Roger | Jednodušší finance

Podnikové finance: technologické trendy a novinky

Využívají české firmy potenciál digitalizace podnikových financí? A které trendy by vás v roce 2022 neměly minout?

Podnikové finance zobrazují pohyb peněžních prostředků, podnikového kapitálu a finančních zdrojů, při nichž se podnik dostává do různorodých peněžních vztahů s ostatními podnikatelskými subjekty, zaměstnanci a státem. Peněžní prostředky podniku představují vysoce likvidní finanční aktiva podniku v podobě hotovosti a vkladů na běžných účtech. Hlavní funkcí je zabezpečit likviditu neboli platební schopnost podniku. 

 

 

Podnikové finance zachycují v peněžních jednotkách veškeré hmotné a nehmotné procesy, které v podniku probíhají. Umožňují vyčíslení konečného efektu, který je výsledkem fungování celého systému. 

Hlavním cílem podnikových financí je snaha o maximalizaci tržní hodnoty podniku nebo o maximalizaci tržní ceny akcií v podmínkách akciové společnosti. 

 

 

Drží české firmy krok?

 

 

Výsledky průzkumu společnosti EY z roku 2021 ukázaly, že české firmy nevyužívají potenciál digitalizace podnikových financí naplno. Digitalizovanými a automatizovanými treasury systémy disponuje jen minimum společností. Většina stále zůstává u manuálních nebo jen částečně digitalizovaných a automatizovaných aktivit. 

 

Nejvíce firmy využívají digitalizaci pro  platebního styk a zpracování bankovních výpisů. Naopak oblast nasazení IT systémů pro oběh dokumentů mezi bankou a klienty  digitalizovala pomaleji.  Poměrně málo společnosti využívají automatizaci v řízení rizik, likvidity a cash flow

 

Fintech Roger využívá digitalizaci dokladů pomocí moderních cloudových nástrojů společnosti GRiTProces je založen na automatizaci procesů a většinu operací zpracovává elektronicky. Klienti vše mohou obsluhovat z jednoho přehledného klientského rozhraní, což snižuje chybovost a administrativu spojenou s účetními operacemi. 

 

Které technologické trendy by vás neměly minout?

 

V současné době soupeří až příliš mnoho technologických trendů o pozornost. Analytici společnosti Gartner proto doporučují CFO a digitálním ředitelům zaměřit se na dvě nejdůležitější novinky – hyperautomatizaci a inteligentní komponovaný business, které odrážejí potřebu efektivně přizpůsobit firmu stále se měnícím podmínkám. 

 

Podle společnosti Gartner firmy do roku 2024 sníží své provozní náklady o 30 % právě díky hyperautomatizaci a reformě provozních procesů. Ta může detailně zdokumentovat existující procesy a vytvořit pracovní prostředí, kde repetitivní manuální úkony převezmou digitální pomocníci. Hyperautomatizace například pomáhá automaticky řídit pokladní hotovost namísto pravidelného ručního přepočítávání.   

 

Druhým trendem je inteligentní komponovaný business, díky němuž lze modulární aplikace skládat tak, aby poskytovaly výsledky v souladu s rychlým tempem obchodních změn. Řešení a systémy pro řízení financí, postavené na cloudovém jádru zahrnujícím základní procesy finančního řízení, plánování, analýz a finančních uzávěrek, by si měli zaměstnanci v oddělení financí sami sestavovat, konfigurovat a personalizovat. Podle společnosti Gartner bude do roku 2024 využívat komponovaný systém pro správu financí 50 % vedoucích pracovníků v oblasti finančních aplikací. 

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin