Roger | Financira jednostavnije

Financiranje lanca opskrbe

Glavna zadaća Roger financiranja lanca opskrbe je financiranje poslovnih tokova između kupaca i dobavljača, a cilj je optimizacija radnog kapitala. 

Dobavljači dobivaju priliku prodati odobrene račune uz unaprijed dogovorenu kamatu, osloboditi sredstva zaključana u fakturama i na taj način osigurati potrebnu  likvidnost. Tako dobiveni kapital potom mogu koristiti za financiranje svog poslovanja. 

Kupci, s druge strane, koriste financiranje lanca dobavljača kao alternativni način financiranja za dogovaranje dužih rokova plaćanja s dobavljačima kako bi održali dobre odnose između dobavljača i kupca.

Roger Invoice Financing je jedno od mogućih rješenja za duge rokove dospijeća, što nudi prednosti za obje strane poslovnog odnosa.

Iako je produljenje rokova dospijeća jednostavan i efikasan alat za kupce da poboljšaju svoju poziciju likvidnosti na kratki rok,  prema podacima Europske komisije, u 2021. godini mala i srednja poduzeća su u naplaćivala svoja potraživanja u prosjeku u 66 dana, u usporedbi s ostalim zemljama EU27 koje svoja potraživanja naplaćuju u prosjeku u 54,6 dana. Ovakvi rasponi u naplati potraživanja djeluju kao teret na likvidnost dobavljača koji onda plaćaju kasnije svojim dobavljačima što utječe na cijeli opskrbni lanac.

Čemu onda dug rok dospijeća i višak novca na računima kada su dobavljači nezadovoljni i ugroženo im je poslovanje?

Roger Invoice Financing velikim kupcima nudi idealno rješenje. Uslugu koja im omogućuje da zadrže duže rokove dospijeća dok dobavljačima daju brz pristup gotovini.

Financiranje lanca opskrbe nije ništa novo. Međutim ranije je takav oblik financiranja bio dostupan samo velikim dobavljačima, a ne i onima koji ih najviše trebaju – malim i srednjim poduzetnicima. 

Dolaskom tehnologije i digitalizacije dolazi do promjena na tržištu bankarskih usluga. Potrebne promjene donose FinTech tvrtke. Jedno od njih je rješenje Invoice Financing tvrtke Roger,  koje nudi mogućnost financiranja računa svim dobavljačima zahvaljujući prijenosu kreditnog rizika na velikog kupca i savršenom revizijskom tragu dobivenom EDI razmjenom podataka.

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin