Roger | Jednodušší finance

Financování dodavatelského řetězce

Posilte dodavatelský řetězec a uvolněte pracovní kapitál díky Roger Invoice Financing.

Zkrácení splatností faktur podle potřeb vašich dodavatelů.

Financování dodavatelského řetězce

Posilte dodavatelský řetězec a uvolněte pracovní kapitál díky Roger Invoice Financing.

Zkrácení splatností faktur podle potřeb vašich dodavatelů.

prumerna_cena

Nástroj pro řešení dlouhých splatností

Krátkodobá investice do faktur

Posílení vztahů s dodavateli

Konzervativní investice do faktur

Financování přes online rozhraní

Investice do faktur

Peníze na účtu dodavatele do 3 dnů

Nástroj pro řešení dlouhých splatností

Posílení vztahů s dodavateli

Financování přes online rozhraní

Peníze na účtu dodavatele do 3 dnů

Jak funguje Invoice Financing

Hlavním úkolem Roger Invoice Financing je financování obchodních toků mezi odběratelem a dodavatelem s cílem optimalizovat jejich pracovní kapitál. Obsluha probíhá jednoduše, pomocí uživatelsky přívětivého webového rozhraní.

 

Posilte svůj dodavatelský řetězec

Využijte naše řešení jako alternativní způsob financování. Sjednejte si výhodnější platební podmínky s dodavateli, bez dopadů na dodavatelsko-odběratelské vztahy. Výsledkem je finančně zdravé portfolio obchodních partnerů a přehled o jejich financování.

Roger logo

Přizpůsobení splatnosti obratovému cyklu peněz

Roger logo

 Jednotný systém financování pro vaše dodavatele

Roger logo

Nulová administrativa s financováním dodavatelů

Výběr faktur pro faktoring
Faktoring od Rogera

Pomozte svým dodavatelům

Dodavatelé prodají vámi schválené faktury za předem dohodnutý diskont. Uvolní si finanční prostředky uzamčené ve fakturách a zajistí si potřebnou likviditu. Takto získaný kapitál mohou použít k financování svého provozu a uspokojení poptávky z vaší strany.

Roger logo

Rychlý a bezpečný přístup k hotovosti bez zadlužení

Roger logo

Hlubší spolupráce s odběratelem vytváří konkurenční výhodu

Roger logo

Nízká cena financování stanovena velikostí odběratele

Proč Roger Invoice Financing

1 Optimalizuje cash flow

Nastavte si splatnost faktur dle vašich potřeb tak, aby odrážela dobu obrátky zboží. Současně s optimalizací vašich platebních podmínek umožněte vašim dodavatelům urychlit provozní cash flow.

2 Posílí dodavatelský řetězec

Díky předfinancování mohou dodavatelé více investovat do rozvoje a inovací. U dodavatelů se stabilním cash flow je nižší pravděpodobnost úpadku a nestability.

3 Ponechá možnost zápočtů

Do 3 dnů dostane dodavatel 75 % z hodnoty faktury. Zbylých 25 % zůstává jako rezerva pro případné zápočty.

4
Bez nutnosti zavádění nových systémů

Invoice Financing získává data čtením elektronické výměny dokladů (EDI) nebo díky jednoduché API integraci do ERP. Odpadá tak nutnost zavádění nových složitých systémů.

Proč Roger Invoice Financing


Optimalizuje cash flow

Nastavte si splatnost faktur dle vašich potřeb tak, aby odrážela dobu obrátky zboží. Současně s optimalizací vašich platebních podmínek umožněte vašim dodavatelům urychlit provozní cash flow.


Posílí dodavatelský řetězec

Díky předfinancování mohou dodavatelé více investovat do rozvoje a inovací. U dodavatelů se stabilním cash flow je nižší pravděpodobnost úpadku a nestability.


Ponechá možnost zápočtů

Do 3 dnů dostane dodavatel 75 % z hodnoty faktury. Zbylých 25 % zůstává jako rezerva pro případné zápočty.


Bez nutnosti zavádění nových systémů

Invoice Financing získává data čtením elektronické výměny dokladů (EDI) nebo díky jednoduché API integraci do ERP. Odpadá tak nutnost zavádění nových složitých systémů.

Proces financování

Proces financování je jednoduchý. Stačí mít s dodavatelem nastavenou elektronickou výměnu dokladů a posílat faktury ve formátu EDI nebo přes podnikový systém ERP. Vámi schválené faktury jsou prostřednictvím Roger Invoice Financing nabídnuty dodavateli k financování. Pokud má dodavatel zájem o financování všech faktur, jednoduše si nastaví automatické proplácení a nemusí tak kontrolovat stav a vybírat faktury jednotlivě.

 1. Odběratel vystaví objednávku
 2. Dodavatel posílá fakturu odběrateli
 3. Odběratel schválí fakturu ve svém systému
 4. Dodavatel prodá fakturu Invoice Financing
 5. Dodavatel obdrží 75 % hodnoty faktury ponížené o diskont
 6. Odběratel hradí fakturu v den smluvní splatnosti na účet Invoice Financing
 7. Roger posílá doplatek dodavateli

Cena financování

Pro odběratele je využívání služby Roger Invoice Financing zdarma. Pro dodavatele je jediným nákladem, spojeným s financováním přes Roger Invoice Financing, diskont. Jeho výši zná dodavatel před každým financováním a je určen počtem zbývajících dní do splatnosti. 

Spolupracují s námi

V Alza.cz chceme svým zákazníkům nabízet co nejširší portfolio kvalitních produktů. Mezi naše dodavatele patří i menší společnosti či rodinné firmy. Ty ovšem často řeší obtížný přístup k pracovnímu kapitálu. Díky financování dodavatelského řetězce od Rogera jsou všichni naši dodavatelé schopni velmi rychle, levně a jednoduše získat finanční prostředky a reagovat tak na naši poptávku.

Profinancování dodávek zboží je jedním z klíčových parametrů obchodu. Efektivní práci s pracovním kapitálem vnímáme v Datartu jako nutnou součást obchodu. Proto také aplikace pokročilých forem financování dodávek zboží a především realizace profinancování v podstatě online prostřednictvím jednoduchého intuitivního rozhraní nás zaujala natolik, že jsme se rozhodli integrovat profinancování prostřednictvím Roger do našeho standardu.

Zkrátit splatnosti a umožnit dodavatelům rychlý přístup ke zdrojům a současně operativně řídit výši otevřeného kreditu vnímáme jako příležitost pro další rozvoj vzájemného obchodu. Tím, že tato služba umožní zvolit konkrétní faktury a čas profinancování, dostávají naši partneři do rukou zajímavý nástroj pro řízení likvidity.

Výrazně rozšiřujeme portfolio i celkový objem spolupráce s dodavateli. Zároveň naším cílem není je svazovat a brzdit v rozvoji dlouhými splatnostmi. Díky Rogerovi můžeme nabídnout produkt, kterým si splatnosti zkrátí, jak zrovna potřebují. Kterou fakturu a kolik si jich nechají profinancovat, je čistě na nich. Dodavatelé tak nemusí čerpat bankovní úvěry a zadlužovat se.

Získejte nabídku

Pokud by vás zajímalo více informací o možnostech financování dodavatelského řetězce pro vaši společnost, zanechte nám váš kontakt, rádi se vám ozveme.

Ondřej Machač

Key Account Manager
t: +420 776 134 846
m: invoicefinancing@roger.cz

Rád Vám zodpovím veškeré dotazy týkající se splatnosti faktur. V Rogeru se starám o klienty využívající Invoice Financing.

  Podnikatelský úvěr

  • Nevíte celkové náklady financování

  • Zvyšujete zadluženost podniku

  • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

  • Platíte i když úvěr nečerpáte

  • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

  • Potřeba dokládat finanční výkazy

  • Časově a administrativně náročné

  • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

  Roger Platba

  • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

  • Nezadlužujete se

  • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

  • Financujete, jen když potřebujete

  • Žádné limity ani skryté poplatky

  • Rychlá a jednoduchá registrace

  • Vše vyřešíte online

  • Schvalovací proces v průměru 24 hodin