Roger | Jednodušší finance

6 výhod, jak vám účetní software ulehčí podnikání

Účetní softwary za nás zaznamenávají, ukládají, analyzují a vykazují finanční informace. Vzhledem k tomu, že více než kdy dříve podniky generují a sbírají data z různých zdrojů, roste potřeba získané informace seskupovat na jednom místě. K tomu slouží právě účetní a ERP (Enterprise Resource Planning) systémy. Sepsali jsme 6 hlavních důvodů, proč usnadní práci i vám.


1. Ušetříte čas strávený na manuálních procesech

Účetní softwary využívají sofistikovaný systém k automatizaci ručního účetnictví a účetních procesů. Firmám ušetří software hodiny času tím, že zpracovává informace a spravuje účty za zlomek obvyklého času.


2. Méně chyb a vyšší přesnost

ERP systémy zajišťují, že všechna zadaná data jsou vypočítána přesně, nemusíte ručně kontrolovat účty pokaždé, když se v systému objeví nová data.

Systém zaznamenává:

 • příjmy,
 • výdaje,
 • transakční údaje,
 • úpravy na konci období,
 • zásoby a DPH.

3. Řízení cashflow

Účetním softwarem zaznamenáte a sledujete své závazky a pohledávky. Díky tomu pohodlně sledujete stav současných i budoucích peněžních toků. U některých účetních softwarů, jako například u HELIOS Orange si navíc stáhnete plugin od Platební instituce Roger. Přes plugin si zkrátíte splatnost faktur přímo z prostředí účetního softwaru. To může být klíčové zejména pro malé a střední podniky, které z důvodu dlouhých splatností faktur často trpí nedostatkem likvidních finančních prostředků.


Řešení prostřednictvím pluginů fungují i v zahraničí. Jedna z největších světových platforem pro řešení fakturace a účetnictví, australská Quickbooks, poskytuje ve svém rozhraní obdobnou možnost zkrácení splatnosti faktur přes partnera.


4. Finanční informace v aktuálním čase

S počítačovým účetnictvím, vytváříte a udržujete finanční záznamy nepřetržitě a kdykoliv získáte detailní zprávy. Data jsou synchronizována s vaším bankovním účtem. To znamená, že máte vždy přístup k aktuálním informacím o tom, zda odběratelé platí faktury.


5. Automatické upomínání, tvorba dobropisů

Většina online účetních systémů umožňuje automatizované fakturování, připisování a přijímání procesů, což znamená významné ušetření času. Některé systémy také odesílají upomínkové e-maily, jestliže některé pohledávky nebyly splaceny, což je velmi užitečný nástroj zejména pro malé a střední podniky. Ty obvykle nemají k dispozici dostatečné zdroje pro vymáhání pohledávek.


6. Ušetříte peníze na zdrojích

Zjednodušením účetních procesů za pomoci účetního nebo ERP systému nemusí účetní trávit tolik času spravováním svých finančních informací. To vede k úsporám nákladů na mzdy.

Od roku 2013 spojuje Platební instituce Roger investory se společnostmi a nabízí službu faktoring (prodej faktur). Posláním Rogera je, aby si podnikatelé nemuseli dělat starosti s dlouhými splatnostmi, měli dostatečné cash flow a mohli se soustředit na rozvoj svého podnikání. To je možné díky unikátní a Českou národní bankou licencované investiční platformě.

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin