Roger | Jednodušší finance

Kdy se vyplatí nechat si zkrátit dlouhou splatnost faktur?

V dnešní zrychlené době zažívají alternativní zdroje financování podniků nebývalý rozmach. Jednou z forem financování je i faktoring, u kterého lze každoročně hovořit o dvouciferném nárůstu. V dnešním článku se podíváme blíže na faktoring a na situace, kdy je vhodné ho využít.

Udržet zdravé cash flow? V době sezóny palčivý problém

Financování pomocí faktoringu je vhodné pro firmy, které se potýkají se sezónními výkyvy. Například zvýšená poptávka během vánoční sezóny a požadavky na rychlé doručení mají často negativní vliv na provozní finance firem.

 

Postoupení pohledávky faktoringové společnosti umožní, aby klient dostal peníze na účet před splatností faktury. Tím si stabilizuje cash flow a může investovat do rozvoje firmy a nových zakázek. Řešení je obzvlášť efektivní v souvislosti se současným zvyšováním sazeb ČNB a zdražováním tradičních bankovních produktů. 

 

Faktoring také typicky využívají firmy, které získají výjimečně velkou zakázku. Jednorázová velká zakázka se splatností 60-90-180 dnů posléze vzhledem k drahým vstupům tlačí společnost k optimalizaci cash flow. “V souvislosti s růstem agentury spolupracujeme s většími firmami, pro které je splatnost faktur okolo 60 dnů standardem. Pro vzniklou situaci jsme hledali řešení a zjistili, že existuje faktoring,” řekl Slavo Tuleya z poradenské agentuy Kiuub. Nejčastěji se s takovou situací potýkají podnikatelé z oboru stavebnictví, kteří mají 1 či 2 velké zakázky za rok a dlouhá splatnost faktur způsobuje výkyvy cash flow. 

 

Třetí nejčastější situací, proč firmy využívají faktoring, je nutnost platit své závazky včas. Děje se tak například v odvětví logistiky, kde je průměrná splatnost faktur 68 dnů. Dopravci odvádí DPH 25. den po skončení předchozího měsíce a v případě splatnosti faktur delší než 60 dnů musí proces provést hned dvakrát, přičemž své prostředky mají stále uzamčené v neuhrazených fakturách. Nedostatek provozního kapitálu vzniká také vlivem dlouhých splatností a nutných vydajů, jako jsou mzdy, cla, nafta nebo nákup nových vozů. 

Základní poslání faktoringu

Hlavní funkcí faktoringu je předfinancování, tzn. proplacení větší části (většinou 80-90 % nominální hodnoty) pohledávky dodavatele oproti oficiální splatnosti dohodnuté s odběrateli. Zbytek neproplacené částky slouží faktorovi jako záruka pro případ snížené platby odběratelem a zároveň jako vyúčtování ceny za tuto službu faktoringovou společností. Po zaplacení pohledávky odběratelem doplatí faktor zbývající část pohledávky. “Další výhoda je, že firmě nezkazíme bilanci. Všechny banky se dívají na to, kolik má firma dluhů. My ale vlastně jen měníme strukturu aktiv – zmenšíme to, co má firma v pohledávkách, a navýšíme jí hotovost. Bilance tedy zůstává stejná, nevzniká nikde žádný dluh,” dodal Adam Šoukal, CEO Platební instituce Roger.

Pokud podnik zvolí bezregresní způsob faktoringu, přebírá společnost riziko nesplacení pohledávky. Jinými slovy ručí za danou pohledávku. Pokud tedy nedojde ze strany odběratele k proplacení pohledávky, musí přesto faktoringová společnost vyplatit dodavateli zbývající neuhrazenou část pohledávky, nehledě na další případné vymáhání dlužné částky. 

 

Faktoringové firmy standardně nabízí evidenci a správu pohledávek a služby spojené s inkasem a vymáhání pohledávek. Díky propracovanému systému a ověřování bonity klientů proto neustále dochází ke zlepšení platební morálky odběratelů a efektivnějšímu inkasu. Faktoringová společnost tak může pomoci při výběru vhodných obchodních partnerů a omezovat riziko, kdyby se potenciální odběratel dostal do finančních problémů a hrozilo by riziko nesplacení pohledávek. 

 

Kam až sahají kořeny faktoringu? 

Samotný termín faktoring pochází z latinského slova facio, což v překladu znamená ten, kdo dělá věci. První základní kameny k vytvoření moderního faktoringu byly položeny už ve starověké Mezopotámii asi před      5 000 lety. V Hammurabiho kodexu byly stanoveny pravidla pro obchodníky, kteří chtěli použít faktoring jako formu financování. V době římské se potom objevili první specialisté na správu pohledávek neboli faktoři, kteří dostávali provizi až do 1 % z peněz vybraných od dlužníka. S růstem říše Římané šířili koncept po celé Evropě. 

 

Téměř tisíc let po pádu římské číše se tato raná forma faktoringu dále rozvíjela a ve 13. a 14. století našeho letopočtu se v Anglii a Francii objevila první faktoringová společenství. Financování faktur s dlouhou splatností bylo důležitou součástí obchodů britského impéria například během spolupráce s nejstarší americkou korporací Hudson’s Bay Company. 

 

Posléze se faktoring vrátil do Evropy po druhé světové válce. Na začátku šedesátých let vytvořila skupina bank a nezávislých faktorů ze Švédska, Dánska, Finska, Norska, Velké Británie a Spojených států volnou federaci Factors Chain. Ta byla později přejmenována na FCI (Factors Chain International) a dnes je globální asociací zastupující téměř 400 členů v 90 zemích. 

 

FCI má rozsáhlou základnu a podílí se na vývoji, provádění strategie a vylepšení odvětví. Padesát let po svém vstupu na trh je FCI svědkem zlaté éry faktoringu. Vlády, centrální banky i regulační orgány z celého světa považují faktoring za bezpečnou metodu financování obchodu a pomocný nástroj na podporu růstu malých a středních podniků.

 

Platební instituce Roger je P2P platforma, která spojuje investory a společnosti. Dlouhé splatnosti faktur umí fintech zkrátit do 3 dnů – jednoduše online a bez zbytečné administrativy. Podnikatelé si tak nemusí dělat starosti s dlouhými splatnostmi, dostanou pod kontrolu výkyvy cash flow a mohou se lépe soustředit na rozvoj svého podnikání. 
Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin