Roger | Jednodušší finance

Blog

Cash flow
Tereza Hrabinová

5 nejčastějších mýtů o faktoringu

Ačkoli faktoring není nic nového a jeho kořeny sahají do 14. století minulého letopočtu, v posledních letech se i v souvislosti s novými technologiemi rozvíjí raketovým tempem. Jedná se o chytrý nástroj, který firmám umožňuje

Přečíst
Ekonomika
Štěpán Kuba

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Dne 1. října 2022 nabyla účinnosti novela zákona o evidenci skutečných majitelů. Novela (zákon č. 245/2022 Sb.) reaguje na připomínky Evropské komise a zajišťuje soulad české právní úpravy evidování skutečných majitelů s požadavky Evropské unie.

Přečíst
Ekonomika
Ondřej Machač

Úvěr vs faktoring

Když společnost potřebuje stabilizovat cash flow, často je okamžitou reakcí snaha o získání úvěrové linky od banky nebo jiné finanční instituce. Společnost získá úvěr a musí použít pohledávky jako zástavu. Nicméně existuje i jednodušší cesta

Přečíst
Ekonomika
Štěpán Kuba

Novinky v legislativě

Silniční daň – významná změna okruhu zdanitelných vozidel a další Touto novelou zákona došlo k zúžení předmětu daně pouze na silniční vozidla kategorie N2 a N3 (nákladní) a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4,

Přečíst

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin