Roger | Jednodušší finance

Co si představit pod financováním dodavatelského řetězce

Financování dodavatelského řetězce jako nástroj pro snížení nákladů na financování

Hlavním úkolem financování dodavatelského řetězce (dále “SCF” z anglického Supply Chain Finance) je financování obchodních toků mezi odběratelem a dodavatelem s cílem optimalizovat pracovní kapitál

Dodavatelé získají možnost prodat schválené faktury finančním institucím za předem dohodnutý diskont, uvolnit finanční prostředky uzamčené ve fakturách a zajistit si tak potřebnou likviditu. Takto získaný kapitál pak použijí k financování svého provozu. 

Odběratelé naopak využívají řešení SCF jako alternativní způsob financování pro sjednání delších platebních podmínek s dodavateli s cílem zachovat dobré dodavatelsko-odběratelské vztahy.

SCF je tedy jedním z možných řešení dlouhých splatností, které nabízí výhody pro obě strany obchodního vztahu. 

Průměrná délka splatností celosvětově roste

Dle reportu Euler Hermes pro Financial Times se průměrná délka splatnosti faktur prodloužila na 65 dní celosvětově. To je nárůst zhruba o 10 % od roku 2008. S prodloužením délky splatnosti se zvyšuje riziko, že odběratel v případě problémů nezaplatí. Až ¼ platební neschopnosti vede k nezaplacení odběratelem. 

Země s nejkratší dobou splatností faktur (2018):

 • Nový Zéland – 43 dní
 • UK – 52 dní
 • Norsko – 53 dní

Země s nejdelší dobou splatností faktur (2018):

 • Čína – 92 dní
 • Řecko – 91 dní
 • Itálie – 86 dní

Z pohledu jednotlivých odvětví jsou výrazně nad celosvětovým průměrem (2018):

 • Elektronika – 89 dní
 • Strojírenství – 86 dní
 • Stavebnictví – 82 dní

Oproti tomu například e-commerce si vede výrazně lépe a má větší kontrolu nad platebními lhůtami. Délka splatnosti faktur je do jisté míry ovlivněna provozním cyklem v obrátkovosti daného odvětví.

Jak je na tom s délkou splatností Česká republika se dočtete v článku na blogu. 

Odběratelé často dlouhou splatnost požadují

Je všeobecně známo, že velké nadnárodní korporace požadují dlouhou splatnost. Jedním z mnoha případů může být společnost Procter & Gamble, která všem svým dodavatelům od roku 2013 protahuje splatnosti. V roce 2018 tak byla průměrná splatnost 108 dní. P&G díky prodloužení splatností získala až 1,5 mld. dolarů volného cash flow

Samotné prodlužování splatnosti s cílem zvýšit likviditu je do jisté míry krátkozraké řešení. Nese sebou negativa, které dopadají na dodavatele. Extrémně dlouhé splatnosti pak mají dopad především na malé a střední podniky (SME), pro které mohou být v mnoha případech až likvidační. 

K čemu je pak dlouhá splatnost a přebytek peněz na účtech, když máte nespokojené dodavatele? P&G našla kompromis díky řešení SCF pomocí, kterého si dodavatelé mohou zkrátit splatnost na 15 dní. P&G provozuje svou SCF platformu ve spolupráci s bankami Citi, Deutsche Bank and JP Morgan.

SCF dlouhé splatnosti dodavatelům kompenzuje

SCF nabízí odběratelům ideální řešení. Odběratelé mohou nabídnout službu, která jim dovolí ponechat si delší splatnosti a zároveň umožní dodavatelům rychlý přístup k penězům.

Dle studie zpracované Evropskou komisí, se růst SCF za poslední roky pohybuje v řádu desítek procent. Pro rok 2020 se ve vyspělých zemích světa počítá s průměrným růstem 10 %. V rozvojových zemích se očekává růst ještě větší.

Financování dodavatelského řetězce není žádnou převratnou novinkou. Avšak programy SCF byly historicky nabízeny velkými bankami a finančními institucemi pouze pro špičkové dodavatele, nikoli pro malé a střední podniky, které je nejvíce potřebují. 

S nástupem technologií a digitalizace dochází ke změnám i na tak konzervativním trhu jako je trh bankovních služeb. Požadované změny přinášejí FinTech společnosti. Jednou z nich je i řešení Invoice Financing od Rogera, které nabízí možnost diskontování faktur (dřívějších plateb) všem dodavatelům díky přenosu kreditního rizika na velkého odběratele a perfektní auditní stopě získané přes EDI výměnu dat.

Průběh financování přes SCF

 1. Odběratel vytvoří objednávku a pošle dodavateli.
 2. Dodavatel dodá zboží/službu  a vystaví fakturu.
 3. Odběratel schválí fakturu k profinancování ve svém systému.
 4. Schválená faktura se nahraje do SCF platformy, přes kterou dodavatel prodává pohledávku (za předem dohodnutý diskont) provozovateli SCF platformy.
 5. Dodavatel obdrží financování dle podmínek stanovených na SCF platformě.
 6. Odběratel platí za fakturu provozovateli SCF platformy ve splatnosti dle podmínek na faktuře.

Provoz SCF platformy ve většině případů vyžaduje kooperaci technologické společnosti a někoho s velkým obnosem finančních prostředků (typicky banky, investiční fondy). Faktoringová společnost Roger do své SCF platformy Invoice Financing získává finance od finančních institucí, fondů a movitých investorů.

Výhody pro obě strany

Významní SCF hráči

Jedním z největších hráčů na poli SCF je v rámci celosvětového měřítka společnost PrimeRevenue, která v roce 2018 transaktovala přes 103 miliard dolarů a průměrně zkrátila splatnosti o 80 dní. Dalším příkladem je společnost C2FO, která má zapojeno více jak 260 tisíc dodavatelů po celém světě. Mezi zákazníky těchto společností patří firmy jako Amazon, Acer, Walmart, Chevron, Unilever, a Michelin. Nelze opomenout ani řešení od společnosti Orbian, které využívá tisíce dodavatelů a své řešení nabízí ve více než 50 státech světa. Významným klientem Orbianu je například Siemens.

 

Roger a Invoice Financing

V Rogerovi jsme Invoice Financing spustili v roce 2019 ve spolupráci s největším e-commerce hráčem na českém trhu, společností Alza.cz. Víme, že financování dodavatelského řetězce má obrovský potenciál, který jsme připraveni využít. 

Našim hlavním cílem je nabídnout konkurenceschopné řešení provozního financování všem dodavatelům. V tom se také lišíme od ostatních SCF platforem, které se zaměřují primárně na 20 % dodavatelů, kteří tvoří 80 % obratu. V Rogerovi věnujeme velkou pozornost také long tailu. Malé a střední podniky jsou páteří české ekonomiky a potřeba likvidity je z jejich strany velká. Možnosti financování jsou pro SME dodavatele omezené a financování dodavatelského řetězce je další způsob, jak naše služby k takovým dodavatelům dostat.

Máte pocit, že by financování dodavatelského řetězce mohlo být užitečné pro vás a síť vašich dodavatelů a zajímá vás více o Roger Invoice Financing? Nahlédněte na podrobnosti o Invoice Financing.

Od roku 2013 spojuje Roger investory se společnostmi a nabízí službu faktoring (postoupení pohledávky). Posláním Rogera je, aby si podnikatelé nemuseli dělat starosti s dlouhými splatnostmi, měli dostatečné cash flow a mohli se soustředit na rozvoj svého podnikání. To je možné díky unikátní a Českou národní bankou licencované investiční platformě.

Jan Kotek

Honza v Rogerovi působí od roku 2017 a postupně se přes juniorního obchodníka vypracoval až na pozici manažera a odpovídá za náš produkt financování dodavatelského řetězce Invoice Financing. Volný čas tráví nejraději na golfovém hřišti.

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin