Roger | Jednodušší finance

Výplata dividend skutečnému vlastníkovi příjmů a zastřený právní úkon

V poslední době v praxi často dochází k situacím, kdy někteří podnikatelé ve snaze vyhnout se zdanění podílů na zisku převádí své obchodní podíly na jiné společnosti a pomocí různých právních úkonů zastírají skutečného vlastníka příjmů, kterému podíly na zisku náleží.

Ať už se chtějí daňové povinnosti zcela vyhnout pomocí splnění nároku na osvobození podílů na zisku nebo přesunout zdanění těchto podílů na zisku do daňové jurisdikce s nižším či nulovým zdaněním. Takovéto účelové transakce a úkony bývají označovány jako agresivní daňové plánování. Pojďme si uvést případ, který se dostal až k Nejvyššímu správnímu soudu.

 

Fyzická osoba prodala svůj podíl v české s.r.o. do společnosti na Kypru. Obě strany se dohodly na převodu podílu s velmi specifickými a neobvyklými podmínkami. Nejprve bylo převedeno 25 % a dalších 75 % mělo být převedeno postupně s tím, že prvních 25 % za výrazně vyšší cenu než zbývajících 75 %. Úhrada kupní ceny měla proběhnout v rámci deseti let, tedy čistě obecně. Strany se nedohodly na žádných konkrétních termínech a výši splátek. Nicméně formálně byly splněny podmínky pro osvobození prodeje obchodního podílu a nebyl tedy zdaněn.

 

V následujícím zdaňovacím období obdržela společnost na Kypru podíly na zisku od své české dceřiné společnosti s.r.o. Podmínky pro osvobození podílu na zisku formálně splnila, takže nebyla odvedena srážková daň. Tyto přijaté dividendy téměř ihned přeposlala podnikající fyzické osobě – původnímu vlastníkovi podílu jako úhradu části kupní ceny, za kterou získala daný obchodní podíl. Při daňové kontrole příslušný správce daně dospěl k závěru, že tyto provedené transakce (převod obchodního podílu, výplata dividend a úhrada kupní ceny) pouze zastírají skutečný právní stav věcí, totiž výplatu dividend fyzické osobě, a že skutečným vlastníkem vyplacených dividend je právě podnikající fyzická osoba. 

 

Pokud by si totiž fyzická osoba vyplatila podíly na zisku z té české společnosti s.r.o., srážkové dani by výplata podléhala. Nejvyšší správní soud (odkaz na judikát) dal za pravdu správci daně, že tyto provedené transakce byly čistě účelově naplánované ve snaze vyhnout se daňové povinnosti a neměly žádné ekonomické opodstatnění.

Je tedy potřeba mít na paměti, že prováděné právní úkony musí mít ekonomické opodstatnění. Správce daně při daňových kontrolách nehledí pouze na formálně-právní stav jednotlivých kroků, ale posuzuje celkovou situaci podniku v kontextu všech souvislostí a chování účastníků.

 

Daně jsou velmi komplexní a nesnadná, přesto nevyhnutelná, součást podnikání. Nebojte se proto v případě konzultace ozvat našemu partnerovi – společnosti Rödl & Partner. Úvodní telefonická konzultace je zdarma, proto neváhejte a obraťte se na odborníky právě z Rödl & Partner. 

Štěpán Kuba

Daňový poradce
t: +420 776 089 713
m: stepan.kuba@roedl.com

  Podnikatelský úvěr

  • Nevíte celkové náklady financování

  • Zvyšujete zadluženost podniku

  • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

  • Platíte i když úvěr nečerpáte

  • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

  • Potřeba dokládat finanční výkazy

  • Časově a administrativně náročné

  • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

  Roger Platba

  • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

  • Nezadlužujete se

  • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

  • Financujete, jen když potřebujete

  • Žádné limity ani skryté poplatky

  • Rychlá a jednoduchá registrace

  • Vše vyřešíte online

  • Schvalovací proces v průměru 24 hodin