Roger | Financira jednostavnije

Zaštita osobnih podataka

Poštovani,

obavještavamo Vas o načelima i postupcima obrade osobnih podataka unutar Roger Adria d.o.o., a koja je u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća EU od 27. travnja 2016. (u daljnjem tekstu: (nadalje „GDPR”) za zaštitu fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnim kretanjem takvih podataka te stavljanje izvan snage Direktive 95/46/EZ.

OSNOVNE INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

 

Podaci o identifikaciji i kontaktu voditelja obrade osobnih podataka: Roger Adria d.o.o., Erazma Barčića 9, 51000 Rijeka, tel: 099 2224 020, e-mail: info@roger.hr

Službenik za zaštitu podataka: Roger nije imenovao službenika za zaštitu podataka.

Prijenos osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji: Roger ne prenosi osobne podatke trećoj zemlji ili međunarodnim organizacijama.

Automatizirano pojedinačno donošenje odluka: Zbog činjenice da je Roger obveznik u smislu Zakona br. 253/2008 Coll., za određene mjere protiv legalizacije imovinske koristi stečene kaznenim djelom i financiranjem terorizma, s izmjenama i dopunama, te je dužan ispunjavati obveze iz ovog Ugovora, Roger obavlja provjere nositelja podataka u skladu sa zakonom putem automatiziranog pojedinačnog odlučivanja.

Informacije o prirodi pružanja podataka: U slučaju da se osobni podaci obrađuju za izvršenje ugovora ili zakonske obveze, pružanje podataka je zakonski zahtjev. Ako se osobni podaci obrađuju na temelju privole nositelja podataka, pružanje podataka je ugovorna obveza.

Nadzorno tijelo: Nadzorno tijelo je Agencija za zaštitu podataka (AZOP), Selska cesta 136, 10000 Zagreb, e-mail: azop@azop.hr, tel: 01 4609 000

DODATNE INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

 

Svrha obrade: Radi izvršenja ugovora ili ispunjenja zakonskih obveza, Roger posebno obrađuje: akademsko zvanje, ime, prezime, datum rođenja, mjesto i državu rođenja, matični broj rođenja, broj osobne iskaznice, adresu stalnog prebivališta , adresu za dostavu ili drugu kontakt adresu, spol, nacionalnost, broj telefona, adresu e-pošte, broj bankovnog računa.

Roger također obrađuje podatke dobivene od ispitanika koji posjećuju web stranicu www.roger.cz/hr : IP adresa i kolačići.

 

U slučaju da Roger namjerava obrađivati ​​osobne podatke drugačije od onih navedenih u ovom članku, ili u druge svrhe, to može učiniti samo na temelju važećeg pristanka za obradu osobnih podataka. Privolu za obradu osobnih podataka nositelj podataka daje zasebno.

Trajanje obrade podataka: Roger čuva osobne podatke ispitanika za vrijeme trajanja ugovornog odnosa i naknadno najviše 10 godina nakon prestanka ugovornog odnosa. Osobne podatke obrađene radi ispunjavanja obveza proizašlih iz posebnih zakonskih propisa Roger će obrađivati ​​u roku propisanom tim zakonima. U slučaju da Roger koristi osobne podatke za zaštitu svojih legitimnih interesa, Roger te podatke obrađuje onoliko koliko je potrebno za ostvarivanje tih prava.

PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA

 

Osobni podaci neće biti proslijeđeni trećim osobama, osim klijentima i investitorima koji zajedno sklapaju ugovor o ustupu potraživanja.

Roger osobne podatke koji se obrađuju za ispunjavanje obveza iz posebnih zakona i propisa prosljeđuje državnoj upravi ili drugim nadležnim tijelima samo u slučajevima kada to zakon nalaže.

Osobne podatke za Rogera smiju obrađivati ​​izvršitelji isključivo na temelju ugovora o obradi osobnih podataka, odnosno uz jamstva organizacijske i tehničke sigurnosti podataka uz definiranje svrhe obrade, pri čemu izvršitelji obrade ne smiju koristiti podatke za bilo koju drugu svrhu.

PRAVA ISPITANIKA

 

Ispitanik ima:

 

 1. Pravo na pristup osobnim podacima

Ispitanik ima pravo od Rogera dobiti potvrdu da li se osobni podaci koji se na njega odnose obrađuju ili ne i, ako se obrađuju, imaju pravo pristupa tim osobnim podacima kao i sljedećim informacijama:  a) svrha obrade; b) kategorije dotičnih osobnih podataka; c) primateljima kojima su osobni podaci bili ili će biti dostupni; d) planirano vremensko razdoblje pohranjivanja osobnih podataka; e) pravo da od upravitelja zahtijeva ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenja njihove obrade, odnosno prigovoriti takvoj obradi;  f) pravo podnošenja pritužbe Nadzornom tijelu; g) sve dostupne informacije o izvoru osobnih podataka, ako nisu dobivene od ispitanika; h) činjenica da se odvija automatizirano donošenje odluka, uključujući profiliranje.  Ispitanik također ima pravo dobiti kopiju obrađenih osobnih podataka.

 

 1. Pravo na ispravak osobnih podataka

Ispitanik ima pravo da Roger ispravi netočne osobne podatke koji se na njega odnose ili da nepotpune osobne podatke dopuni bez nepotrebnog odgađanja.

 

 1. Pravo na brisanje osobnih podataka

Ispitanik ima pravo da Roger izbriše osobne podatke koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja u slučaju da:

 1. a) osobni podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni; b) nositelj podataka povuče svoju privolu na temelju koje su podaci obrađeni i ne postoji daljnji pravni razlog za njihovu obradu;  c) nositelj podataka prigovara obradi i ne postoje prevladavajući legitimni razlozi za njenu obradu;  d) osobni podaci su  obrađeni nezakonito;  e) osobni podaci moraju biti izbrisani kako bi se ispunila zakonska obveza propisana zakonima EU;  f) osobni podaci su prikupljeni u vezi s ponudom pružanja usluga informacijskog društva.

Pravo na brisanje neće se primjenjivati ​​u slučaju da je obrada nužna za ispunjavanje zakonskih obveza, utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva i drugih slučajeva navedenih u GDPR-u.

 

 1. Pravo na ograničenje obrade

Ispitanik ima pravo na ograničenje obrade od strane Rogera u bilo kojem od sljedećih slučajeva:  a) ispitanik poriče točnost osobnih podataka, odnosno za vrijeme potrebno da Roger provjeri točnost osobnih podataka;  b) obrada je nezakonita, a nositelj podataka odbija brisanje osobnih podataka i umjesto toga zahtijeva ograničenja njihove uporabe;  c) Roger više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali nositelj podataka ih zahtjeva za identifikaciju, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva;  d) ispitanik je uložio prigovor na njegovu obradu dok se ne utvrdi nadjačavaju li Rogerovi opravdani razlozi nad opravdanim razlozima nositelja podataka.

 

 1. Pravo na prigovor

Ispitanik ima pravo, zbog razloga koji se odnose na njegovu specifičnu situaciju, u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi osobnih podataka koji se na njega odnose, a koje Roger obrađuje zbog svog legitimnog interesa. U tom slučaju Roger više neće obrađivati ​​osobne podatke osim ako može dokazati da postoje ozbiljni legitimni razlozi za njihovu obradu, koji prevladavaju nad interesima ili pravima i slobodama ispitanika ili za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

 

 1. Pravo na prenosivost podataka

Ispitanik ima pravo na osobne podatke koji se na njega odnose, a koji se daju Rogeru, u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu, te pravo prenijeti te podatke drugom administratoru bez ometanja od strane Rogera, kome su dostavljeni osobni podaci, u slučaju kada: a) se obrada temelji na privoli i b) se obrada provodi automatski.

Prilikom korištenja prava na prenosivost podataka, ispitanik ima pravo da njegove osobne podatke izravno prenese jedan administrator drugom administratoru ako je to tehnički izvedivo.

 

 1. Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

U slučaju da nositelj podataka smatra da Roger ne obrađuje njegove osobne podatke zakonito, ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu. Nadzorno tijelo je Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

 

 1. Pravo na informaciju o ispravku ili brisanju osobnih podataka ili ograničenju obrade

Roger je dužan obavijestiti pojedine primatelje, kojima su osobni podaci dostupni, o svakom ispravljanju ili brisanju osobnih podataka ili ograničenjima obrade, osim kada se to pokaže nemogućim ili zahtijeva nerazuman napor. Ako ispitanik to zatraži, Roger će ga obavijestiti o tim primateljima.

 

 1. Pravo na informiranost u slučaju povrede osobnih podataka

U slučaju da određeni slučaj povrede osobnih podataka može dovesti do visokog rizika za prava i slobode pojedinaca, Roger će tu povredu bez nepotrebnog odgađanja prijaviti nositelju podataka.

 

 1. Pravo na povlačenje privole za obradu osobnih podataka

U slučaju da Roger obrađuje bilo koji od osobnih podataka na temelju privole, nositelj podataka ima pravo povući svoju privolu za obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku pisanim putem, slanjem izjave o neslaganju s obradom osobnih podataka. na e-mail adresu info@roger.hr .

KOLAČIĆI

 

Web stranica www.roger.cz/hr automatski identificira IP adresu korisnika. IP adresa je broj koji se automatski dodjeljuje korisničkom računalu kada je spojen na Internet. Sve ove informacije poslužitelj bilježi u datoteku aktivnosti, što omogućuje naknadnu obradu podataka.

Svrha korištenja kolačića: Roger koristi kolačiće i povezane tehnologije u nekoliko svrha, uključujući:

 • Prijava i verifikacija.Nakon što nositelj podataka upotrijebi osobni račun za prijavu, šifrirani kolačić pohranit će se na njegov uređaj, omogućujući navigaciju između stranica bez potrebe za ponovnom prijavom. Korisnik također može spremiti svoje podatke za prijavu tako da ne mora prijaviti svaki put kada se vrate na www.roger.cz/hr.

Kolačići treće strane također se mogu nalaziti na www.roger.cz/hr. To može biti, na primjer, zato što je Roger naručio treću stranu, npr. da analizira stranicu. Roger koristi sljedeće pružatelje usluga:

 • Google Analytics Service- Google
 • Hojtar Service – Hotjar
 • Facebook Pixel Service – Facebook

Postavke kolačića: Većina web preglednika automatski prihvaća kolačiće. Međutim, oni pružaju kontrole koje omogućuju njihovo blokiranje ili uklanjanje. Stoga su korisnici www.roger.cz/hr ovlašteni postaviti svoj preglednik tako da se izbjegnu kolačići na njihovim računalima, međutim Roger web sučelje tada možda neće ispravno raditi. Smjernice za blokiranje ili brisanje kolačića u preglednicima obično se mogu pronaći unutar dokumentacije za pomoć preglednika.

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Ovu Politiku zaštite osobnih podataka Roger će ažurirati ako bude potrebno. Trenutna verzija Politike zaštite osobnih podataka uvijek će biti dostupna na www.roger.cz/hr. U slučaju značajne promjene u načinu na koji se postupa s osobnim podacima u ovoj Politici zaštite osobnih podataka, Roger će obavijestiti ispitanike vidljivim isticanjem obavijesti prije provedbe tih promjena. Roger preporučuje da se Politika zaštite osobnih podataka redovito pregledava.

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin