Roger | Jednodušší finance

5 nejčastějších mýtů o faktoringu

Ačkoli faktoring není nic nového a jeho kořeny sahají do 14. století minulého letopočtu, v posledních letech se i v souvislosti s novými technologiemi rozvíjí raketovým tempem. Jedná se o chytrý nástroj, který firmám umožňuje zajistit si bez zadlužení dostatek prostředků na účtu a stabilizovat cash flow. 

Přesto, že už jde v současné době obzvlášť za hranicemi České republiky o prověřené řešení a dlouhodobě zavedenou alternativu k tradičním bankovním produktům, stále se mezi podnikateli objevuje negativní náhled na postoupení pohledávek. Proto jsme shrnuli 5 nejčastějších mýtů, se kterými se okolo faktoringu setkáváme. 

 

 • Faktoring budí nedůvěru u zákazníků

Existuje poměrně vysoká pravděpodobnost, že se již vaši zákazníci s faktoringem setkali osobně či prostřednictvím jiných dodavatelů. Aktuálně se nacházíme v turbulentní době, kdy financování formou faktoringu vychází výhodněji než klasická půjčka v bance. Podle statistik ČLFA se v prvním pololetí zvýšil objem financování faktoringem o 30,6 %. Na světovém trhu v roce 2021 vzrostl meziroční objem o 13 % a celkem firmy profinancovali 3093 miliard eur. 

 

 • Faktoring je příliš drahý

Častým argumentem je příliš vysoká cena za faktoring. Jak už jsme zmínili výše, aktuální situace na trhu změnila podmínky a alternativní financování směle konkuruje tradičním bankovním produktům rychlostí, dostupností i cenou. Konkrétně u Rogera je průměrná cena faktoringu 1,93 % z pohledávky. Reálnou cenu si můžete spočítat v naší kalkulačce. Služba stabilizuje cash flow, usnadní provoz podniku a v konečném důsledku se jedná o poměrně zanedbatelnou částku. 


 • Faktoring musím využít pro všechny své faktury 

Je to přesně naopak. Vy si jako klient vybíráte, které konkrétní faktury chcete profinancovat. Můžete si nechat profinancovat jednu, ale i všechny své pohledávky. Sami se rozhodnete, zda budete faktoring využívat pravidelně, jednorázově nebo třeba jen během období sezóny.

 

 • Faktoring je poslední variantou řešení pro společnosti, které se potýkají s problémy

Faktoring samozřejmě může pomoci společnostem v nouzi, ale častěji pomáhá stabilizovat cash flow a rozvíjet provoz úspěšným firmám. Ty často volí faktoring právě kvůli jeho flexibilitě, dostupnosti a rychlosti. 

 

 • Faktoring mohou využívat pouze velcí odběratelé

Faktoring už dávno není službou určenou pouze pro velké odběratele. Naopak se umí efektivně přizpůsobit malým a středním firmám, na které doléhá síla velkých odběratelů. Ti si mohou diktovat podmínky a tlačit tak dodavatele přistoupit na dlouhé splatnosti faktur. 

 

Malým a středním podnikům či živnostníkům často nestačí limit kontokorentu či provozního úvěru. Faktoring se jim vyplatí zejména během období sezónních výkyvů, v případě prodloužených splatností nebo nové velké zakázky. K využití služby musí mít odběratele s obratem alespoň 200 milionů korun a nečelit exekucím či insolvenci. 

 

Každoročně roste počet českých společností, které využívají faktoring. S výkyvy cash flow vám případně může pomoci i Platební instituce Roger. Fungujeme na principou P2P a spojujeme investory s podnikateli, které trápí dlouhé splatnosti faktur. Optimalizujte peněžní tok podniku a zkraťte si dlouhou splatnost faktur na 3 dny. 
Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin