Roger | Jednodušší finance

Uvedená e-mail adresa překročila počet ověření za daný kalendářní měsíc (5). Pokud máte zájem o další ověření, prosím obraťte se na našeho partnera.

Rizikovost společnosti

Nejedná se o ukazatel platební schopnosti. Výsledek vychází z aktuálně dostupných účetních závěrek.

Pravděpodobnost finanční tísně v následujících 12 měsících

Nejedná se o ukazatel platební schopnosti. Výsledek vychází z aktuálně dostupných účetních závěrek.

Roger Whitelist

Označení Roger Whitelist znamená, že faktury za společnostmi s tímto označením můžeme financovat prostřednictvím Roger Platby.

Stupně rizikovosti

AAA
Excelentní 0,00 - 0,03 %
AA
Vynikající 0,04 - 0,09 %
A
Velmi dobrý 0,10 - 0,26 %
BBB
Dobrý 0,27 – 0,70 %
BB
Průměrný 0,71 – 1,48 %
B
Podprůměrný 1,49 – 2,68 %
CCC
Rizikový 2,69 – 5,15 %
CC
Vysoce rizikový 5,16 – 11,10 %
C
Extrémně rizikový 11,11 – 99,99 % nebo v insolvenci
D
Úpadek 100 % nebo v konkurzu

Průměrná cena financování se u našich klientů pohybuje kolem 1,93 %

Faktury za společnostmi s tímto ratingem a obratem nad 200 mil. Kč umíme financovat službou Roger Platba. Nemusíte tedy čekat na případnou dlouhou splatnost faktur a můžete mít Vaše peníze na účtu již do 3 dnů od předání faktury k profinancování.

Údaje o společnosti

IČO:
...
Subjekt:
...
Sídlo společnosti:
...
Spisová značka:
...
Datum vzniku:
...
Hlavní NACE:
...
NACE slovy:
...

Poslední zjištěný obrat společnosti ()

Poslední zjištěný provozní výsledek hospodaření ()

Stav subjektu

Spolehlivý plátce DPH

Insolvence

Konkurz

Likvidace

Porovnání ekonomických ukazatelů s odvětvím

...

Zadluženost Rentabilita Běžná likvidita Ekonomická aktivita Pracovní kapitál
... ... ... ... ... ...
Průměr v odvětví v dané kategorii obratu ... ... ... ... ...
Rozdíl ... ... ... ... ...
 • Zadluženost vyjadřuje poměr cizích zdrojů k celkovým aktivům společnosti.
 • Rentabilita porovnává provozní zisk k celkovým aktivům společnosti.
 • Běžná likvidita vyjadřuje poměr oběžných aktiv ke krátkodobým závazkům.
 • Ekonomická aktivita zobrazuje poměr obratu společnosti k jejím aktivům.
 • Pracovní kapitál popisuje jaký je poměr krátkodobých aktiv po odečtení krátkodobých závazků k celkovým aktivům.

Podnikejte v klidu s prověřenými firmami

Více než 33 % faktur je zaplacených po splatnosti. Prověřením obchodních partnerů předejdete problémům se špatnou platební morálkou. Roger Ověření nabízí zdarma registr více než 300 tisíc českých firem, čímž pomáháme vytvořit férové podnikatelské prostředí. Report kromě základních informací o firmě (sídlo, ičo atd.) obsahuje i důležitá data o finančním zdraví společnosti. Rating AAA-D popisuje míru rizika finanční tísně v následujících 12 měsících. Poslední zjištěný obrat a provozní výsledek vám pomůže při vyjednávání dodavatelských smluv. Zjištění, zda není společnost v likvidaci nebo insolvenci vás ochrání před platební neschopností.

Co obsahuje nástroj Roger Ověření?

 • Vypočtený rating pro 386.212 firem v ČR.
 • Finální výsledek, tedy rating Rogera zohledňuje rizikovost odvětví, ve kterém společnost působí.
 • Zkontroluje zda se jedná o aktivní ekonomický subjekt, zda je subjekt spolehlivý plátce DPH, zda proti subjektu není vedena žádná insolvence a zda není v konkurzu či likvidaci.
 • Možnost stáhnout si přehledný jednoduchý PDF report o společnosti s ratingem a ověřením veřejných zdrojů.
 • Při výpočtu Ratingu Rogera zohledňujeme hodnotu celkových a oběžných aktiv. Na straně pasiv jsou analyzovány položky jako cizí zdroje, ážio a kapitálové fondy, fondy ze zisku, VH minulých let, krátkodobé závazky a bankovní úvěry.
 • Z výkazu zisku a ztrát spadají do našeho výpočtu nákladové úroky, provozní VH a obrat společnosti. Na základě těchto hodnot vypočítáme ukazatele zadluženosti, likvidity, úrokového krytí, ukazatel aktivity, pracovní kapitál a ziskovost firmy. 

Data driven by

Zkraťte si splatnost faktur za svými odběrateli!

Získali jste velkou zakázku a museli přistoupit na dlouhou splatnost faktur? Trápí vás nečekané výdaje, potřebujete nakoupit další materiál, ale ještě čekáte na splatnost faktury z první dodávky? Ať už se jedná o jednorázovou nebo pravidelnou potřebu způsobenou například vlivem velké zakázky či sezónním obdobím, Roger je tady pro vás. Dlouhé čekání na splatnosti vašich faktur zkrátí na 3 dny. Protože poctivá práce se vyplácí.

Máte aktuální údaje o ověřované společnosti? Nahrajte nám vaše výkazy a na základě nich aktualizujeme rating. Vše je důvěrné, údaje nebudeme poskytovat žádným dalším stranám.

  Rádi vám zodpovíme veškeré dotazy týkající se ratingu Roger Ověření.

  Informace poskytnuté společností Platební instituce Roger a.s. jsou určeny výhradně pro objednavatele. Platební instituce Roger a.s. odmítá jakoukoliv zodpovědnost
  za správnost poskytnutých informací, či za další neoprávněné zveřejňování a nakládání s poskytnutými informacemi. Poskytnutí údajů třetím stranám není dovoleno.
  Společnost Platební instituce Roger a.s. není ratingová agentura ve smyslu právního předpisu (EG) Nr. 1060/2009 o ratingových agenturách.

   

  Tato služba není poskytována ve spolupráci s Komerční bankou, a.s. a pro vyhodnocování bonity klientů nejsou poskytována žádná data o klientech Komerční banky, a.s.

  Kliknutím na Ověřit se zavazujete dodržovat Provozní podmínky Roger Ověření

  Podnikatelský úvěr

  • Nevíte celkové náklady financování

  • Zvyšujete zadluženost podniku

  • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

  • Platíte i když úvěr nečerpáte

  • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

  • Potřeba dokládat finanční výkazy

  • Časově a administrativně náročné

  • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

  Roger Platba

  • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

  • Nezadlužujete se

  • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

  • Financujete, jen když potřebujete

  • Žádné limity ani skryté poplatky

  • Rychlá a jednoduchá registrace

  • Vše vyřešíte online

  • Schvalovací proces v průměru 24 hodin