Roger | Jednodušší finance

Jak proměnit daňovou ztrátu v přeplatek na dani?

Měla pandemie negativní vliv na vaše podnikání v roce 2020? Skončili jste ve ztrátě? Níže vám nabízíme možnost, jak z nastalé nepřízně vytěžit maximum.

Dosavadní úprava zákona o daních z příjmů umožnovala uplatnit daňovou ztrátu jako odčitatelnou položku od základu daně nejdéle v pěti zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje, tedy pouze do budoucna. 

Novela zákona o daních z příjmů původní úpravu rozšiřuje o možnost uplatnit daňovou ztrátu jako odčitatelnou položku od základu daně ve dvou zdaňovacích obdobích bezprostředně předcházejících období, za které se daňová ztráta stanovila, tzn. do minulosti. Předpokladem uplatnění takto vzniklé ztráty je samozřejmě skutečnost, že daňový poplatník v předchozích obdobích vykázal kladný základ daně. 

Pokud tedy vznikne daňová ztráta za rok 2020 – považujeme zdaňovací období za shodné s kalendářnímu rokem – může být vzniklá ztráta uplatněna jako položka odčitatelná od (kladného) základu daně nejen do roku 2025 (tj. v pěti následujících zdaňovacích obdobích), ale i za zdaňovací období 2018 a 2019 (tj. za dvě předcházející zdaňovací období).

Proces proměny daňové ztráty za rok 2020 v přeplatek bude mít následující podobu:

 • Poplatník podá řádné daňové přiznání za zdaňovací období 2020 s vykázanou ztrátou svému místně příslušnému správci daně.
 • Zpětné uplatnění daňové ztráty je realizováno prostřednictvím dodatečného daňového přiznání, ať už za jedno, nebo za obě dvě bezprostředně předcházející zdaňovací období,
 • Podáním dodatečného daňového přiznání vznikne poplatníkovi u místně příslušného správce daně přeplatek na dani.
 • O vrácení vzniklého přeplatku na dani musí následně poplatník požádat svého místně příslušného správce daně. 

Maximální výše ztráty, kterou lze za roky 2018 a 2019 uplatnit, činí v souhrnné výši maximálně 30 milionů korun.

Nová právní úprava lze dle přechodných ustanovení použít nejdříve pro daňové ztráty vzniklé za zdaňovací období, které skončilo od dne 30. června 2020. 

Od roku 2013 spojuje Roger investory se společnostmi a nabízí službu faktoring. Posláním Rogera je, aby si podnikatelé nemuseli dělat starosti s dlouhými splatnostmi, měli dostatečné cash flow a mohli se soustředit na rozvoj svého podnikání. To je možné díky unikátní a Českou národní bankou licencované investiční platformě. 

Štěpán Kuba

Daňový poradce
t: +420 776 089 713
m: stepan.kuba@roedl.com

  Podnikatelský úvěr

  • Nevíte celkové náklady financování

  • Zvyšujete zadluženost podniku

  • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

  • Platíte i když úvěr nečerpáte

  • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

  • Potřeba dokládat finanční výkazy

  • Časově a administrativně náročné

  • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

  Roger Platba

  • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

  • Nezadlužujete se

  • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

  • Financujete, jen když potřebujete

  • Žádné limity ani skryté poplatky

  • Rychlá a jednoduchá registrace

  • Vše vyřešíte online

  • Schvalovací proces v průměru 24 hodin