Roger | Jednodušší finance

Vývoj platební morálky: co očekávat?

Jakkoli si přejeme zůstat optimističtí, situace na finančním trhu v příštím roce vypadá přinejmenším nejistě. Ke zpomalení přispívá současná výše inflace spojená se zdražováním energií, nedostatek pracovníků téměř ve všech odvětvích, válka na Ukrajině i rostoucí tlak mezi Čínou a USA.

Když nahlédneme zpět do minulosti, do určité míry podobnou situaci jsme mohli pozorovat v době Velké recese. Platební morálka českých firem se od roku 2005 zlepšovala. Na přelomu let 2007 a 2008 však došlo k prvnímu zakolísaní ekonomiky, a s ním dočasné prodloužení návratnosti pohledávek. Všeobecnou nejistotu a úhrady po splatnosti výrazně prodloužil pád banky Lehman Brothers na podzim roku 2008. V krizovém roce 2009 čekaly firmy na platby v průměru 77 dní. 

 

Platební morálka se v posledních 10 letech zlepšovala

Podle průzkumu společnosti SideTrade se stále průměrná doba zpožděných plateb v České republice (13 dnů) pohybuje pod světovým průměrem (21 dnů). Francie a Itálie se stále nevrátily do předpandemických podmínek, naopak v Belgii, Španělsku a Nizozemí se průměrná doba zpožděných plateb snížila.

 

Z dat, která máme k dispozici od Dun & Bradstreet vyplývá, že se platební morálka v Česku za posledních 10 let zlepšovala. V roce 2012 se platilo v průměru 8 dní po splatnosti, postupně trend klesal a v letech 2021 a 2022 již firmy platily včas (drobná zpoždění v platbách vyrovnaly faktury uhrazené předčasně). 

Aktuálně jsme na vrcholu cyklu, ale trend se obrátí,” konstatoval Adam Šoukal, CEO Rogera. Ačkoli se může pár dní prodlení s platbou zdát jako zanedbatelná změna, firmy ji můžou pocítit velmi rychle. Pokud je průměrná splatnost faktur okolo 52 dní a zákazník zaplatí o týden později, firma musí mít o 15 % vyšší finanční rezervu. Když k tomu připočteme 20% zdražením téměř všeho, firma potřebuje o 35 % více provozního kapitálu. 

 

Už dnes vidíme, že se mění chování firem, loni byla likvidita levná, úroková sazba relativně nízká. Dnes je to jinak, vidíme to na růstu objemů profinancovaných faktur. Firmy jsou také obezřetnější při vytváření finančních rezerv na neočekávané situace,” dodává Šoukal. 

 

Jak si vede faktoring?

Evropská unie zaznamenala v roce 2020 v důsledku pandemie mírný propad profinancovaných pohledávek prostřednictvím faktoringu, přesto se v posledních 6 letech udrželo tempo růstu na 6,2 %. Na trend má vliv především inflace, roustoucí ceny surovin, náklady na dopravu, energii a zavedení faktoringu jako spolehlivého produktu pro financování pohledávek. Celosvětově se v roce 2021 objem profinancovaných pohledávek prostřednictvím faktoringu zvedl o 12,6 %

 

Také v České republice podle statistik ČLFA  došlo v roce 2021 k nárůstu objemu faktoringu o 28 %. Hlavní zásluhu na tom má růst bezregresního faktoringu, jehož hodnota se zvýšila o 50 %. Přispěla k tomu i Platební instituce Roger, která v roce 2021 zaznemanala meziroční nárůst profinancovaných objemů o 60 %. Současná situace na trhu nutí firmy ke hledání alternativních řešení. “Zásadním rozdílem mezi bankovním a factoringovým financováním je ten, že banka se dívá na riziko dodavatele. Pro nás je primární odběratel a jeho bonita – tedy ten, kdo má fakturu uhradit,” dodal Šoukal. 

 

Vzhledem ke zpřísňujícímu se přístupu bank při poskytování bankovních úvěrů, je faktoring oblíbenou formou financování především pro malé a střední podniky. Mohou tak vylepšit rozvahu, ukazatele likvidity a lepší finanční výsledky mohou pomoci i pro případ budoucí poptávky po tradičních bankovních produktech. Služba Roger Platba je jednou z efektivních možností jak online a bez zadlužení uvolnit prostředky uzamčené v pohledávkách a zkrátit dlouhou splatnost faktur na 3 dny. 

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin