Roger | Jednodušší finance

Delší doba splatnosti faktur vytváří tlak na cash flow

Každý podnikatel ví, jak nepříjemné je čekání na uhrazení vydaných faktur. Na dlouhou splatnost nejčastěji doplácejí společnosti v odvětví logistiky, stavebnictví a FMCG (rychloobrátkové spotřební zboží). V našem průzkumu jsme porovnali délku splatnosti faktur u vzorku klientů využívajících faktoring na základě interní databáze Rogera a dat společnosti GRiT, největšího poskytovatele EDI komunikace v České republice.

Jak se podnikatelé dostávají do problému s cash flow

 

V odvětví FMCG mají dodavatelé velkých obchodních řetězců často velmi složitou vyjednávací pozici. Kvůli vysoké konkurenci jsou nuceni přistoupit na horší platební podmínky. Podle dat společnosti GRiT, která obsluhuje velkou část e-commerce trhu, je ve zmíněném sektoru průměrná lhůta splatnosti 44 dnů. Ve stejném odvětví je v Platební instituci Roger u klientů využívajících faktoring průměrná délka splatnosti 59 dnů

 

 

Průzkum potvrzuje teorii, že s dlouhou splatností faktur roste potřeba provozního financování. Firmy potřebují zaplatit za zboží či služby svým dodavatelům. V případě splatnosti faktur nad 60 dnů je tlak na cash flow ještě více umocněn  nutností  absolvovat cyklus DPH, mezd a odvodů hned dvakrát mezi termínem vystavení faktury a inkasem.  

 

Výsledkem je nedostatek provozního kapitálu. Také v důsledku rostoucí inflace i zvyšujících se úrokových sazeb jsou především malé a střední podniky nuceny hledat alternativní řešení financování. Postoupení pohledávek je osvědčený nástroj pro řešení či eliminaci výše zmíněných problémů. 

 

Rozdíl 15 dnů se projeví v praxi

 

Pokud má podnikatel 1. února vystavenou fakturu se splatností 44 dnů, s úhradou může počítat 15. března. V únoru tedy musí uhradit mzdy a DPH s tím, že v březnu inkasuje těsně před obvyklým termínem výplaty mezd.

 

Pokud má však podnikatel 1. února vystavenou fakturu se splatností 60 dnů, s úhradou může počítat do 1. dubna. V únoru a březnu musí vyplatit mzdy a DPH s tím, že až posléze inkasuje peníze od svého odběratele. V takové situaci je faktoring efektivním řešením, díky kterému podnikatel uvolní prostředky uzamčené ve vystavených fakturách. Peníze má na účtu do 3 dnů a vše vyřídí online během několika minut.

 

Postoupení pohledávky je efektivním řešením

 

Čekání 30 dnů a více na zaplacení pohledávek zvyšuje tlak na cash flow a může bránit dalšímu růstu podnikání. Prostřednictvím postoupení pohledávky podnikatel okamžitě uvolní hotovost z nezaplacených faktur.

 

Od roku 2013 spojuje Platební instituce Roger investory se společnostmi a nabízí službu faktoring. Hlavním posláním je, aby si podnikatelé nemuseli dělat starosti s dlouhými splatnostmi, vylepšili cash flow a mohli se plně soustředit na rozvoj podnikání.  Od roku 2020 je fintech součástí skupiny Komerční banky.
Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin