Roger | Jednodušší finance

Důležité změny v oblasti odpisů: Efektivní uplatnění nákladů

V návaznosti na novelu ZDP účinnou obecně od 1. ledna 2021 (dále jen „Novela“) bychom vás rádi informovali o příjemné novince – možnosti efektivního způsobu odpisování položek majetku zejména prostřednictvím mimořádných daňových odpisů. 

 

Novela umožňuje odpisovat položky majetku, u kterých je Společnost prvním odpisovatelem, spadající do první odpisové skupiny, například kancelářské potřeby nebo počítače, rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců od měsíce následujícího po zařazení položek majetku do užívání. U položek majetku spadajících do druhé odpisové skupiny,, například osobní a nákladní automobily, je pak výpočet složitější, nicméně i zde je možné dosáhnout nákladově efektivnějšího odpisování u vybraných položek majetku ve srovnání se standardním, tedy lineárním či zrychleným způsobem odpisování. Celková doba mimořádného odpisování pro položky majetku druhé odpisové skupiny představuje 24 měsíců, kdy během prvních 12 měsíců je odpisováno 60 % vstupní ceny relevantní položky majetku, a v následujících 12 měsících pak zbývajících 40 % vstupní ceny.

 

Mimořádné odpisy jsou podle Novely aplikovatelné pro položky majetku pořízené v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 a jsou považovány za další alternativu ke standardním způsobům odpisování. Z pohledu zákona je tedy přípustné mimořádné odpisování aplikovat u jednotlivých položek majetku nebo u vybrané množiny položek majetku, a to dle uvážení daňového poplatníka.

 

Níže najdete základní oblasti, které považujeme za podstatné pro vyhodnocení, zda je případná aplikace mimořádných odpisů pro Společnost vhodná: 

 

 • Pokud je zvolen způsob odpisování formou mimořádného odpisu má Společnost povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování.
 • Daňové odpisování položek majetku formou mimořádného odpisu nelze přerušit. Přerušení daňového odpisování je běžným optimalizačním nástrojem v případech, kdy společnosti vykazují daňové ztráty. 
 • Naproti tomu, Novela umožňuje zpětné uplatnění daňové ztráty vykázané za zdaňovací období 2020 do dvou předchozích zdaňovacích období. Efektem mimořádných daňových odpisů by tak mohlo dojít ke snížení výsledné daňové povinnosti předchozích zdaňovacích obdobích. Společnosti by v tomto případě vznikl přeplatek na dani, o jehož vrácení může následně příslušného správce daně požádat.
 • Položky majetku musejí být pořízeny v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 – upozorňujeme na rozdíl mezi datem pořízení a datem, kdy došlo k zařazení položek majetku do užívání, případně datem, kdy bylo zahájeno odpisování.
 • Jelikož jsou mimořádné odpisy stanoveny s přesností na měsíce, nemusí se výhodnost uplatnění mimořádných odpisů projevit v prvním zdaňovacím období. 
 • Prověření připravenosti účetního software nebo modulu pro odpisování majetku na možnost uplatnění mimořádných odpisů.
 • Zvýšení základu daně Společnosti ve zdaňovacích obdobích následujících po dokončení odpisování položek majetku prostřednictvím mimořádných odpisů. Negativní efekt by mohl být zapříčiněn zvýšením sazby daně z příjmů právnických osob v budoucnu.
 • Možnost uplatnění mimořádných odpisů se nevztahuje na technické zhodnocení.

Dále si dovolujeme uvést, že mimořádné odpisy je možné pro relevantní položky majetku uplatnit pro Společnosti se zdaňovacím obdobím odpovídajícím hospodářskému roku, a to zpětně prostřednictvím dodatečného daňového přiznání.

 

Daně jsou velmi komplexní a nesnadná, přesto nevyhnutelná součást podnikání. Nebojte se proto ozvat našemu novému partnerovi Rödl & Partner. Úvodní telefonická konzultace je zdarma, tak se na něj neváhejte obrátit.

 

Od roku 2013 spojuje Roger investory se společnostmi a nabízí službu faktoring. Posláním Rogera je, aby si podnikatelé nemuseli dělat starosti s dlouhými splatnostmi, měli dostatečné cash flow a mohli se soustředit na rozvoj svého podnikání. To je možné díky unikátní a Českou národní bankou licencované investiční platformě. 

Štěpán Kuba

Daňový poradce
Senior Associate
t: +420 776 089 713
m: stepan.kuba@roedl.com

  Podnikatelský úvěr

  • Nevíte celkové náklady financování

  • Zvyšujete zadluženost podniku

  • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

  • Platíte i když úvěr nečerpáte

  • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

  • Potřeba dokládat finanční výkazy

  • Časově a administrativně náročné

  • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

  Roger Platba

  • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

  • Nezadlužujete se

  • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

  • Financujete, jen když potřebujete

  • Žádné limity ani skryté poplatky

  • Rychlá a jednoduchá registrace

  • Vše vyřešíte online

  • Schvalovací proces v průměru 24 hodin