Roger | Jednodušší finance

Aktualizovaný model Ověření od Rogera zaznamenává za rok 2019 nárůst počtu firemních bankrotů

Brno 2. prosince 2019 – Za rok 2018 zbankrotovalo v České republice pouze 649 společností, to je nejméně od roku 2013. Služba Ověření od faktoringové společnosti Roger, aktualizovaná o nová data, předpokládá, že rok 2019 přinese nárůst počtu zbankrotovaných firemních společností. Mohlo by se jednat o jeden z ukazatelů zpomalování ekonomického růstu. Pro firmy, které se chtějí vyhnout problémovým obchodním kontaktům nabízí ratingový model od Rogera bezplatně a bez nutnosti registrace informace o více než 230 tisících českých firmách na jednom místě.


V říjnu byl u firem zaznamenán nárůst bankrotů o dvacet procent oproti minulému měsíci. Ze statistik vyplývá, že nejvyšší koncentrace bankrotů byla v letošním roce v Praze, Jihomoravském kraji a Moravskoslezském kraji (celkem 403). Odvětví, která jsou v těchto krajích a celkově v České republice nejvíce ohrožená, jsou doprava, skladování a zpracovatelský průmysl. Naopak nejméně bankrotů je ve vědeckých, profesních a technických činnostech. Průměrný meziroční nárůst bankrotů se k roku 2019 očekává o jedno procento. Zpomalování ekonomického růstu se tedy na tomto ukazateli markantně neprojeví.


Když přemýšlíte nad novými obchodními příležitostmi, je na místě si prověřit bonitu potenciálních partnerů. Prověřením můžete zjistit, jaké je riziko úpadku firmy a předejít tak navázání spolupráce se zadluženou či bankrotující firmou. Pro podnikatele to může znamenat krok mezi úspěchem a katastrofou, jelikož příběhů, kdy nakonec podnikatelé nedostanou zaplaceno za své faktury v čas, je mnoho. Firmy, které nekontrolují finanční zdraví svých odběratelů a partnerů, se pak často dostávají do problémů spojených s nedostatkem likvidních prostředků. Pokud firmy chtějí znát své odběratele, ale nemají čas na studování finančních výkazů, insolvenčního rejstříku a ziskovosti potencionálních partnerů, mohou zvolit službu Ověření od Rogera.


V Ověření od Platební instituce Roger najdete 230 tisíc v Česku podnikajících právnických osob, tedy zjednodušeně všechny soukromé firmy.  Je to proto, že Ověření slouží především k ověřování bonity odběratele, a těmi jsou primárně právnické osoby.


V roce 2018 službu Ověření od Rogera využilo okolo 1500 uživatelů. „V letošním roce vidíme nárůst o více než 100 % a to bez výrazné propagace této služby. Aktuální období, tedy měsíce před Vánocemi, jsou špičkou ročního cyklu v oblastech E-commerce a FMCG. To výrazně pociťujeme i na naší platformě, kde tyto segmenty zaujímají silnou pozici. Stejně tak se tento vrchol projevuje i na počtech dotazů v našem Ověření, kde sledujeme nárůst o cca 50 % oproti průměru roku 2019,“ dodal ke službě Adam Bursík, Head of Risk.


Od roku 2013 spojuje Platební instituce Roger investory se společnostmi a nabízí službu faktoring (postoupení pohledávek). Posláním Rogera je, aby si podnikatelé nemuseli dělat starosti s dlouhými splatnostmi, měli dostatečné cash flow a mohli se soustředit na rozvoj svého podnikání. To je možné díky unikátní a Českou národní bankou licencované investiční platformě.

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin