Roger a.s. | Jednodušší finance

Investice do faktur s dlouhou splatností

Investujte do faktur za bonitními společnostmi s průměrným úrokem % p.a. a průměrnou délkou investice 52 dní.
aukce_prumerny_vynos

Průměrný výnos
... % p.a.

prumerna_cena

Jsme platební instituce s licencí od ČNB

proinvestovano

Proinvestováno
...

financovani_online

Krátkodobé konzervativní investice

Průměrný výnos
... % p.a.

Jsme platební instituce s licencí od ČNB

Proinvestováno
7 000 000 +

Krátkodobé konzervativní investice

Investice do faktur

Výše investic od 2 500 Kč

Je na vás kolik a kdy se rozhodnete investovat. Peníze posíláte přímo ze svého účtu.

Investice v CZK a EUR

Investovat můžete ve dvou měnách.

Žádné poplatky

Neplatíte žádné poplatky za registraci ani za využívání aukční platformy. Ze získaného úroku se 10 % připisuje do rezervního fondu.

1 aukce = 1 investor

Každou aukci financuje vždy pouze jeden investor.

Méně než 1 % problematických případů

Díky financování faktur vystavených pouze za bonitními společnostmi a našim 4 riskovým modelům. V rizikových případech jsou pohledávky pojištěny.

Investování přes aplikaci

Investovat můžete jednoduše na pár kliknutí odkudkoliv a kdykoliv. Stačí si stáhnout naši aplikaci.

Jak Roger Aukce funguje

aukce_logo

Předmětem investic jsou faktury s dlouhou splatností vystavené za bonitními společnostmi. Investování je možné díky unikátní investiční platformě, na které aktuálně působí více než 1 000 nezávislých investorů. Díky krátkodobosti a konzervativní povaze investic můžete bezpečně zhodnocovat vaše peníze.

Výběr aukce

Podle vašich preferencí si vyberete aukci, které se chcete zúčastnit. Lze si vybrat podle výšky investice, výnosu, odběratele a jeho ratingového hodnocení nebo podle toho, zda je faktura pojištěná. Vše naleznete v investorském rozhraní.

vyber_aukce
roger_investice

Zadání nabídky

V aukci soutěžíte s ostatními investory nabízením úroků dle vašich preferencí. Můžete využít funkci automatického bidování nebo úroky zadávát manuálně.

Výhra aukce

Aukci vyhrává nejnižší nabídnutý úrok. Obratem obdržíte
e-mail s platebními údaji k zaslání peněz na příjmový účet Rogera.
roger_aukce
ziskate_vynos

Získáte výnos

Po úhradě faktury odběratelem vám přijde na účet vámi financovaná částka a úrok.

Zajištění investic

Oddělení řízení rizik ověřuje a schvaluje všechny potenciální dodavatele a odběratele. Pokud dodavatel nebo odběratel nesplňuje naše podmínky, financování neproběhne.

 

Dodavatelé musí disponovat průhlednou vlastnickou strukturou a nesmí čelit insolvenci.

Odběratelé musí splňovat podmínku minimálního obratu přibližně 250 milionů CZK, ratingové hodnocení BBB a vyšší. Faktury na základě vyhodnoceného rizika pojišťujeme u společnosti Euler Hermes.

 

Jedním z prvků zajištění investic je rezervní fond v CZK a EUR, kam připisujeme 10 % z vysoutěženého úroku. Prostředky slouží k pokrytí případné ztráty u nedobytných pohledávek.

Spočítejte si výnos investice do faktur

Investice

Délka investice

dnů

Vysoutěžený úrok

%

Hrubý výnos

751,11

Rezervní fond

- 75,11

Čistý výnos

676,00

Mobilní aplikace Roger

Stáhněte si aplikaci Roger a řešte vše ze svého chytrého telefonu.

Časté dotazy

caste_dotazy

Možnost investovat do faktur s dlouhou splatností. Umožňuje zhodnotit kapitál v pohledávkách vystavených za bonitními odběrateli. Investování probíhá přes unikátní online platformu. Ta spojuje investory s podnikateli a společnostmi, které potřebují volné cash flow.

Přes online formulář a je zcela zdarma. 

 

Budete potřebovat:

 • dva doklady totožnosti, 
 • smlouvu o vedení účtu nebo výpis z bankovnictví. 

Po odeslání vyplněného formuláře bude vaše žádost zpracována do jednoho pracovního dne.

Roger zřídil rezervní fond především z důvodu maximalizace ochrany vašich investičních prostředků. Automaticky se do něj, konkrétně na transparentní účty, ukládá 10 % z každého vysoutěženého úroku.

 

Korunový účet

Eurový účet

Nové obchodní případy ověřujeme přímo u odběratelů. Dále máme nastaveny kontrolní mechanismy a postupy, které jsou prováděny v průběhu celé doby trvání spolupráce s klientem.

Každá aukce je krátkodobou investicí na 30 až 120 dní. Jedná se o rychlé a kvalitní zhodnocení prostředků bez fixace kapitálu na dlouhé měsíce či roky.

Roger Aukce nabízí možnost automatického bidování. Do systému zadáte úrokovou míru, za kterou jste ochotni financování faktury poskytnout. Tuto nabídku za vás pak systém hlídá a při jakékoliv změně obdržíte notifikaci.

 

Příklad:

Aukce začíná s maximálním úrokem 8,4 % p.a. Vyhodnotíte svou nejlepší nabídku na 3,5 % p.a., tu zadáte do systému. Systém za vás vloží bid 8,4 % p.a. Následně přijde investor, který zadá svoji nejlepší nabídku 5 % p.a. Automatický bidovací systém sám upraví vaši nabídku na 4,9 % p.a., čímž vás udrží ve vedení. Pokud některý z investorů překoná vaši nejlepší nabídku, systém vám zašle e-mailem upozornění.

Faktury obchodované na portále Roger Aukce jsou vždy vystaveny za bonitními odběrateli. Každý odběratel prochází vstupní riskovou analýzou a musí:

 • mít roční obrat minimálně 200 milionů korun
 • platit své závazky včas, 
 • sídlit v rámci Evropské unie.

Každá faktura je samozřejmě vystavena s datem splatnosti. Ze zkušenosti víme, že odběratelé často počítají splatnost faktury nikoli od vystavení, ale od doručení nebo zavedení do účetního systému. Datum proplacení se tím pádem může lišit i o několik dní oproti datu uvedenému na fakturách. Pro vás se stále jedná o úročené dny. 

 

 Pro lepší orientaci vám mohou posloužit popisky k jednotlivým aukcím.

Odběratele ještě před samotným financováním velmi přísně hodnotíme podle vlastních riskových modelů. Některé faktury jsme schopni i pojistit. 

Na základě VOP běží 60 dnů po splatnosti takzvaná ochranná lhůta, po kterou se snažíme situaci ve spolupráci s klientem vyřešit. Z důvodu ochrany dodavatelsko odběratelských vztahů komunikujeme v první řadě vždy s klientem, až poté s odběratelem. Po celou dobu prodlení se investovaná částka i nadále úročí.  

Pokud v ochranné lhůtě nedojde k úhradě:

 • dohodneme se na přihlášení k pojistnému plnění,
 • v případě nesrovnalostí máme připravené veškeré procesy tak, aby byla zachována maximální rychlost při ochraně investic našich investorů.

Pojištění pohledávek je jedním z prvků řízení rizik. Vybrané pohledávky na platformě jsou pojištěny u úvěrové pojišťovny Euler Hermes. Faktury pojišťujeme kvůli možné platební neschopnosti odběratele do výše 75 % její nominální hodnoty.

Rozhraní Roger Aukce je opatřeno bezpečnostním certifikátem a podklady ukládáme na vzdálené zabezpečené úložiště. Informace o obchodních případech a financování jsou vázány smluvní mlčenlivostí.

Pro tuto otázku si Roger nechal zpracovat daňové stanovisko od společnosti BDO Czech republic s.r.o.

 

 • Úrok vztahující se k postoupené pohledávce tvoří zdanitelný výnos, který bude zahrnut v daňovém přiznání daně z příjmů právnických osob.
 • V případě, že je investorem fyzická osoba podnikající, bude úrok vztahující se k investici tvořit zdanitelný výnos. 
 • Fyzické osoby podnikající, které vedou daňovou evidenci, evidují pro stanovení základu daně skutečné příjmy a výdaje.
 • V případě, že je investorem fyzická osoba nepodnikající, je úrok plynoucí z investice u investora zdanitelným příjmem.


V případě pochybností doporučujeme obrátit se na vašeho daňového poradce.

Roger funguje jako administrátor. Transakce spojené s financováním a vypořádáním probíhají přes účty vedené ve zvláštním režimu ve smyslu 41f zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 

Reklamační řád společnosti si můžete přečíst zde.

Etický kodex společnosti si můžete přečíst zde.

Informace o zpracování osobních udájů si můžete přečíst zde.

Provozní úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,57 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin