Roger | Jednodušší finance

Proč a kdy využít Supply Chain Financing

Financování dodavatelského řetězce (Supply Chain Finance, zkráceně SCF) nebo také v bankovním slangu reverzní faktoring podporuje spolupráci mezi dodavateli a odběrateli.  Tento pojem označuje fintech řešení, jehož cílem je snížit dodavatelům náklady na financování a zvýšit efektivitu na straně odběratele.

Řešení SCF funguje na základě automatizace transakcí a sledování procesů schvalování a vypořádání faktur od jejich zahájení až po dokončení (vystavení faktury, dodávka zboží, zápočty, splatnost). 

 

Monitoring probíhá automaticky – díky napojení na ERP (Enterprise Resource Planning) systémy nebo EDI (Electronic Data Interchange). V rámci tohoto řešení odběratel souhlasí se schválením faktur svých dodavatelů pro financování fintech společností, bankou nebo jiným externím poskytovatelem financování často označovaným jako faktor

 

SCF poskytuje všem účastníkům výrazné výhody. Dodavatelům zajišťuje potřebnou likviditu, poskytuje optimalizaci provozního kapitálu a rychlejší přístup k penězům, které jim náleží. Odběratelé zase získají více časů na zaplacení nákladů. Obě strany mohou použít dostupné finance na rozvoj společnosti, zvýšení produkce či jiné projekty. 

 

Jak je na tom Česká republika s délkou splatnosti faktur se dočtete v článku na blogu. 

Kdy funguje Supply Chain Financing nejlépe?

 

Financování dodavatelského řetězce funguje tehdy, pokud má odběratel lepší úvěrový rating než dodavatel. Díky uznání závazků odběratelem v SCF rozhraní může dodavatel získat s nižšími náklady kapitál od banky nebo jiného poskytovatele financí. To mu umožní zrychlit obrátku svých výrobků a posílit pozici u odběratele.

 

SCF řešení je ve většině případů levnější než odběratelská skonta a zároveň méně administrativně náročné.

 

3 věci, které byste měli o Supply Chain Financingu vědět

 

Optimalizace cash flow

Díky SCF řešení se pomyslně stírají protichůdné zájmy, které obvykle vznikají v obchodním vztahu. Za tradičních okolností se odběratelé snaží platbu oddálit a dodavatelé usilují o to, aby jim bylo zaplaceno co nejdříve.

 

Nejedná se o úvěr

Dodavatelské financování nebo reverzní faktoring je rozšířením závazků odběratele a není tedy považováno za finanční dluh. Pro dodavatele představuje skutečný prodej jeho pohledávek. 

 

Podpora malých a středních firem – SME

Posiluje celý dodavatelský řetězec, včetně dodavatelů z řad malých a středních podniků. Díky dobrému ratingu odběratele dostanou menší a střední podniky podmínky financování, na které by u bank za standardních podmínek nedosáhli .Pokud vás zajímá více informací o financování dodavatelské řetězce, přečtěte si další podrobnosti o službě Roger Invoice Financing na našem webu. 

 

Platební instituce Roger spojuje od roku 2013 investory se společnostmi a nabízí službu faktoring neboli postoupení pohledávky. Hlavním posláním je, aby si podnikatelé nemuseli dělat starosti s dlouhými splatnostmi, vylepšili cash flow a mohli se plně soustředit na rozvoj podnikání.  Od roku 2020 je fintech součástí skupiny Komerční banky.

 

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin