Roger | Jednodušší finance

„Vy vymáháte pohledávky?“ Ne, pomáháme podnikatelům s dlouhými splatnostmi faktur

Téměř dva a půl roku jsem součástí obchodního týmu fintech faktoringové společnosti Roger, která se zabývá zkracováním splatnosti faktur skrze postoupení pohledávek a vnímám, jak se finanční služby v průběhu pár let mění. Od klasických bankovních přepážek a papírů jsme se posunuli k jednodušším online procesům. Finanční startupy se předhánějí v technologických vychytávkách a díky své flexibilitě dokážou bankám nejen skvěle konkurovat, ale staly se plnohodnotným hráčem na trhu, zvláště pro SME (malé a střední podniky).

 

„Vy vymáháte pohledávky?“ Ne, pomáháme podnikatelům s dlouhými splatnostmi faktur

Lidé, kteří nikdy neřešili provozní financování podniku a kterým Roger představuji, oceňují technologickou část tohoto konceptu. S tou finanční však mívají často spojeny předsudky, vycházející z neférových obchodních podmínek některých finančních společností. Od lidí jsem několikrát dostala otázky typu „Vy vymáháte pohledávky? A není to, co děláte lichva?“. Vždy jsem se snažila laicky a na příkladu popsat situaci našeho typického klienta – živnostníka, start-upu nebo SME – který má super nápad či produkt, ale bez provozního financování musí mnohdy s podnikáním skončit.

Můžete mít portfolio bonitních odběratelů a velké objemy fakturace. Pokud vám však protistrana zaplatí za faktury za dva či tři měsíce a vy nemáte zásoby kapitálu, kterými byste výkyvy v cashflow vykryli, s podnikáním pravděpodobně neuspějete. Nebo pokud dostáváte nárokovou dotaci od úřadů, ale je vyplácena kvartálně, těžko budete moci růst a nabírat nové zaměstnance.


Na trhu naleznete několik variant, jak můžete vzniklou situaci řešit, počínaje bankovními produkty a konče novými fintech řešeními. Malé nebo nově vzniklé firmy u bank nepochodí (nemají historii nebo dostatečný obrat). Bankám nenahrává ani obtížná administrativa a zdlouhavost jednotlivých procesů (například přidání nového odběratele pro financování). To dalo prostor pro vznik Platební instituce Roger a dalších společností, které malým a středním podnikům podávají pomocnou ruku.

Roger to dělá prostřednictvím své investorské platformy. Zkrátka propojí lidi, kteří mají aktuálně volný kapitál, jsou ochotni ho na krátkou dobu pustit a zhodnotit s lidmi, kteří jej potřebují. Vše se děje bez zdlouhavých administrativních procesů a v rámci P2P (peer to peer), což se kladně odráží na ceně financování.

Jakou roli v tomto procesu hraje Roger?

–             komunikuje jak s klienty, tak s investory,

–             zpracovává faktury a další dokumenty k obchodním případům,

–             připravuje aukce na investorskou platformu,

–             dělá vypořádaní obchodních případů,

–             optimalizuje klientské a investorské rozhraní,

–             automatizuje procesy atd.

Vše probíhá pod záštitou České národní banky, od které má Roger licenci platební instituce. Umí klientům nastavit financování na míru dle jejich potřeb, dokáže se flexibilně přizpůsobovat změnám a investorům nabízí k odkupu faktury s co nejnižší možnou mírou rizika (i když každé investování samozřejmě nese určitá rizika). Za toto si Roger bere administrativní poplatek, který je hlavním zdrojem firemního příjmu.

Cena financování vždy závisí na daném obchodním případu, ale výši poplatku a maximálního úroku ví klient předem z nabídky (jedině úrok, za který vítězný investor fakturu odkoupí, ho může vždy pozitivně překvapit).

Každý má možnost zvolit, zda je pro firmu řešení výhodné nebo nikoliv

Platební podmínky, které dodavatelům stanoví jejich odběratelé, neovlivníme. Jako Relationship Manager slýchávám od klientů různé příběhy a sama si při nich často zaťukám na čelo. Finanční služby jako Roger přišly na trh s řešením provozního financování. Každý podnikatel se po průzkumu a zhodnocení všech alternativ může rozhodnout, zda službu, která zprostředkuje prodej faktur, využije a jestli mu přináší kýžený benefit.

Osvěta financování

Myslím, že kus dobré práce v oblasti osvěty P2P financování udělaly Zonky. Nejedenkrát jsem je použila jako pomůcku při popisu naší služby a fungovalo to skvěle. Věřím, že je neustále potřeba trpělivě vysvětlovat a pokusit se tak vymýtit stereotypy, které o finančních službách a faktoringu pořád ve společnosti panují.

V Rogeru pomáháme prostřednictvím financování faktur stovkám podniků. Děláme to poctivě a dobře, což dokazují naše výsledky a taky ohlasy našich spokojených klientů.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Katarína Csicsaiová

Senior Relationship Manager

Od roku 2013 spojuje Roger investory se společnostmi a nabízí službu faktoring, neboli postoupení pohledávky. Posláním Rogera je, aby si podnikatelé nemuseli dělat starosti s dlouhými splatnostmi, měli dostatečné cash flow a mohli se soustředit na rozvoj svého podnikání. To je možné díky unikátní a Českou národní bankou licencované investiční platformě.

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin