Roger | Jednodušší finance

Plánování cash flow? Jedna z nezbytných podmínek úspěchu v podnikání

Jak a proč plánovat cash flow? Co všechno do plánu zahrnout a na jak dlouhý časový úsek bychom měli plánovat? Zeptali jsme se Adama Bursíka, risk manažera Platební instituce Roger.

Proč by firmy měly plánovat cash flow?

Protože je to dobrá investice. V dnešních podmínkách jsou peněžní toky mnohem komplexnější záležitostí než pouhá směna služby za peníze z ruky do ruky. Orientace ve vlastních peněžních tocích je jednou z nezbytných podmínek úspěchu v podnikání.

 

Můžete vyrábět sebelepší výrobek nebo dělat skvělou službu, ale pokud se nedokážete postarat o své provozní finance, můžete si podnikání velmi zkomplikovat.

 

Motivace k plánování cash flow by proto měla vycházet ze samotné podstaty byznysu a snahy využívat co nejefektivněji zdroje, které máme k dispozici. 

 

Pro koho je plánování důležitější – živnostníky, malé nebo velké firmy?

Pro každého. Pro velkou firmu stejně jako pro živnostníka. Dokonce i v osobním životě má plánování cash flow své místo. Dost často se zanedbává základní finanční gramotnost, ke které cash flow ve své nejprimitivnější formě jednoznačně patří. 

 

První je potřeba dokázat si spočítat své osobní peněžní toky a až v dalším kroku se pouštět do podnikání, kde může mít jakákoli chyba řádově horší dopad na finance.

 

V našem businessu je typickým klientem malá firma nebo živnostník. Setkali jsme se s množstvím případů, kdy podnikatel peněžní toky nedokázal ukočírovat a výrazně si tím zkomplikoval svůj pracovní i osobní život.

 

Jak sestavit výpis o finančních tocích?

Když se bavíme o řízení financí, není potřeba používat žádnou konkrétní šablonu jako například u účetních výkazů. V zásadě by stačila tužka a papír, lépe třeba excelová tabulka. Pak už záleží na náročnosti vstupů. 

 

Pokud plánujeme osobní cash flow, nebo jen jednoduchou verzi pro živnostníka, vystačíme si s tzv. přímou metodou. Tedy přiřazení jednotlivých příjmů a výdajů v čase napřímo – sčítáme a odčítáme příchozí a odchozí platby. Zajímá nás skutečný příjem a výdej peněz, nikoliv vystavení faktury nebo její obdržení. V tom je zásadní rozdíl oproti klasickému účetnímu pojetí.

 

Pro firmy je pak v praxi dosažitelnější řešení takzvanou nepřímou metodou, tedy metodou postavenou na sestavení cash flow z tradičních účetních výkazů – rozvahy a výsledovky. Konkrétní metodikou se zabývají stovky článků napříč internetem a není potřeba opakovat to znovu. Takový výkaz by měl umět sestavit i každý kvalitnější účetní systém. 

 

Důležité jsou jen kvalitní vstupy, což může být v průběhu roku komplikované. Nejlépe se tak jeví modifikovaná verze výkazu, kterou si každá osoba odpovědná za finance upraví na míru svým potřebám.

 

Co zahrnout do plánu cash flow?

Všechno. V plánu by měl být zahrnutý každý finanční tok, pokud o něm víme nebo ho s určitou mírou jistoty předpokládáme.

 

 Samozřejmě u malých položek není nutná evidence jednotlivě. Stačí je například seskupit do logických celků, u kterých tušíme v jaké výši by se mohly vyskytovat. Také samozřejmě záleží na velikosti společnosti. Miliardová firma bude cash flow plánovat v jiných řádech než malé kadeřnictví.

 

Na jak dlouhý časový horizont cash flow plánovat?

Obecně platí, že cash flow nelze přesně predikovat na dlouhý časový úsek dopředu. Jedna věc je základní plán příjmů a výdajů, který nám dá klíčovou informaci, jestli je naše podnikání udržitelné. Věcí druhou pak detailní řízení cash flow na operativní úrovni. 

 

Znovu platí, že záleží na konkrétním obchodním modelu. Máme nasmlouvané dlouhodobé zakázky? Pak můžeme plánovat v delším horizontu. Nebo se pohybujeme v B2C segmentu, nejlépe se zakázkovou výrobou koncovému zákazníkovi? Tam to tak jednoduše nepůjde. 

 

Obojí s sebou nese různou potřebu výdajů a různou strukturu příjmů a míru jejich predikovatelnosti. Shrnul bych to jednoduchou poučkou – byznys plán jednotky let, cash flow jednotky měsíců.

 

Jakými způsoby lze cash flow stabilizovat?

V krátkém horizontu je stabilizací cash flow jakýkoliv dodatečný zdroj likvidity. Možností je mnoho. Na té nejmenší úrovni dokáže podnikatel výkyvy pokrýt ze svých vlastních peněz. To se pochopitelně od určitého objemu nedá a ani bych to nedoporučoval. 

 

Samozřejmě lze využít libovolný bankovní produkt. Ty ovšem mají zásadní nevýhodu, která se ve světle aktuální ekonomické situace stává ještě viditelnější. A to je čas. Zprocesovat provozní financování bylo relativně jednoduché v době, kdy byl ekonomický cyklus na svém vrcholu, financování bylo levné a banky se předháněly, která vám půjčí levněji. Dnes si vás velmi důkladně prověří a stejně vám nemusí potřebné finance dopřát.

 

To čím dál více otevírá možnosti pro alternativní zdroje financování jako je Roger. Je to jednoduché. Stačí mít fakturu s dlouhou splatností, kvalitního odběratele a z peněz zablokovaných na dva měsíce v pohledávkách může být do tří dnů hotovost na bankovním účtu.

 

V dlouhodobém horizontu samozřejmě dává smysl využití tradičního bankovního produktu právě v kombinaci s rychlým a jednoduchým řešením právě v podobě faktoringu.

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin