Roger | Jednodušší finance

Malé a střední firmy trápí dlouhé splatnosti faktur

Podnikatelé i menší firmy často čelí nedostatku finančních prostředků na běžný provoz i na investice.

Malé a střední firmy trápí dlouhé splatnosti faktur. Podle údajů z nejrozšířenější fakturační aplikace iDoklad je skoro třetina faktur uhrazena po splatnosti a více než polovina firem musí dodavatelům zaplatit dříve, než obdrží platbu od svých odběratelů. Tato situace vytváří tlak na menší a střední dodavatele, kteří se mohou lehce ocitnout ve stavu platební neschopnosti. V lepším případě chybějící hotovost může podnikatele nutit odmítat další zakázky nebo sáhnout po velmi drahém úvěrovém financování, aby mohli zaplatit svým dodavatelům. Přitom každá čtvrtá firma připustila, že pokud by jí odběratelé platili včas, mohla by zaměstnat více lidí než dosud.


Přestože je maximální splatnost od roku 2013 omezena zákonem, tak je stále možné vystavovat faktury se splatností delší než 60 dní, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé.

Právě nejednoznačnost formulace toho, co je hrubě nespravedlivé vůči věřiteli, vede situaci, ve které je vystavování faktur s dlouhou splatností stále běžnou praxí. Dle interních dat faktoringové společnosti Roger, je průměrná splatnost faktur v ČR je 52 dní. Navíc dle společnosti Atradius se více než 90 % tuzemských firem setkalo se zpožděnými platbami. Nejčastějším důvodem zpožděných plateb od zákazníků je, že kupující používají nezaplacené faktury jako formu financování. Druhým nejčastěji uváděným důvodem pro zpožděné platby je komplikovanost platebního procesu.

Dlouhé splatnosti faktur

Na dlouhou splatnost nejčastěji doplácejí podnikatelé v logistice, stavebnictví a FMCG (rychloobrátkové zboží). 

Dlouhé splatnosti v logistice mají za následek nedostatek prostředků na zaplacení odvodů DPH nebo na investice do dalších vozidel. Stavebnictví je historicky spojené s dlouhými splatnostmi a špatnou platební morálkou. Stavební firmy nesou vysoké náklady za mzdy a materiál dlouhé měsíce, ovšem zaplaceno dostávají až v řádech měsíců. Dodavatelé rychloobrátkového zboží do velkých obchodních řetězců mají těžkou vyjednávací pozici a kvůli vysoké konkurenci jsou ochotni přistoupit na špatné platební podmínky.


Faktoring nebo pojištění se zpravidla vyplatí jen v případě větších zakázek.  

Bankovní faktoring je pro malé a střední firmy často nedostupný pro nedostatečnou kredibilitu. Navíc pokud faktoringový kontrakt uzavřou, tak se musí zavázat k profinancovaným objemům. Vystoupení z tohoto kontraktu v případě změny situace je velmi nákladné. Alternativou pro malé a střední firmy je služba Platba od Rogera. S Platbou se nemusíte zavazovat k profinancovaným objemům a prakticky je jen na vás, které faktury profinancujete. Průměrná cena za financování je 1,57 % z hodnoty faktury, bez dalších poplatků. Vše vyřídíte pohodlně online, bez nutnosti měnit bankovní účet nebo chodit kamkoliv na pobočku. 


Od roku 2013 spojuje Platební instituce Roger investory se společnostmi a nabízí službu faktoring (prodej faktur). Posláním Rogera je, aby si podnikatelé nemuseli dělat starosti s dlouhými splatnostmi, měli dostatečné cash flow a mohli se soustředit na rozvoj svého podnikání. To je možné díky unikátní a Českou národní bankou licencované investiční platformě.

Adam Šoukal

Adam se stará o strategický rozvoj společnosti a spokojenost klientů, investorů, partnerů a zaměstnanců. Je společně s Tomášem spoluzakladatelem platformy a je hrdý na tým lidí, který platformu vybudoval a obsluhuje. Dva roky pracoval v Londýně pro banku Santander na akvizici bankovní instituce.

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin