Roger | Jednodušší finance

Dodavatelský řetězec je win-win řešení

V roce 2019 Roger spustil takzvaný Invoice Financing neboli systém dodavatelského financování, do kterého jsou v současnosti zapojeni největší hráči z e-commerce a některé logistické firmy. V dnešním článku se podíváme blíž na to, co je to přesně dodavatelský řetězec a jak funguje financování prostřednictvím služby Invoice Financing.

Dodavatelský řetězec je spotřebitelská síť všech osob (OSVČ) a organizací, které se podílejí na tvorbě a prodeji výrobku. Zahrnuje vše od doručení základního materiálu ze strany dodavatele k výrobci až po dodání prodejci. Na konci je prodej koncovému zákazníkovi, dodání výrobku a zákaznická podpora. Segment dodavatelského řetězce, který se podílí na tom, aby se hotový výrobek dostal od výrobce ke spotřebiteli, se nazývá distribuční kanál – tam patří například Alza.cz nebo Mall.cz.Jaké jsou jednotlivé kroky dodavatelského řetězce? 

 • Získávání surovin.
 • Zušlechtění surovin na základní díly.
 • Kombinace základních dílů za účelem vytvoření výrobku.
 • Vyřízení objednávky/prodej.
 • Dodání výrobku.
 • Zákaznická podpora a služby vracení zboží.

 

Dodavatelské vs hodnotové řetězce

Do konkrétních kroků může vstupovat také spoustu dalších stran – dodavatelé, subdodavatelé, logistické firmy atd. Pro lepší pochopení můžeme dodavatelské řetězce postavit do kontrastu s hodnotovými, které ke konečnému produktu přispívají jiným způsobem. Hodnotové řetězce usilují, aby měl výsledný produkt  větší hodnotu oproti té přírozené. Účelem je poskytnout podniku konkurenční výhodu v daném odvětví. Hodnotový i dodavatelský řetězec jsou tedy dva různé pohledy na základní proces a pracují společně, aby splnily dvě mírně odlišné definice „poptávky“.

 

Řízení dodavatelského řetězce

Řízení dodavatelského řetězce (SCM neboli Supply Chain Management) zahrnuje dohled  nad materiály, informacemi a financemi, které se v procesu pohybují od dodavatele a výrobce přes velkoobchodníka  a maloobchodníka až ke spotřebiteli. Tři hlavní toky dodavatelského řetězce jsou tok výrobků, informací a financí. Tyto toky probíhají ve třech hlavních fázích: strategie, plánování a provoz. SCM zahrnuje koordinaci a integraci toků v rámci společností i mezi nimi. 

 

Finanční tok dodavatelského řetězce

Společnosti usilují o optimalizaci nákladů a peněžních toků ve svém dodavatelském řetězci. Často se tak děje pomocí doby splatnosti faktur, kde se často představy odběratele a dodavatele značně liší. Dodavatel by chtěl mít své prostředky ihned a odběratel naopak platit co nejpozději (30,60, 90, někdy až 120 dní od dodání zboží). Zde do hry vstupuje nástroj Supply Chain Financing, který může nastolit win-win situaci. Odběratelé mohou ponechat již nastavenou splatnost a dodavatelé mají v případě potřeby finanční prostředky na účtu do několika dní. 


Implementace tohoto řešení posiluje celý dodavatelský řetězec, včetně dodavatelů z řad malých a středních podniků. Díky dobrému ratingu odběratele dostanou menší a střední podniky podmínky financování, na které by u bank za standardních podmínek nedosáhli. Díky tomu získává dodavatelský řetězec konkurenční výhodu (rychlejší cash-flow, možnost nakoupit více zboží, atd.) z které těží všechny zainteresované strany.

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin