Roger a.s. | Jednodušší finance

Investujte do faktur s dlouhou splatností

Investice do faktur za bonitními společnostmi s průměrným úrokem 4,8 % p.a. a průměrnou délkou investice 52 dní.

Investice do faktur s dlouhou splatností

Investujte do faktur za bonitními společnostmi s průměrným úrokem 4,8 % p.a.

a průměrnou délkou investice 52 dní.

aukce_prumerny_vynos

Průměrný výnos
4,8 % p.a.

prumerna_cena

Jsme platební instituce s licencí od ČNB

proinvestovano

Proinvestováno
4 000 000 000

financovani_online

Krátkodobé konzervativní investice

Průměrný výnos
4,8 % p.a.

Jsme platební instituce s licencí od ČNB

Proinvestováno
4 000 000 000 + Kč

Krátkodobé konzervativní investice

Investice do faktur

Výše investic od 20 000 Kč

Je na vás kolik a kdy se rozhodnete investovat. Peníze posíláte přímo ze svého účtu.

Investice v CZK a EUR

Investovat můžete ve dvou měnách.

Žádné poplatky

Neplatíte žádné poplatky za registraci ani za využívání aukční platformy. Ze získaného úroku se 10 % připisuje do rezervního fondu.

1 aukce = 1 investor

Každou aukci financuje vždy pouze jeden investor.

Méně než 1 % problematických případů

Díky financování faktur vystavených pouze za bonitními společnostmi a našim 4 riskovým modelům. V rizikových případech jsou pohledávky pojištěny.

Jak Roger Aukce funguje

aukce_logo

Předmětem investic jsou faktury s dlouhou splatností vystavené za bonitními společnostmi. Investování je možné díky unikátní investiční platformě, na které aktuálně působí více než 1 000 nezávislých investorů. Díky krátkodobosti a konzervativní povaze investic můžete bezpečně zhodnocovat vaše peníze.

Výběr aukce

Podle vašich preferencí si vyberete aukci, které se chcete zúčastnit. Lze si vybrat podle výšky investice, výnosu, odběratele a jeho ratingového hodnocení nebo podle toho, zda je faktura pojištěná. Vše naleznete v investorském rozhraní.

vyber_aukce
roger_investice

Zadání nabídky

V aukci soutěžíte s ostatními investory nabízením úroků dle vašich preferencí. Můžete využít funkci automatického bidování nebo úroky zadávát manuálně.

Výhra aukce

Aukci vyhrává nejnižší nabídnutý úrok. Obratem obdržíte
e-mail s platebními údaji k zaslání peněz na příjmový účet Rogera.
roger_aukce
ziskate_vynos

Získáte výnos

Po úhradě faktury odběratelem vám přijde na účet vámi financovaná částka a úrok.

Zajištění investic

Oddělení řízení rizik ověřuje a schvaluje všechny potenciální dodavatele a odběratele. Pokud dodavatel nebo odběratel nesplňuje naše podmínky, financování neproběhne.

 

Dodavatelé musí disponovat průhlednou vlastnickou strukturou a nesmí čelit insolvenci.

Odběratelé musí splňovat podmínku minimálního obratu přibližně 250 milionů CZK, ratingové hodnocení BBB a vyšší. Faktury na základě vyhodnoceného rizika pojišťujeme u společnosti Euler Hermes.

 

Jedním z prvků zajištění investic je rezervní fond v CZK a EUR, kam připisujeme 10 % z vysoutěženého úroku. Prostředky slouží k pokrytí případné ztráty u nedobytných pohledávek.

Spočítejte si výnos investice do faktur

Investice

Délka investice

dnů

Vysoutěžený úrok

%

Hrubý výnos

751,11

Rezervní fond

- 75,11

Čistý výnos

676,00

Zaregistrujte se a investujte do faktur

Registrace je jednoduchá a nezabere vám ani 5 minut. Budete potřebovat:

Své identifikační údaje

Občanský průkaz a jeden další doklad totožnosti (cestovní pas, řidičský průkaz)

Mobilní telefon

S osobními údaji nakládáme podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Časté dotazy

caste_dotazy

Aukce od Rogera jsou webovým rozhraním, na kterém skupina prověřených investorů odkupuje pohledávky před splatností. Tímto způsobem zhodnocuje své investice s ročním průměrným výnosem 5,6 % p.a.

 

Myšlenka Aukcí od Rogera je podobná bankovnímu faktoringu, kde společnosti postupují pohledávky před splatností bance, aby zrychlily a vylepšily svoje cash flow. Aukce od Rogera dělí tyto balíky pohledávek do menších obchodovatelných jednotek a nabízí tak investorům možnost investice do aktiva, které bylo dosud dostupné pouze bankám nebo faktoringovým společnostem. Pohledávky jsou za velkými korporacemi s prověřenou platební morálkou. Tím Aukce od Rogera minimalizují investiční rizika.

Narozdíl od jiných peer-to-peer platforem vám neúčtujeme žádné vstupní poplatky. Z vysoutěženého úroku odchází 10 % do rezervního fondu, více v otázce “Co je rezervní fond?”.

Registrace na investorskou platformu probíhá přes online formulář.

Pro registraci budete potřebovat:

1. Dva doklady totožnosti (např. občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas). V případě právnické osoby se doloží doklad totožnosti statutárního zástupce.
2. Smlouva o vedení účtu, případně výpis z bankovnictví (ne starší 3 mesíců), kde figuruje Vaše jméno a číslo účtu. Právnická osoba doloží číslo účtu společnosti.

Po odeslání vyplněného formuláře bude Vaše žádost do 24 hodin schválena.

Rezervní fond byl zřízen z důvodu lepší ochrany investic našich investorů. S platností nových VOP od 1. 7. 2019 automaticky ukládáme 10 % z výnosu z aukcí na platformě do rezervního fondu, ze kterého budeme krýt případné ztráty investorů, jejichž pohledávky se stanou nedobytnými. Fond se bude rozpouštět jednou ročně, na konci roku, mezi všechny problémové pohledávky vzniklé v období 12 až 24 měsíců před začátkem daného roku. Případné přebytky po ročním zúčtování budou přecházet do dalších let.

Transparentní účty fondu:
Korunový účet
Eurový účet

Modelový případ využití rezervního fondu:
V roce 2019 bude do rezervního fondu připsáno 1.000.000 Kč. K 31. 12. 2019 eviduje administrátor postupníka A, který má za odběratelem, popř. postupitelem na základě smlouvy o postoupení pohledávek z roku 2017 nárok na zaplacení částky 200.000 Kč, postupníka B, který má za odběratelem na základě smlouvy o postoupení pohledávek z roku 2017 nárok na zaplacení částky 600.000 Kč a konečně postupníka C, který má za odběratelem na základě smlouvy o postoupení pohledávek z roku 2017 nárok na zaplacení částky 1.200.000 Kč, potom administrátor do 31. 1. 2020 vyplatí postupníkovi A z rezervního fondu 100.000 Kč (10%), postupníkovi B 300.000 Kč (30%) a postupníkovi C 600.000 Kč (60%). Celkový nárok investorů ve výši 2.000.000 Kč vzniklý v roce 2017 bude tedy uspokojen například z 50 % vyplacením 1.000.000 Kč k 31. 1. 2020.

Pohledávky nabízené k odkupu mají vlastní zdokladovanou historii (smlouva, objednávka, předávací protokol, uznání závazku, faktura). Jako investor dostanete kompletní dokumentaci ke zhodnocení rizika u každé aukce, včetně finanční analýzy oděratele.

Každá aukce je krátkodobou investicí na 30 až 120 dní. Krátkodobé investice na Aukcích od Rogera umožňují rychlé a kvalitní zhodnocení prostředků bez povinné fixace kapitálu na dlouhé měsíce či roky.

V rámci naší platformy se snažíme vytvořit pro investory přívětivé prostředí. Proto pro bidování v aukcích používáme automatický bidovací systém, abyste nemuseli být online po celou dobu trvání aukce. Zadáte do systému svou nejlepší nabídku a on vás udržuje ve vedení s nejvyšší možnou úrokovou mírou. Automatický bidovací systém se sám stará o přihazování proti nabídkám ostatních investorů s krokem 0,1 % až do limitu nejlepší nabídky.

Příklad:
Aukce začíná s maximálním úrokem 18,0 % p.a. Vyhodnotíte svou nejlepší nabídku na 3,5 % p.a., kterou zadáte do systému. Systém za vás vloží bid 18 % p.a. Následně přijde investor, který zadá svou nejlepší nabídku 5,0 % p.a. Automatický bidovací systém sám upraví vaši nabídku na 4,9 % p.a., čímž vás udrží ve vedení. Pokud některý z investorů překoná i vaši nejlepší nabídku, systém vám zašle emailem upozornění.

V rámci naší platformy využíváme automatický bidovací systém, do kterého můžete zadat nejnižší úrokovou míru, za kterou jste ochotni danou fakturu financovat. V detailu aukce je označena jako „Vaše nejlepší nabídka“. Zadáte-li v aukci svou nejlepší nabídku, automatický bidovací systém za vás přehazuje nabídky ostatních investorů až do výše vaší nejlepší nabídky. Pokud jste tedy v aukci, ve které je nejlepší nabídka jiného investora nižší než vaše, váš bid je okamžitě přehozen.

Faktury obchodované na portále Aukcí od Rogera musí být za bonitním a velkým odběratelem. Ten je zde v pozici dlužníka a jeho bonita určuje bonitu pohledávky. Každého odběratele a fakturu posuzujeme individuálně. Základní kritéria hodnocení odběratele:

 • Rating minimálně B podle služby Lustrator ratingové společnosti Bisnode ČR, a.s.
 • Obrat minimálně 250 milionů Kč.
 • Průhledná vlastnická struktura.
 • Sídlo v rámci EU.
 • Nesmí mít délku splatnosti závazku delší než 120 dní.
 • Neplatí závazky déle než 15 dní po splatnosti.
 • Musí mít čistý insolvenční rejstřík.
 • Nesmí být předlužený – závazky nepřesahují aktiva.

Prvních 60 dní po datu splatnosti komunikujeme s odběratelem ve spolupráci s klientem a snažíme se problém vyřešit. Po celou dobu prodlení dochází k úročení. Pokud v této době nedojde k úhradě, pak:

 1. Pokud je pohledávka pojištěná a odběratel 60 dnů po splatnosti nezaplatí, dohodneme se na přihlášení k pojistnému plnění.
 2. V případě, že pohledávka není pojištěná, dojde ke zpětvzetí dané pohledávky, tzv. regresnímu faktoringu. Financovanou částku budeme nárokovat po klientovi.

V případě nesrovnalostí máme připravené veškeré procesy tak, aby byla zachována maximální rychlost při ochraně investic našich investorů.

Pojištění slouží jako jeden z prvků řízení rizik. U některých velkých společnosti jsme riziko úpadku, a tedy nesplacení faktury, vyhodnotili jako nulové. Proto u těchto společností možnost pojištění nevyužíváme.

Víme, že naši klienti a investoři vkládají do systému citlivé informace, a proto dbáme na jejich maximální bezpečí. Aukce od Rogera je bezpečné webové rozhraní zabezpečené bezpečnostním certifikátem. Veškeré podklady jsou uloženy na zabezpečených vzdálených uložištích. Informace o obchodních případech a financování jsou vázány smluvní mlčenlivostí.

Odběratel vždy platí na sběrný účet Aukcí od Rogera registrovaný u ČNB. Číslo sběrného účtu musí být vždy uvedeno na faktuře. Poté, co odběratel zaplatí fakturu na sběrný účet, Aukce od Rogera prostředky do 24h vypořádají a poukáží.

Reklamační řád společnosti si můžete přečíst zde.

Etický kodex společnosti si můžete přečíst zde.

Informace o zpracování osobních udájů si můžete přečíst zde.

Provozní úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,57 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin