Roger | Jednodušší finance

Neobchodujte s podezřelou firmou. Ověřujte obchodní partnery

Důvěřuj, ale prověřuj. Každý podnikatel ví, že je před uzavřením obchodu na místě ostražitost vůči obchodnímu partnerovi. Znáte všechny způsoby, jak zjistit, zda je váš obchodní partner spolehlivý, poctivý a platí včas pohledávky? Připravili jsme pro vás několik tipů, které vám prověrku mohou usnadnit.

Zjistíte, s kým máte tu čest

 

Průměrně 85 % podnikatelů se setkává s pozdní platbou a 40 % všech faktur v České republice je zaplaceno po splatnosti. Spousta podniků doplatila na to, že jejich obchodní partneři nejsou ochotni nebo schopni platit své závazky včas. 

 

Chcete-li ztratit přítele, začněte s ním podnikat. Obchody s kamarády dopadají mnohdy nejhůře a finanční problémy můžete pod rouškou staré známosti přehlédnout. Ověřit si obchodního partnera je před uzavřením jakékoli smlouvy nutností. Při uzavírání nového obchodu je samozřejmě vidina zisku lákavá, ale může být také riziková. 

 

Předcházet spolupráci s nesolventním obchodním partnerem můžete pomocí kontroly účetních výkazů, služeb ratingových společností a integrace ratingového řešení přímo do účetního softwaru. Než se však pustíte do ověřování finančního zdraví obchodního partnera, v dnešní době se můžete mnoho informací dozvědět také pomocí komunikace na sociálních sítích. Prvotní analýzu tak můžete provést pomocí Googlu, Facebooku či Instagramu. Veřejné příspěvky a informace často odhalí mnohé. Spolehlivé ověření získáte také referencí podnikatele, který má s jednáním nového obchodního partnera zkušenosti. 

 

Je váš obchodní partner transparentní? 

Firmy, které nezvěřejňují účetní závěrky jsou rizikovějšími obchodními partnery. Pro ověření můžete použít veřejné databáze, kde najdete základní informace o podikatelských subjektech registrovaných na území ČR. Mezi takové informační systémy patří Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES), ve kterém je možné vyhledat podnikatelské subjekty registrované v České republice. 

 

Pro ověření právnických osob využijte portál Ministerstva spravedlnosti justice.cz, kde jsou k dispozici informace z obchodního a insolvenčního rejstříku. Najdete zde také Sbírku listin, která obsahuje veřejné listiny vztahující se k danému subjektu. 

 

Další možností je portál Centrální registr dlužníků, kde najdete údaje o subjektech vedených jako dlužníci v jednotlivých členských registrech státní správy, bankovních registrech nebo databázích soukromých subjektů. 

Fintech Roger vám pomůže ověřit finanční zdraví

V současné době se rating společností dynamicky mění a hodnocení z předešlých měsíců nemusí být stoprocentně spolehlivé. V klidu podnikat s prověřenými firmami vám rádi pomůžeme také v Platební instituci Roger. Na začátku minulého roku jsme zpřístupnili největší bezplatnou databázi hodnocení finančního zdraví více než 380 tisíc českých firem. Předcházet riziku a ověřit české společnosti můžete díky komplexnímu riskovému modelu a dat ze stovek tisíc účetních závěrek. 

 

Databáze zohledňuje hodnotu celkových a oběžných aktiv. Na straně pasiv jsou pak analyzovány položky jako cizí zdroje, ážio a kapitálové fondy, fondy ze zisku, VH minulých let, krátkodobé závazky a bankovní úvěry. Z výkazu zisku a ztrát spadají do našeho výpočtu nákladové úroky, provozní VH a obrat společnosti. Na základě těchto hodnot vypočítáme ukazatele zadluženosti, likvidity, úrokového krytí, ukazatel aktivity, pracovní kapitál a ziskovost firmy. 

 

Report Roger Ověření obsahuje základní informace o firmě a důležitá data o finančním zdraví společnosti. Rating AAA-D ukazuje míru rizika finanční tísně v příštích 12 měsících. Hodnocení v nejvyšší hodnotě AAA připadá finančně nejspolehlivějším firmám, u kterých nehrozí téměř žádné kreditní riziko. Naopak v případě nejnižšího hodnocení D jde o rizikový podnik, kde hrozí úpadek a platební neschopnost. V databázi také zjistíte, zda společnost není v likvidaci nebo insolvenci. Při vyjednávání dodavatelských smluv vám může pomoci poslední zjištěný obrat a provozní výsledek. Od počátku fungování službu využilo více než 8500 uživatelů s celkovým počtem návštěv přes 80 tísíc.
Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin