Roger | Jednodušší finance

Faktoring versus forfaiting aneb když splatnost rozhoduje

Pojmy, se kterými se chtě nechtě během svého podnikání setká každý majitel rostoucí firmy, ale i finanční ředitel velkého korporátu. V čem se faktoring liší od forfaitingu? Co je pro využití obou služeb potřeba? A kterou si vybrat? 

 

Jako první se nabízí otázka, kdy a v jakých situacích vlastně přijdou oba pojmy takzvaně na přetřes? Odpověď je jednoduchá, jakmile jsou finance uzamčené v dlouhých splatnostech faktur a nedostává se volného kapitálu na rozvoj firmy, rozšiřování týmu, přijímání nových zakázek nebo inovace. Jinak řečeno, cash flow není optimální a to brzdí firmu ve vývoji. 

 

V těchto situacích  se společnosti často poohlíží po externí formě financování – provozním úvěru, kontokorentu, faktoringu či forfaitingu

 

Splatnost maximálně 120 dní

Pokud má faktura splatnost 30 – 120 dní, je chápana jako krátkodobá pohledávka – pro zkrácení splatnosti se využívá faktoring. Firma totiž získá většinu hodnoty faktury, přibližně 70 až 90 %, téměř okamžitě a zbylou částku po zaplacení pohledávky odběratelem. 

 

Pohledávky nejsou v tomto případě nijak zajištěny a jejich hodnota se většinou pohybuje v desítkách až stovkách tisících korun. Existuje hned několik druhů, a to bezregresní faktoring, regresní faktoring, tuzemský faktoring, exportní faktoring a importní faktoring. Čím se od sebe liší si přečtěte v našem Roger Slovníku pojmů.

 

Faktoring funguje velmi jednoduše. Krátkodobé pohledávky jsou postoupeny třetí straně, většinou bance nebo platební společnosti, jako je například Roger a jeho investoři. Vystavitel faktury tak má téměř celou částku na účtu do pár dnů. U Rogera vychází využití služby jednorázově přibližně na 1,57 % z hodnoty faktury.

 

Splatnost více než 120 dní

 

V tomto bodě se dostáváme k forfaitingu, neboli odkoupení střednědobých a dlouhodobých pohledávek vysoké nominální hodnoty. Většina forfaitingu probíhá na mezinárodní úrovni. Na rozdíl od faktoringu je při využití této služby pohledávka zajištěna směnkou nebo bankovní zárukou a většinou se jedná až o milionové částky. 

 

Celý proces forfaitingu a jeho výhody jsou téměř totožné jako u faktoringu, jen se pohybujeme v násobně vyšších částkách i násobně delších splatnostech. Forfaiting má ze své podstaty – využitelnosti především u zahraničních odběratelů a nadnárodních společností – i další výhody. Dodavatel díky němu omezí rizika spojená s odběratelem nebo ztrátu způsobenou změnou měnového kurzu. V případě forfaitingových operací se vyvinul sekundární trh, například v Londýně. Forfaiter, tedy odkupitel pohledávky, ji může dále prodat.

 

Ať už jste drobnější firma, která pomalu a rozvážně roste, či společnost přesahující hranice, tématu externího financování se nevyhnete. Ve faktoringu dominuje na českém fintechovém trhu právě Roger, který má se službou několikaleté zkušenosti, jež ocenila i Komerční banka. 

 

Od roku 2013 spojuje Roger investory se společnostmi. Jeho posláním je, aby si podnikatelé nemuseli dělat starosti s dlouhými splatnostmi, měli dostatečné cash flow a mohli se soustředit na rozvoj svého podnikání. To je možné díky unikátní a Českou národní bankou licencované investiční platformě. 

Tereza Ocetková

Je absolventkou Univerzity Palackého v Olomouci a začínala s copywritingem. Během práce v Rogeru měla možnost věnovat se i dalším oblastem marketingu, jako je SEO nebo PPC.

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin