Roger | Jednodušší finance

Invest in long-term invoices

Investments in invoices against creditworthy companies with an average interest rate of % p.a. and an average investment duration of 52 days.

Invest in long-term invoices

Investments in invoices against creditworthy companies with an average interest rate of % p.a. and an average investment duration of 52 days.
Investice do faktur

Average yield ... % p.a.

prumerna_cena

We are a payment institution licensed by the CNB

Krátkodobá investice do faktur

Invested CZK
6,000,000,000 +

Konzervativní investice do faktur

Short-term conservative investments

Average yield ...% p.a.

We are a payment institution licensed by the CNB

Invested CZK 13,000,000,000 +

Short-term conservative investments

Investment in invoices

Amount of investment from CZK 20,000

It is up to you how and when you decide to invest. You send money directly from your account.

Investments in CZK and EUR

You can invest in two currencies.

No fees

You do not pay any fees for registration or for using the auction platform. 10% of the interest earned is credited to the invest fund.

1 auction = 1 investor

Each auction is always financed by only one investor.

Less than 1% of problematic cases

Thanks to the digitalising and financing of invoices issued only against creditworthy companies, and our 4 risk models. In risky cases, receivables are insured.

How Roger Auction works

Roger Aukce

The subject of investments are long-term invoices issued against creditworthy companies. Investing is possible thanks to a digital platform, on which more than 1,000 independent investors and institutions currently operate. Thanks to the short-term and conservative nature of investments, you can find a unique combination of risk, return and liquidity.

Auction selection

According to your preferences, you choose the auction you want to participate in. You can choose depending on the amount of the investment, the yield, the customer and his rating, or whether the invoice is insured. You will find everything in the investor interface.

Výběr faktur pro faktoring
roger_investice

Entering an offer

During the auction, you compete with other investors by offering your preferred rate of interest. You can use the automatic bidding function or enter interest manually.

Auction win

The auction is won by the lowest interest offered. You will immediately receive an e-mail with payment details to send the money to Roger’s income account.

roger_aukce
Peníze na účtu faktoring

You receive the yield

After payment of the invoice by the customer, the amount financed by you, plus the interest, will be credited to your account.

Securing investments

The risk management department verifies and approves all potential suppliers and customers. If the supplier or customer does not meet our conditions, the financing will not take place.

 

Suppliers must have a transparent ownership structure and must not face insolvency.

 

Customers must meet the condition of a minimum turnover of approximately CZK 250 million and a BBB rating or higher. We insure invoices based on the assessed risk with Euler Hermes.

 

One of the elements of securing investments is the reserve fund in CZK and EUR, where we credit 10% of the interest earned. The funds are used to cover possible losses on bad debts.

Calculate your yield

Investment

CZK

Length of investment

days

Earned interest

%

Gross income

751,11

Reserve fund

- 75,11

Net income

676,00

Sign up

Registration is easy and takes less than 5 minutes. You will need:

Your identification data

Two proofs of identity (ID card, passport, driver’s licence)

Mobile phone

We handle personal data in accordance with Act No. 101/2000 Coll. on the protection of personal data.

Časté dotazy

caste_dotazy

Aukce od Rogera jsou webovým rozhraním, na kterém skupina prověřených investorů odkupuje pohledávky před splatností. Tímto způsobem zhodnocuje své investice s ročním průměrným výnosem 5,6 % p.a.

 

Myšlenka Aukcí od Rogera je podobná bankovnímu faktoringu, kde společnosti postupují pohledávky před splatností bance, aby zrychlily a vylepšily svoje cash flow. Aukce od Rogera dělí tyto balíky pohledávek do menších obchodovatelných jednotek a nabízí tak investorům možnost investice do aktiva, které bylo dosud dostupné pouze bankám nebo faktoringovým společnostem. Pohledávky jsou za velkými korporacemi s prověřenou platební morálkou. Tím Aukce od Rogera minimalizují investiční rizika.

Narozdíl od jiných peer-to-peer platforem vám neúčtujeme žádné vstupní poplatky. Z vysoutěženého úroku odchází 10 % do rezervního fondu, více v otázce “Co je rezervní fond?”.

Registrace na investorskou platformu probíhá přes online formulář.

Pro registraci budete potřebovat:

1. Dva doklady totožnosti (např. občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas). V případě právnické osoby se doloží doklad totožnosti statutárního zástupce.
2. Smlouva o vedení účtu, případně výpis z bankovnictví (ne starší 3 mesíců), kde figuruje Vaše jméno a číslo účtu. Právnická osoba doloží číslo účtu společnosti.

Po odeslání vyplněného formuláře bude Vaše žádost do 24 hodin schválena.

Rezervní fond byl zřízen z důvodu lepší ochrany investic našich investorů. S platností nových VOP od 1. 7. 2019 automaticky ukládáme 10 % z výnosu z aukcí na platformě do rezervního fondu, ze kterého budeme krýt případné ztráty investorů, jejichž pohledávky se stanou nedobytnými. Fond se bude rozpouštět jednou ročně, na konci roku, mezi všechny problémové pohledávky vzniklé v období 12 až 24 měsíců před začátkem daného roku. Případné přebytky po ročním zúčtování budou přecházet do dalších let.

Transparentní účty fondu:
Korunový účet
Eurový účet

Modelový případ využití rezervního fondu:
V roce 2019 bude do rezervního fondu připsáno 1.000.000 Kč. K 31. 12. 2019 eviduje administrátor postupníka A, který má za odběratelem, popř. postupitelem na základě smlouvy o postoupení pohledávek z roku 2017 nárok na zaplacení částky 200.000 Kč, postupníka B, který má za odběratelem na základě smlouvy o postoupení pohledávek z roku 2017 nárok na zaplacení částky 600.000 Kč a konečně postupníka C, který má za odběratelem na základě smlouvy o postoupení pohledávek z roku 2017 nárok na zaplacení částky 1.200.000 Kč, potom administrátor do 31. 1. 2020 vyplatí postupníkovi A z rezervního fondu 100.000 Kč (10%), postupníkovi B 300.000 Kč (30%) a postupníkovi C 600.000 Kč (60%). Celkový nárok investorů ve výši 2.000.000 Kč vzniklý v roce 2017 bude tedy uspokojen například z 50 % vyplacením 1.000.000 Kč k 31. 1. 2020.

Pohledávky nabízené k odkupu mají vlastní zdokladovanou historii (smlouva, objednávka, předávací protokol, uznání závazku, faktura). Jako investor dostanete kompletní dokumentaci ke zhodnocení rizika u každé aukce, včetně finanční analýzy oděratele.

Každá aukce je krátkodobou investicí na 30 až 120 dní. Krátkodobé investice na Aukcích od Rogera umožňují rychlé a kvalitní zhodnocení prostředků bez povinné fixace kapitálu na dlouhé měsíce či roky.

V rámci naší platformy se snažíme vytvořit pro investory přívětivé prostředí. Proto pro bidování v aukcích používáme automatický bidovací systém, abyste nemuseli být online po celou dobu trvání aukce. Zadáte do systému svou nejlepší nabídku a on vás udržuje ve vedení s nejvyšší možnou úrokovou mírou. Automatický bidovací systém se sám stará o přihazování proti nabídkám ostatních investorů s krokem 0,1 % až do limitu nejlepší nabídky.

Příklad:
Aukce začíná s maximálním úrokem 18,0 % p.a. Vyhodnotíte svou nejlepší nabídku na 3,5 % p.a., kterou zadáte do systému. Systém za vás vloží bid 18 % p.a. Následně přijde investor, který zadá svou nejlepší nabídku 5,0 % p.a. Automatický bidovací systém sám upraví vaši nabídku na 4,9 % p.a., čímž vás udrží ve vedení. Pokud některý z investorů překoná i vaši nejlepší nabídku, systém vám zašle emailem upozornění.

V rámci naší platformy využíváme automatický bidovací systém, do kterého můžete zadat nejnižší úrokovou míru, za kterou jste ochotni danou fakturu financovat. V detailu aukce je označena jako „Vaše nejlepší nabídka“. Zadáte-li v aukci svou nejlepší nabídku, automatický bidovací systém za vás přehazuje nabídky ostatních investorů až do výše vaší nejlepší nabídky. Pokud jste tedy v aukci, ve které je nejlepší nabídka jiného investora nižší než vaše, váš bid je okamžitě přehozen.

Faktury obchodované na portále Aukcí od Rogera musí být za bonitním a velkým odběratelem. Ten je zde v pozici dlužníka a jeho bonita určuje bonitu pohledávky. Každého odběratele a fakturu posuzujeme individuálně. Základní kritéria hodnocení odběratele:

 • Rating minimálně B podle služby Lustrator ratingové společnosti Bisnode ČR, a.s.
 • Obrat minimálně 250 milionů Kč.
 • Průhledná vlastnická struktura.
 • Sídlo v rámci EU.
 • Nesmí mít délku splatnosti závazku delší než 120 dní.
 • Neplatí závazky déle než 15 dní po splatnosti.
 • Musí mít čistý insolvenční rejstřík.
 • Nesmí být předlužený – závazky nepřesahují aktiva.

Prvních 60 dní po datu splatnosti komunikujeme s odběratelem ve spolupráci s klientem a snažíme se problém vyřešit. Po celou dobu prodlení dochází k úročení. Pokud v této době nedojde k úhradě, pak:

 1. Pokud je pohledávka pojištěná a odběratel 60 dnů po splatnosti nezaplatí, dohodneme se na přihlášení k pojistnému plnění.
 2. V případě, že pohledávka není pojištěná, dojde ke zpětvzetí dané pohledávky, tzv. regresnímu faktoringu. Financovanou částku budeme nárokovat po klientovi.

V případě nesrovnalostí máme připravené veškeré procesy tak, aby byla zachována maximální rychlost při ochraně investic našich investorů.

Pojištění slouží jako jeden z prvků řízení rizik. U některých velkých společnosti jsme riziko úpadku, a tedy nesplacení faktury, vyhodnotili jako nulové. Proto u těchto společností možnost pojištění nevyužíváme.

Víme, že naši klienti a investoři vkládají do systému citlivé informace, a proto dbáme na jejich maximální bezpečí. Aukce od Rogera je bezpečné webové rozhraní zabezpečené bezpečnostním certifikátem. Veškeré podklady jsou uloženy na zabezpečených vzdálených uložištích. Informace o obchodních případech a financování jsou vázány smluvní mlčenlivostí.

Odběratel vždy platí na sběrný účet Aukcí od Rogera registrovaný u ČNB. Číslo sběrného účtu musí být vždy uvedeno na faktuře. Poté, co odběratel zaplatí fakturu na sběrný účet, Aukce od Rogera prostředky do 24h vypořádají a poukáží.

Reklamační řád společnosti si můžete přečíst zde.

Etický kodex společnosti si můžete přečíst zde.

Informace o zpracování osobních udájů si můžete přečíst zde.

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin