Roger | Jednodušší finance

Změní se splatnosti faktur pro rok 2020?

Novela občanského zákoníku má zlepšit pracovní morálku

Asi každý podnikatel někdy zažil, jak nepříjemné může být, když nedostane včas zaplacenou fakturu. Výraz „asi každý“ je trefný, jelikož devět z deseti podnikatelů se s tímto fenoménem setkalo. Splatnosti faktur pro rok 2020 se nemění a jsou i nadále omezeny právní úpravou z roku 2013, konkrétně § 1963 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku. Délka splatnosti je tímto omezena na třicet až šedesát dní a jsou zpřísněné sankce za platby po splatnosti. Splatnost se může měnit, jelikož občanský zákoník umožňuje výjimku v situaci, kdy se nejedná o hrubě nespravedlivé jednání vůči věřiteli.  To, co je hrubě nespravedlivé je však pojem, který se jen těžkým způsobem prokazuje.

Základní lhůta je třicet dní

Cílem novely zákoníku bylo zkrátit dlouhou splatnost faktur a dorovnat tak postavení zejména malých a středních podnikatelů. Spolu se zavedením třicetidenní lhůty byly stanoveny i přísnější sankce v případě nedodržení této doby. Tento termín se pak může prodloužit na šedesát dní mají-li dva podnikatelské subjekty vztah a shodnou se na ní. Tyto lhůty běží ode dne, kdy je subjektu doručena faktura nebo od doby, kdy byla subjektu dodána služba či produkt.

Sankci za nedodržení zákonem dané lhůty stanoví vláda nařízením č. 351/2013 Sb., neshodnou-li se strany na úroku z prodlení jinak.

Pomáhá omezení splatnosti faktur?

Z dotazníkového šetření faktoringové společnosti Roger bylo mezi 620 respondenty 28 % podnikatelů, kteří se běžně musí vypořádat se splatností delší než měsíc. Více než 44 % z nich tento problém nijak neřeší. Jiní pro překlenutí problémů s pozdním proplácením faktur využívají kontokorenty a bankovní úvěry.

Podle dat serveru Bisnode se však platební morálka v tuzemsku začíná postupně zlepšovat. V roce 2016 včas zaplatilo své faktury 44,7 % českých firem, kdežto v roce 2018 to bylo již 58, 6 %. Tento trend je dobrým znamením pro podnikatele a znakem zatím stále dobré ekonomické situace. Analýza 60 000 firem ukázala, že se obecně nejvíce opožďují s platbami faktur mladí podnikatelé do věku 30 let. S rostoucím věkem se pak problémy s platbou vyskytují méně často.

Co se konkrétního odvětví týče, nejhorší přístup k placení závazků je v oblasti nemovitostí a těžkého průmyslu, kde byla v roce 2018 průměrná splatnost 81 až 102 dní. Naopak odvětví vzdělávání a sociální péče platí často faktury v předstihu.

Hospodářská komora České republiky vnímá novelu obchodního zákoníku jako krok k omezení druhotné platební neschopnosti a zaznamenává pokrok zejména u vztahu velkoobchodníků a menších výrobců, jelikož u tohoto vztahu byly zaznamenávány nejdelší splatnosti.

I přes zlepšení situace z hodnot vychází, že na trhu stále najdeme 41,4 % firem, které splácí opožděně. Nejvíce těmito dlouhými splatnostmi trpí malé a střední podniky, kterým i menší nerovnováha může způsobit výkyvy v cash flow a nedostatek finančních prostředků. V takových případech jsou běžně firmy nuceny odmítat nové zakázky nebo často volí drahé úvěrové financování.

Zdroje: Bisnode.cz, roger.cz

Od roku 2013 spojuje Platební instituce Roger investory se společnostmi a nabízí službu faktoring (prodej faktur). Posláním Rogera je, aby si podnikatelé nemuseli dělat starosti s dlouhými splatnostmi, měli dostatečné cash flow a mohli se soustředit na rozvoj svého podnikání. To je možné díky unikátní a Českou národní bankou licencované investiční platformě.

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin