Roger | Jednodušší finance

Podpora částečných úvazků. Sleva na sociálním pojištění

V návaznosti na schválenou novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti získají zaměstnavatelé slevu na pojistném na sociální zabezpečení v hodnotě odpovídající 5 procentům. Předmětná sleva bude zaměstnavatelům poskytnuta na předem definované skupiny zaměstnanců. Sleva na sociálním pojištění má za cíl podpořit zaměstnanecké poměry sjednané na částečné pracovní úvazky.

Sleva bude poskytnuta formou snížení odvodu sociálního pojistného zaměstnavatele u níže definovaných skupin zaměstnanců. Odvod na pojistném na sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem se u těchto skupin sníží o zmíněných 5 procent. Základní podmínka pro nárok na slevu je vázána přímo na hodinovou dotaci, tedy rozsah částečného úvazku, pracovních hodin zaměstnance týdně. Pracovní doba zaměstnance v režimu částečného pracovního úvazku by se měla pohybovat v rozsahu 8 až 30 hodin týdně. Při výkonu více zaměstnání pro téhož zaměstnavatele bude sleva na pojistném poskytnuta/vypočítána jen z jednoho z těchto zaměstnání. Naproti tomu však limit počtu hodin platí přitom pro všechna zaměstnání kumulativně.

Sleva na pojistném se bude týkat následujících skupin zaměstnanců:

 • zaměstnanci nad 55 let věku
 • zaměstnanci (zjednodušeně rodiče nebo mající dítě v péči nahrazující péči rodičů) pečující o dítě mladší 10 let
 • zaměstnanci pečující o blízkou[1] osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o blízkou osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
 • zaměstnanci, kteří se zároveň připravují na budoucí povolání studiem[2] (na střední nebo vysoké škole),
 • zaměstnanci, kteří jsou osobou se zdravotním postižením[3]
 • zaměstnanci, kteří v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupili jako uchazeči o zaměstnání na rekvalifikaci[4]

Pouze u jednoho zaměstnavatele za kalendářní měsíc

Dále bude možné pojistné snížit i u skupiny osob mladších 21 let, a to bez ohledu na rozsah sjednaného pracovního úvazku. Výše slevy na pojistném za kalendářní měsíc bude činit 5 procent z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je sleva uplatňována. Sleva na pojistném se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

 

Dovolujeme si upozornit, že slevu na pojistném lze za kalendářní měsíc poskytnout za téhož zaměstnance pouze jednomu zaměstnavateli.

 

Oproti výše uvedenému není možné slevu na pojistném využít u zaměstnance, jehož úhrn vyměřovacích základů ze všech zaměstnání vykonávaných v pracovním nebo služebním poměru u téhož zaměstnavatele za kalendářní měsíc je vyšší než 150 procent průměrné mzdy.

 

Další limity pro poskytnutí slevy na pojistném se vztahují například na

 • maximální dotaci 138 hodin odpracovaných u jednoho zaměstnavatele
 • úhrn vyměřovacího základu zaměstnance oproti průměrné mzdě
 • oznámení České správě sociálního zabezpečení se záměrem uplatňovat výše popsanou slevu za zaměstnance

Pro další konzultaci se na nás prosím neváhejte obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře.

[1] Osoba blízká se posuzuje podle § 24 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění.

[2] Studium se posuzuje podle § 21 odst. 1 písm. a), § 22 a § 23 zákona o důchodovém pojištění.

[3] V souladu s ustanovením § 67 odst. 2 zákona o zaměstnanosti.

[4] V souladu s ustanovením § 109 nebo § 109a zákona o zaměstnanosti.

Štěpán Kuba

Daňový poradce
t: +420 776 089 713
m: stepan.kuba@roedl.com

  Podnikatelský úvěr

  • Nevíte celkové náklady financování

  • Zvyšujete zadluženost podniku

  • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

  • Platíte i když úvěr nečerpáte

  • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

  • Potřeba dokládat finanční výkazy

  • Časově a administrativně náročné

  • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

  Roger Platba

  • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

  • Nezadlužujete se

  • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

  • Financujete, jen když potřebujete

  • Žádné limity ani skryté poplatky

  • Rychlá a jednoduchá registrace

  • Vše vyřešíte online

  • Schvalovací proces v průměru 24 hodin