Roger | Jednodušší finance

Platební technologie výhodná pro dodavatele i odběratele

Včasná úhrada faktur je dlouhodobě slabší stránkou dodavatelských řetězců. V posledních dvou letech vznikají stále větší problémy v důsledku opožděných plateb. Situce je nepříjemná pro malé i střední dodavatele, kteří jsou vůči dopadům nespolehlivého cash flow zranitelnější. Majitelé takových podniků musí citlivě vyvažovat příchozí a odchozí peněžní toky. Pro některé z nich může být dopad i týdenního zpoždění platby katastrofální.

Legislativa nebo CSR přístup na ochranu malých dodavatelů?

Páteří funkční a zdravé ekonomiky jsou zdravé malé a střední podniky (MSP). S cílem jejich ochrany a zvýšení transparentnosti reagují vládní orgány na opožděné platby změnou legislativy.

 

Jak je to ve světě? V Austrálii byl ustanoven zákon Payment Times Reporting Act. Ten vyžaduje, aby velké podniky informovaly o přesném datu uhrazení plateb malým dodavatelům. Směrnice EU o opožděných platbách stanovila maximální dobu splatnosti faktur pro MSP. V USA aktuálně neexistuje zákon ohledně platební lhůty dodavatelů, ale tlak spotřebitelů vede velké podniky k zavádění a vykazování cílů v oblasti sociální odpovědnosti podniků. 

 

Na včasné placení dodavatelům má vliv také rychle se vyvíjející ekonomické prostředí. Částečně je to důsledek globální dynamiky dodavatelských řetězců. Rozdílné platební podmínky dodavatelů, požadavky jurisdikcí a místní předpisy o platbách ztěžují odběratelům standardizaci platebních procesů dodavatelům. Navíc se mnoho společností potýká s tvrdou finanční realitou v podobě narušení dodavatelského řetězce – nedostatek a zpomalení dodávek má negativní vliv na cash flow. 

 

Jak podpořit malé a střední dodavatele?

Podniky potřebují minimalizovat problémy způsobené opožděnou platbou a zlepšit finanční udržitelnost dodavatelského řetězce. Jedním z řešení jsou technologicky podporované B2B platby, které umožňují odběratelům automatizovat a konsolidovat všechny dodavatelské platby na jediné platformě. Tím může být například Supply Chain Financing.

 

Zefektivněním dodavatelských plateb mohou společnosti lépe řídit a standardizovat proces B2B plateb. Kromě splnění regulačních požadavků řešení přinese jednodušší výkaznictví, včasné platby a finanční stabilizaci dodavatelského řetězce. Dodavatelům poskytuje automatizované řešení B2B plateb, kromě možnosti zkrácení splatnosti, také přehled o schvalování faktur a termích úhrad.

 

Jedná se o volný překlad článku SupplyChainBrain.Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin