Roger | Jednodušší finance

Dlouhé splatnosti stále brzdí podnikatele. 41 % dotazovaných s nimi má problémy

Firmy Roger a GRiT na konci roku 2019 zkoumaly problematiku splatností faktur. Dotazníky vyplnilo 117 klientů GRiTu z řad Čechů i Slováků. Vyplynulo, že téměř polovina respondentů má problémy s dlouhými splatnostmi faktur. Jak tento problém řešit neví více než 70 % z nich. 

Toto jsou nejzajímavější výsledky:

41 % respondentů se potýká s dlouhými splatnostmi.

57 % dlouhé splatnosti vadí. 

70 % firem nezná způsob, jak dlouhé splatnosti řešit.


Omezení zákonem splatnosti zcela nevyřešilo

I přes to, že je od roku 2013 délka maximální splatnosti omezena právní úpravou na základní dobu třiceti dnů, setkává se s překračováním této lhůty přes 41 % respondentů. Na toto procento má vliv i fakt, že právní úprava umožňuje výjimku, pokud není jednání vůči věřiteli hrubě nespravedlivé, což je pojem, který se problematicky prokazuje.  


Vysoký byl i počet respondentů, kterým dlouhé splatnosti způsobují určité potíže, příkladem je nedostatečný pracovní kapitál a cash flow. Tyto potíže 48 % z nich překvapivě nijak neřeší a až 70 % dotazovaných nezná žádný způsob zkrácení splatnosti.


Respondenti by preferovali službu pro zkrácení splatností faktur online

Když by respondenti hledali řešení pro zkrácení splatností faktur, bylo by pro ně největším benefitem využívat službu online v klientském rozhraní nebo implementovanou v účetním systému. Řešení ORiON EDI právě tuto možnost přináší. Stav faktur a plateb mohou klienti vidět v reálném čase nejen v aplikaci, ale i s pomocí nastavitelných mailových notifikací. Díky tomu má firma, která posílá faktury přes ORiON, přehled, co se s danou fakturou děje. Klient může vidět, zda byla korektně odeslána, jestli ji načetl ERP systém odběratele a obdrží informaci o zpracování faktury. Klient si také může u faktur s delší splatností, přímo v rozhraní, zvolit možnost financování přes faktoringovou společnost Roger.

Roger profinancuje malým a středním firmám 75 % z faktury do tří dnů. Často levněji než u bank a jiných společností. Zbylých 25 % pak po zaplacení odběratelem.


Platební morálka se od stanovení maximální lhůty zlepšila, nicméně z výsledků je patrné, že:

 ne vždy je dodržována,

i 30 dnů je pro některé malé a střední firmy hodně. Vznikají výkyvy v cash flow, nedostatek prostředků na rozvoj, mzdy a provoz,

firmy neznají možnosti financování jejich byznysu na trhu,

firmy oceňují možnost, nechat si profinancovat libovolné množství faktur,

má smysl i nadále edukovat trh o službách financování faktur. V případě Rogera prezentovat službu Platba od Rogera, která je integrovaná do ORiON EDI a přináší firmám kýžené pohodlí – vše online a v klientském rozhraní. 

Od roku 2013 spojuje Platební instituce Roger investory se společnostmi a nabízí službu faktoring (postoupení pohledávky). Posláním Rogera je, aby si podnikatelé nemuseli dělat starosti s dlouhými splatnostmi, měli dostatečné cash flow a mohli se soustředit na rozvoj svého podnikání. To je možné díky unikátní a Českou národní bankou licencované investiční platformě.

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin