Roger | Jednodušší finance

Důležité změny v oblasti odpisů: efektivní uplatnění nákladů možné i nadále

Zákon o daních z příjmů od své novelizace – efektivní od 1. ledna 2021 – umožňoval odpisovat položky majetku, u kterých je společnost prvním odpisovatelem (spadající do první odpisové skupiny). Například kancelářské potřeby nebo počítače, rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců od měsíce následujícího po zařazení položek majetku do užívání.

U položek majetku spadajících do druhé odpisové skupiny, například osobní a nákladní automobily, je pak výpočet složitější, nicméně i zde bylo možné dosáhnout nákladově efektivnějšího odpisování u vybraných položek majetku ve srovnání se standardním, tedy lineárním či zrychleným způsobem odpisování. Celková doba mimořádného odpisování pro položky majetku druhé odpisové skupiny představuje 24 měsíců, kdy během prvních 12 měsíců je odpisováno 60 % vstupní ceny relevantní položky majetku, a v následujících 12 měsících pak zbývajících 40 % vstupní ceny.

 

Původním záměrem zákonodárce bylo aplikovat mimořádné odpisy pro položky majetku pořízené v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021.

 

Po Novele s účinností od 1.1.2023 bude tato možnost rozšířena až do 31. prosince 2023.

Níže připomínáme základní oblasti, které považujeme za podstatné pro vyhodnocení, zda je případná aplikace mimořádných odpisů pro společnost vhodná: 

        Pokud je zvolen způsob odpisování formou mimořádného odpisu, má společnost povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování.

        Daňové odpisování položek majetku formou mimořádného odpisu nelze přerušit. Přerušení daňového odpisování je běžným optimalizačním nástrojem v případech, kdy společnosti vykazují daňové ztráty. 

        Položky majetku musí být pořízeny v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2023;  upozorňujeme na rozdíl mezi datem pořízení a datem, kdy došlo k zařazení položek majetku do užívání, případně datem, kdy bylo zahájeno odpisování.

        Jelikož jsou mimořádné odpisy stanoveny s přesností na měsíce, nemusí se výhodnost uplatnění mimořádných odpisů projevit v prvním zdaňovacím období. 

        Prověření připravenosti účetního software nebo modulu pro odpisování majetku na možnost uplatnění mimořádných odpisů.

        Zvýšení základu daně společnosti ve zdaňovacích obdobích následujících po dokončení odpisování položek majetku prostřednictvím mimořádných odpisů. Negativní efekt by mohl být zapříčiněn zvýšením sazby daně z příjmů právnických osob v budoucnu.

        Možnost uplatnění mimořádných odpisů se nevztahuje na technické zhodnocení.

 

Dále si dovolujeme uvést, že mimořádné odpisy je možné pro relevantní položky majetku uplatnit pro Společnosti se zdaňovacím obdobím odpovídajícím hospodářskému roku, a to zpětně prostřednictvím dodatečného daňového přiznání.

 

Daně jsou velmi komplexní a nesnadná, přesto nevyhnutelná součást podnikání. Nebojte se proto v případě konzultace ozvat našemu partnerovi – společnosti Rödl & Partner. Úvodní telefonická konzultace je zdarma, proto neváhejte a obraťte se na odborníky právě z Rödl & Partner! 
Štěpán Kuba

Daňový poradce
t: +420 776 089 713
m: stepan.kuba@roedl.com

  Podnikatelský úvěr

  • Nevíte celkové náklady financování

  • Zvyšujete zadluženost podniku

  • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

  • Platíte i když úvěr nečerpáte

  • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

  • Potřeba dokládat finanční výkazy

  • Časově a administrativně náročné

  • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

  Roger Platba

  • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

  • Nezadlužujete se

  • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

  • Financujete, jen když potřebujete

  • Žádné limity ani skryté poplatky

  • Rychlá a jednoduchá registrace

  • Vše vyřešíte online

  • Schvalovací proces v průměru 24 hodin