Roger | Jednodušší finance

Jak vznikla databáze Roger Ověření?

Roger Ověření – databáze téměř 400 tisíc českých firem společně s hodnocením jejich finančního zdraví. Možná už jste je někdy využili, možná se teprve chystáte. Ať tak či onak, připravili jsme pro vás krátké shrnutí historie Ověření a cesty k jeho spuštění. Jak databáze vznikla? A kde bereme data?

 

Už více než 7 let sbírá Roger pro své interní účely řízení rizik kreditní data o firmách. Riskový model prochází neustálým vylepšováním a kalibrováním, takže objem aktuálních dat roste každým dnem. Rozhodli jsme se nenechávat analýzy a data pro sebe, ale bezplatně je nabídnout celému trhu. 

 

Činnost Rogera je založena na prospívajících podnicích s dostatečnou likviditou, takže sbíráme a vyhodnocujeme aktuální finanční data firem z vnitřních i z veřejných zdrojů. Na aktualizaci dat se navíc mohou samy společnosti podílet, slouží k tomu jednoduchý formulář na poslední stránce s výsledky. Skrze něj zašlou do Rogera veškeré nové a aktuální účetní výkazy, které rating pozvednou třeba o několik bodů. 

 

Pojďme krok po kroku

Jako první je třeba zadat IČO ověřované společnosti na stránce Roger Ověření. Systém vyhledá všechna dostupná data a pracuje na jejich vyhodnocení. Kontroluje, zda se jedná o aktivní ekonomický subjekt, jestli podnik spolehlivě platí DPH, není proti němu vedena žádná insolvence a není v konkurzu nebo likvidaci.

 

Ve finálním výsledku je zahrnuta i rizikovost odvětví, ve kterém firma podniká, tedy jednoduché srovnání s konkurencí. Na konci procesu má uživatel Ověření v ruce PDF shrnutí, které obsahuje i Roger rating. 

 

Co mi řekne rating?

Při výpočtu hodnocení zohledňujeme hodnotu celkových a oběžných aktiv. Na straně pasiv jsou pak analyzovány položky jako cizí zdroje, ážio a kapitálové fondy, fondy ze zisku, VH minulých let, krátkodobé závazky a bankovní úvěry. Z výkazu zisku a ztrát spadají do našeho výpočtu nákladové úroky, provozní VH a obrat společnosti. Na základě těchto hodnot vypočítáme ukazatele zadluženosti, likvidity, úrokového krytí, ukazatel aktivity, pracovní kapitál a ziskovost firmy. 

 

Škála ratingu je poměrně jednoduchá a zároveň dynamická. Začíná na nejvyšší hodnotě AAA. Toto hodnocení připadá pouze finančně nejsilnějším a nejvýkonnějším společnostem, u kterých nehrozí takřka žádné kreditní riziko a pravděpodobnost, že by nedostály svým závazkům, se blíží nule. Nejnižší hodnota C značí nejrizikovější podnik, který vykazuje známky vysokého rizika úpadku a platební neschopnosti. Je u něj tedy pravděpodobné, že nebude schopný dostát svým závazkům.

 

Služba může být prostřednictvím API přímo součástí interních systémů firem, takže ověřování potenciálních obchodních partnerů proběhne automaticky. Účetní programy, fakturační softwary nebo webové stránky. Roger Ověření se zkrátka přizpůsobí a pomůže celému českému trhu na cestě k transparentnosti a finančnímu zdraví. 

 

Od roku 2013 spojuje Roger investory se společnostmi a nabízí službu faktoring. Posláním Rogera je, aby si podnikatelé nemuseli dělat starosti s dlouhými splatnostmi, měli dostatečné cash flow a mohli se soustředit na rozvoj svého podnikání. To je možné díky unikátní a Českou národní bankou licencované investiční platformě. 

Tereza Ocetková

Je absolventkou Univerzity Palackého v Olomouci a začínala s copywritingem. Během práce v Rogeru měla možnost věnovat se i dalším oblastem marketingu, jako je SEO nebo PPC.

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin