenosti je pro klienty z obchodního hlediska výhodné Platbu využít při splatnostech nad 21 dní.

Ano, počet faktur poslaných do aukce je prakticky neomezený. Je jen na vás, které faktury k profinancování si vyberete. Minimální financovaná částka je 25 000 Kč (1000 euro).

Žádná citlivá data o zboží ani službách nezveřejňujeme. Na platformě je viditelné jen IČO odběratele, celková cena faktury a data vystavení a splatnosti. Jako platební instituce regulovaná ČNB pečlivě chráníme vaše obchodní tajemství. Nikdo tak neuvidí vaše jednotkové ceny nebo objednaná množství produktů.

S fakturami po splatnosti vám bohužel zatím pomoct neumíme. Momentálně zkoušíme spolupráci se partnery, kteří by uměli profesionálně vyřešit i tento problém.

Platba od Rogera se přizpůsobí vám. Díky financování prostřednictvím naší platformy a minimální administrativní zátěži lze financování uzpůsobit vašim potřebám. Využití platby od Rogera není spojeno s žádnými limity, paušály ani jinými skrytými poplatky. Financujeme už od 25000 Kč (i v souhrnu za více faktur).

Ano, financujeme i faktury vystavené za odběrateli v rámci EU. Není pro nás ani problém, profinancovat vám faktury v jiné měně. Zároveň faktury za zahraničními odběrateli vždy pojišťujeme.

Zálohovou, neboli proforma fakturu, financovat nelze. Jedná se o dokument týkající se množství a ceny, který zasílá dodavatel odběrateli před dodáním služeb nebo zboží. Pomocí Platby od Rogera lze financovat pouze dodávky zboží či služeb, které již proběhly.

O tom, zda bude faktura pojištěna či nikoliv rozhoduje oddělení risku společnosti Roger. O této skutečnosti budete informováni společně s nabídkou financování ještě před uzavřením spolupráce.

Postup účtování a zdanění postoupených pohledávek si můžete přečíst zde.

Reklamační řád společnosti si můžete přečíst zde.

Etický kodex společnosti si můžete přečíst zde.

Informace o zpracování osobních udájů si můžete přečíst zde.

Roger Aukce jsou webovým rozhraním, na kterém skupina prověřených investorů odkupuje pohledávky před splatností. Tímto způsobem zhodnocuje své investice s ročním průměrným výnosem 5,6 % p.a.

Myšlenka Aukcí od Rogera je podobná bankovnímu faktoringu, kde společnosti postupují pohledávky před splatností bance, aby zrychlily a vylepšily svoje cash flow. Aukce od Rogera dělí tyto balíky pohledávek do menších obchodovatelných jednotek a nabízí tak investorům možnost investice do aktiva, které bylo dosud dostupné pouze bankám nebo faktoringovým společnostem. Pohledávky jsou za velkými korporacemi s prověřenou platební morálkou. Tím Aukce od Rogera minimalizují investiční rizika.

Narozdíl od jiných peer-to-peer platforem vám neúčtujeme žádné vstupní poplatky. Z vysoutěženého úroku odchází 10 % do rezervního fondu, více v otázce “Co je rezervní fond?”.

Registrace na investorskou platformu probíhá přes online formulář.

Pro registraci budete potřebovat:

1. Dva doklady totožnosti (např. občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas). V případě právnické osoby se doloží doklad totožnosti statutárního zástupce.
2. Smlouva o vedení účtu, případně výpis z bankovnictví (ne starší 3 mesíců), kde figuruje Vaše jméno a číslo účtu. Právnická osoba doloží číslo účtu společnosti.

Po odeslání vyplněného formuláře bude Vaše žádost do 24 hodin schválena.

Rezervní fond byl zřízen z důvodu lepší ochrany investic našich investorů. S platností nových VOP od 1. 7. 2019 automaticky ukládáme 10 % z výnosu z aukcí na platformě do rezervního fondu, ze kterého budeme krýt případné ztráty investorů, jejichž pohledávky se stanou nedobytnými. Fond se bude rozpouštět jednou ročně, na konci roku, mezi všechny problémové pohledávky vzniklé v období 12 až 24 měsíců před začátkem daného roku. Případné přebytky po ročním zúčtování budou přecházet do dalších let.

Transparentní účty fondu:
Korunový účet
Eurový účet

Modelový případ využití rezervního fondu:
V roce 2019 bude do rezervního fondu připsáno 1.000.000 Kč. K 31. 12. 2019 eviduje administrátor postupníka A, který má za odběratelem, popř. postupitelem na základě smlouvy o postoupení pohledávek z roku 2017 nárok na zaplacení částky 200.000 Kč, postupníka B, který má za odběratelem na základě smlouvy o postoupení pohledávek z roku 2017 nárok na zaplacení částky 600.000 Kč a konečně postupníka C, který má za odběratelem na základě smlouvy o postoupení pohledávek z roku 2017 nárok na zaplacení částky 1.200.000 Kč, potom administrátor do 31. 1. 2020 vyplatí postupníkovi A z rezervního fondu 100.000 Kč (10%), postupníkovi B 300.000 Kč (30%) a postupníkovi C 600.000 Kč (60%). Celkový nárok investorů ve výši 2.000.000 Kč vzniklý v roce 2017 bude tedy uspokojen například z 50 % vyplacením 1.000.000 Kč k 31. 1. 2020.

Pohledávky nabízené k odkupu mají vlastní zdokladovanou historii (smlouva, objednávka, předávací protokol, uznání závazku, faktura). Jako investor dostanete kompletní dokumentaci ke zhodnocení rizika u každé aukce, včetně finanční analýzy oděratele.

Každá aukce je krátkodobou investicí na 30 až 120 dní. Krátkodobé investice na Aukcích od Rogera umožňují rychlé a kvalitní zhodnocení prostředků bez povinné fixace kapitálu na dlouhé měsíce či roky.

V rámci naší platformy se snažíme vytvořit pro investory přívětivé prostředí. Proto pro bidování v aukcích používáme automatický bidovací systém, abyste nemuseli být online po celou dobu trvání aukce. Zadáte do systému svou nejlepší nabídku a on vás udržuje ve vedení s nejvyšší možnou úrokovou mírou. Automatický bidovací systém se sám stará o přihazování proti nabídkám ostatních investorů s krokem 0,1 % až do limitu nejlepší nabídky.

Příklad:
Aukce začíná s maximálním úrokem 18,0 % p.a. Vyhodnotíte svou nejlepší nabídku na 3,5 % p.a., kterou zadáte do systému. Systém za vás vloží bid 18 % p.a. Následně přijde investor, který zadá svou nejlepší nabídku 5,0 % p.a. Automatický bidovací systém sám upraví vaši nabídku na 4,9 % p.a., čímž vás udrží ve vedení. Pokud některý z investorů překoná i vaši nejlepší nabídku, systém vám zašle emailem upozornění.

V rámci naší platformy využíváme automatický bidovací systém, do kterého můžete zadat nejnižší úrokovou míru, za kterou jste ochotni danou fakturu financovat. V detailu aukce je označena jako „Vaše nejlepší nabídka“. Zadáte-li v aukci svou nejlepší nabídku, automatický bidovací systém za vás přehazuje nabídky ostatních investorů až do výše vaší nejlepší nabídky. Pokud jste tedy v aukci, ve které je nejlepší nabídka jiného investora nižší než vaše, váš bid je okamžitě přehozen.

Faktury obchodované na portále Aukcí od Rogera musí být za bonitním a velkým odběratelem. Ten je zde v pozici dlužníka a jeho bonita určuje bonitu pohledávky. Každého odběratele a fakturu posuzujeme individuálně. Základní kritéria hodnocení odběratele:

 • Rating minimálně B podle služby Lustrator ratingové společnosti Bisnode ČR, a.s.
 • Obrat minimálně 250 milionů Kč.
 • Průhledná vlastnická struktura.
 • Sídlo v rámci EU.
 • Nesmí mít délku splatnosti závazku delší než 120 dní.
 • Neplatí závazky déle než 15 dní po splatnosti.
 • Musí mít čistý insolvenční rejstřík.
 • Nesmí být předlužený – závazky nepřesahují aktiva.

Prvních 60 dní po datu splatnosti komunikujeme s odběratelem ve spolupráci s klientem a snažíme se problém vyřešit. Po celou dobu prodlení dochází k úročení. Pokud v této době nedojde k úhradě, pak:

 1. Pokud je pohledávka pojištěná a odběratel 60 dnů po splatnosti nezaplatí, dohodneme se na přihlášení k pojistnému plnění.
 2. V případě, že pohledávka není pojištěná, dojde ke zpětvzetí dané pohledávky, tzv. regresnímu faktoringu. Financovanou částku budeme nárokovat po klientovi.

V případě nesrovnalostí máme připravené veškeré procesy tak, aby byla zachována maximální rychlost při ochraně investic našich investorů.

Pojištění slouží jako jeden z prvků řízení rizik. U některých velkých společnosti jsme riziko úpadku, a tedy nesplacení faktury, vyhodnotili jako nulové. Proto u těchto společností možnost pojištění nevyužíváme.

Víme, že naši klienti a investoři vkládají do systému citlivé informace, a proto dbáme na jejich maximální bezpečí. Aukce od Rogera je bezpečné webové rozhraní zabezpečené bezpečnostním certifikátem. Veškeré podklady jsou uloženy na zabezpečených vzdálených uložištích. Informace o obchodních případech a financování jsou vázány smluvní mlčenlivostí.

Odběratel vždy platí na sběrný účet Aukcí od Rogera registrovaný u ČNB. Číslo sběrného účtu musí být vždy uvedeno na faktuře. Poté, co odběratel zaplatí fakturu na sběrný účet, Aukce od Rogera prostředky do 24h vypořádají a poukáží.

Reklamační řád společnosti si můžete přečíst zde.

Etický kodex společnosti si můžete přečíst zde.

Informace o zpracování osobních udájů si můžete přečíst zde.

2 000 +

Uživatelů

3 900 000 000 +

Celkem profinancováno

Img (6)

50 000 +

Profinancovaných faktur

Provozní úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,57 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin