Roger | Jednodušší finance

Zaměstnanci Platební instituce Roger nyní mohou vlastnit podíl firmy. Motivace, která funguje lépe než systém benefitů.

Zakladatelé a akcionáři Platební instituce Roger si váží svých zaměstnanců natolik, že se s nimi rozhodli podělit o akcie firmy a nabídnout jim zaměstnanecké podíly. Celkově firma uvolnila 3,8 % firemního podílu. Kmenoví pracovníci si mohou prostřednictvím opčního programu koupit jeho část. Aktuální tržní hodnota podílu je bezmála 20 milionů korun. Jedná se o inovativní krok, jak motivovat kmenové zaměstnance.

Roger zaměstnanecké podíly

Zaměstnanci podíly vítají

Faktoringová společnost si uvědomuje, jak vzácné je v současné době hospodářského růstu udržet kvalifikovanou pracovní sílu. Proto se vzhledem k vysoké fluktuaci snaží o své kmenové zaměstnance pečovat. Průzkum mezi nimi ukázal, že možnost držet podíl ve firmě představuje větší motivaci než tradiční systém benefitů. „Zavedení opčního programu vítám. Hodnota podílu rozhodně není zanedbatelná a je příjemné pracovat s vědomím, že se růst společnosti vyplatí i zaměstnancům,“ okomentoval zavedení opčního plánu Vojtěch Šibor, Head of Marketing. Opční plán zaměstnancům umožňuje být součástí růstu hodnoty instituce a znatelně navyšuje jejich motivaci k poctivému řízení společnosti, které povede k její stabilitě, potažmo k navýšení tržní hodnoty.


Prostřednictvím opčního plánu neboli ESOP (Employee Share Ownership Plan) mají kmenoví pracovníci Platební instituce Roger možnost získat za symbolických 760 korun podíl 0,038 %, který je reprezentovaný kmenovým listem. Touto formou odměňování a motivace zaměstnanců se Roger nechal inspirovat u online supermarketu Rohlik.cz. Ten byl v tomto pionýrem mezi start-upy v České republice. Právní rámec opčního plánu zaštiťovala advokátní kancelář Šetina, Komendová & Partners, která po celou dobu dohlížela na správnost procesů.


Svých zaměstnanců si vážím a zaměstnanecké podíly mi přijdou jako férový způsob, jak jim to mohu dát najevo. Po roce si mohou s podílem nakládat i mimo firmu, avšak předkupní právo náleží zakladatelům.“ okomentoval vznik opčního programu Adam Šoukal, CEO Platební instituce Roger. Vzhledem k tomu, že akcie instituce se meziročně zdvojnásobují, hodnota podílu výrazně roste. Pokud dojde k prodeji Platební instituce Roger, všichni ti, kdo drží podíl, ho prodávají za stejných podmínek, jako zakladatelé firmy.


Od roku 2013 spojuje Platební instituce Roger investory se společnostmi a nabízí službu faktoring (postoupení pohledávky). Posláním Rogera je, aby si podnikatelé nemuseli dělat starosti s dlouhými splatnostmi, měli dostatečné cash flow a mohli se soustředit na rozvoj svého podnikání. To je možné díky unikátní a Českou národní bankou licencované investiční platformě.

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin