Roger | Jednodušší finance

Objem financovaných faktur se snížil, zájem ale neklesá

Vývoj objemu financovaných faktur neboli factoring, je jedním z nejrychlejších ukazatelů stavu ekonomiky. Propad v HDP a nezaměstnanosti přichází se zpožděním půl až jednoho roku. Podle zkušeností z poslední krize trval propad míry financování faktur tři čtvrtě roku. Pokud by se situace opakovala, tak se bude stav státního hospodářství do konce roku spíše zhoršovat. A celkový návrat české ekonomiky na úroveň před krizí? Odhadujeme za 3 roky. 

 

„Vidíme, že firmy vystavují méně faktur a v nižších objemech. Na druhou stranu se zájem o naše služby zvyšuje, jelikož banky zpřísnily riziková opatření. I konzervativnější podniky zvyšují svůj zájem o hotovost. Zejména v automotive a strojírenství je situace velmi špatná a bude trvat dlouho, než se firmy vrátí k obratům před koronavirovým obdobím,” komentuje momentální situaci na faktoringovém trhu Adam Šoukal, CEO platební instituce Roger. 

Jak to bylo s financováním faktur během hospodářské krize v roce 2008?

Po pádu Lehman Brothers 15. září 2008, se objem financovaných faktur v České republice 3 kvartály po sobě výrazně propadal až na polovinu původních objemů. Jejich návrat na úroveň před finanční krizí u nás trval tři roky. Podobnou cestu možná naše ekonomika absolvuje i po letošní krizi. 

 
Zdroj dat: ČLFA

Banky svými programy cílí na velké společnosti, ale ty si úvěr vzít nechtějí, jen by se zadlužily. Šoukal dodává, že: „Úvěry potřebují spíš malé firmy, ale problém českých bank je to, že jsou nejziskovější ve střední Evropě a neinvestují do svých technologií. Proto nejsou pro malé firmy přínosem.“

 

Způsob financování pohledávek jasně, a hlavně ihned indikuje, co se děje na trhu. Tedy jestli se firmám daří, nebo ne. Tři kvartály po pádu Lehmanů nebyly dobré a nezaměstnanost dokonce ještě rok a čtvrt rostla, než začala klesat. Stejnou situaci nejspíš opět zažijeme, ale až příští rok.

Míru využívání této finanční služby ovlivňuje hned několik determinantů, patří mezi ně ekonomický rozvoj země, dostupnost informací o finančním trhu, a také tempo růstu HDP. Hrubý domácí produkt i faktoring se v uplynulých dvanácti letech chovaly stejně. Silný vztah se projevuje hlavně v posledních rocích a potvrzuje jej i dlouhodobé kolísání podílu faktoringu na HDP v ČR — okolo 3 %.

 

Silné napojení českého trhu s financováním faktur na zahraniční trhy

Český faktoringový trh je silně provázán s trhem zahraničním, například s německým. A to proto, že je tuzemská ekonomika na ekonomice našeho západního souseda velkou mírou závislá. Německo se již od začátku pandemie zaměřilo na finanční pomoc firmám i malým živnostníkům a v řádu několika týdnů ji také schválilo. Graf níže zobrazuje objemy proinvestovaných faktur v rámci jednotlivých let v Česku a Německu, hodnoty jsou v milionech eur.

 
Zdroj dat: ČLFA

Od roku 2013 spojuje Roger investory se společnostmi a nabízí službu faktoring. Posláním Rogera je, aby si podnikatelé nemuseli dělat starosti s dlouhými splatnostmi, měli dostatečné cash flow a mohli se soustředit na rozvoj svého podnikání. To je možné díky unikátní a Českou národní bankou licencované investiční platformě. 

Tereza Ocetková

Je absolventkou Univerzity Palackého v Olomouci a začínala s copywritingem. Během práce v Rogeru měla možnost věnovat se i dalším oblastem marketingu, jako je SEO nebo PPC.

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin