Roger | Jednodušší finance

Přehledný, jednoduchý a plně funkční státní systém by sociálním podnikům ulehčil existenci a umožnil rozvoj

Už od roku 2015 patří do našeho portfolia i sociální podniky. S čím jim pomáháme? Proplácíme jejich mzdové náklady, zkracujeme splatnosti faktur a financujeme schválené projekty nebo granty. Které sociální podniky se na nás obracejí? Co je nejvíce tíží a jakou legislativní změnu by uvítaly? A proč jejich fungování na finančních trzích často vůbec není tak snadné?

 

Ať už jsme se s dotazem obrátili na jakýkoli podnik nebo organizaci, která s námi spolupracuje a zaměstnává hendikepované, každý z nich zmínil jeden stěžejní problém týkající se provozních financí. A sice půlroční zúčtovací dobu Úřadu práce. Co to znamená? Že někdy až 180 dní čekají na příspěvky na mzdy pro svoje zaměstnance. 

„Náš nejčastější finanční problém je zpoždění vyplácení příspěvků na mzdy za kvartál. Dochází tak k narušení plánovaného cash flow,” vyjádřil se Jan Chovančík, jednatel společnosti CZ BRIK, která zaměstnává přibližně 65 osob se zdravotním znevýhodněním a věnuje se recyklaci materiálů, výrobě ekologických paliv nebo zpracování plastových výrobků.

 

V tomto se s CZ BRIK shoduje i Myjómi družstvo invalidů. To zaměstnává více než čtyři sta lidí, z nichž 90 procent má nějaké zdravotní znevýhodnění. „Vyplácení příspěvků státu na zaměstnávání obvykle dostáváme se čtyř až pěti měsíčním zpožděním,” vysvětlil předseda představenstva Myjómi Petr Horký a dodal, že by uvítali přehledný, jednoduchý a plně funkční státní systém. „Mělo by z něj být okamžitě jasné, na jaký příspěvek máme při konkrétní platné výši minimální mzdy nárok a kdy nám bude vyplacen.”

 

Další sociální podnik, družstvo TEXman, vyrábí textilní výrobky a zaměstnává v tomto oboru lidi s jakýmkoli zdravotním hendikepem. „Uplatnění našel i schizofrenik, ženy po rakovině prsu nebo ti, kdo pracovali celý život za strojem a teď mají vážné problémy s kyčlemi nebo zády,” vysvětlil místopředseda družstva Radko Dražil. 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí je teď už tři čtvrtě roku ve zpoždění

A opoždění ministerstva potvrdil i Petr Horký: „Zvýšení minimální mzdy, ke kterému došlo od ledna 2020, nám má být částečně kompenzováno až ve čtvrtém kvartále.” I z tohoto důvodu jsou podniky nuceny hledat jiné formy optimalizace cash flow, a s tím Roger v rámci své jedinečné služby na postoupení pohledávky (faktoring) a investorské soutěži, která není jinde dostupná, dokáže pomoct.

 

Zaměstnanci družstva TEXman zde, stejně jako v dalších dvou zmiňovaných podnicích, pracují ve většině případů za minimální mzdu. A to se i pro samotné zaměstnavatele také stává problémem, ocenili by adekvátní valorizaci ke zvyšování minimální mzdy a zaručené mzdy. „Valorizace zdaleka nepokrývá nárůst a zaměstnavatel, který zaměstnává osoby s mentálním postižením, se dostává do svízelné situace, kdy se minimální mzda, příspěvek, možnost uplatnění a pracovní tempo dostávají do rozporu s jakoukoli ekonomikou provozu. A tady by měla nastat pomoc ze strany státu,” doplnil Jan Chovančík. 

 

Sociální podniky nebo společnosti zaměstnávající zdravotně znevýhodněné zajišťují práci těm, kdo pracovat chtějí, ale na běžném trhu práce mají omezené uplatnění. Přitom ani těžší forma hendikepu nebrání výkonu plnohodnotné a kvalitní práce. „Zaměstnáváme třeba kvadruplegika v režimu home office. Každý tedy dělá to, na co má,” uzavírá Radko Dražil.

 

Od roku 2013 spojuje Roger investory se společnostmi a nabízí službu faktoring. Posláním Rogera je, aby si podnikatelé nemuseli dělat starosti s dlouhými splatnostmi, měli dostatečné cash flow a mohli se soustředit na rozvoj svého podnikání. To je možné díky unikátní a Českou národní bankou licencované investiční platformě. 

 

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin