Roger | Jednodušší finance

Jak sestavit finanční plán podniku

Asi každý podnikatel bude souhlasit, že do začátků je nutné obrnit se pořádnou dávkou odolnosti a vytrvalosti. Jednou z nejdůležitějších věcí, aby celý proces proběhl bez větších nesnází, je finanční plán. Pojďme se společně podívat na to, jak ho správně sestavit a co všechno by měl zahrnovat.

Finanční plán by vám měl nabídnout komplexní přehled o financování firemních aktivit. Budete tak vědět, kolik potřebujete vydělat, jak vysoké máte náklady a s jakým ziskem můžete kalkulovat. 

 

Kdy a na jak dlouho? 

Začínající podnik pravděpodobně upřednostní krátkodobější finanční plán, v rámci kterého se bude soustředit na postupný růst. Dlouhodobější podnik, který má již k dispozici více historických dat, často volí dlouhodobější plán sestavovaný pro období dvou až deseti let. 

 

Finanční plán ideálně sestavujte před samotným začátkem podnikání a posléze vždy před začátkem kalendářního roku. Postupujte po jednotlivých měsících. 

 

Při tvorbě můžete pracovat s různými možnostmi vývoje. Přece jenom nikdo nemáme věšteckou kouli a vždy je nutné počítat s určitou rezervou – například v souvislosti s nečekaně velkou zákazkou nebo sezónními výkyvy. Nejčastěji se při odhadech pracuje s pesimistickou, realistickou a optimistickou variantou

 

Pro začátek není nutné využívat speciální program a snadno si vystačíte například s excelovou tabulkou. Vytvořte si 13 sloupců a do horního řádku nadepište jednotlivé měsíce v roce. Plán minimálně jednou měsíčně vyhodnocujte, aktualizujte a upravujte.

 

Co všechno zahrnout? 

 • Tržby

Sestavte si detailní seznam všech očekávaných tržeb. Nezapomeňte i na další příjmy, jako jsou dotace, kapitál od investorů či úroky z vkladů. Pokud s podnikáním teprve začínáte, budou se tyto položky pravděpodobně hůře odhadovat. V takovém případě doporučujeme provést průzkum trhu, případně se zeptat a využít zkušenosti podnikatelů ze stejného oboru. 


 • Náklady

Výdaje se  typicky odhadují snadněji než příjmy. Na začátku podnikání vás pravděpodobně čekají nějaké vstupní náklady, např. vybavení kanceláře či mobilní telefony. Počítejte s určitou rezervou, pokud byste nakonec potřebovali další vybavení či pro případ opravy stávajícího majetku. 

Výdaje se často rozdělují na dva různé typy. Fixní jsou náklady, které musíte pravidelně zaplatit bez ohledu na aktuální tržby. To znamená – nájem, energie, odvody apod. Naopak variabilní náklady jsou proměnlivé a zvyšují se v souvislosti s rostoucími příjmy – například materiál na výrobu, reklama atd. 

 

 • Zisk

Ziskovost firmy je určena rozdílem mezi výnosy a náklady na zajištění těchto příjmů. Pokud jsou výnosy vyšší než náklady, jste v zisku. V opačném případě jste v ztrátě. Nezapomeňte počítat se zdaněním. 

S finančním plánem v průběhu času pracujte a pravidelně ho vyhodnocujte. Můžete tak s předstihem odhalit odchylky od původního plánu, připravit nápravná opatření a zvrátit vývoj ve svůj prospěch. Všechny plánované zakázky se realizovaly? Gratulujeme. Možná přišel čas pro navýšení ceny. 

 

 • Cash flow

Důležitou součástí finančního plánu je také výkaz cash flow neboli peněžního toku. Ten sleduje pohyb peněžních prostředků ve firmě za určité období. 

 

S výkyvy cash flow vám případně může pomoci i Platební instituce Roger. Fungujeme na principou P2P a spojujeme investory s podnikateli, které trápí dlouhé splatnosti faktur. Optimalizujte peněžní tok podniku a zkraťte si dlouhou splatnost faktur na 3 dny. 

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin