Roger | Jednodušší finance

Zmírnění podmínek a sankcí v souvislosti s kontrolním hlášením

Od začátku roku 2023 dochází ke změnám v rámci lhůt pro reakci na výzvu a v rámci sankcí spojených s kontrolním hlášením.

Nebylo-li podáno kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vyzve správce daně plátce k jeho podání v náhradní lhůtě do 5 dnů od oznámení této výzvy. To není nic nového, ale pozor. Nově se dostala do zákona upřesňující věta, že i v momentě, kdy plátce nemá povinnost kontrolní hlášení podat, tak na tuto výzvu musí reagovat podáním „prázdného“ kontrolního hlášení pomocí rychlé reakce na výzvu, kde zaškrtne „nemám povinnost podat KH“. Zákonodárce pravděpodobně chce touto větou předejít situacím, kdy někteří plátci reagují na tyto výzvy prostým e-mailem či jiným neoficiálním způsobem, a nabíhají jim sankce s tím související.

 

Správce daně údaje uvedené v podaném kontrolním hlášení posoudí, popřípadě prověří a v případě pochybností o jejich správnosti nebo úplnosti vyzve plátce, aby údaje změnil nebo doplnil, popřípadě původní údaje potvrdil pomocí následného kontrolního hlášení. Podle současné právní úpravy je zde stejná lhůta pro reakci ke změně, doplnění či potvrzení údajů, a to 5 pracovních dnů ode dne oznámení výzvy. Podle nové úpravy se tato lhůta prodlužuje na 17 kalendářních dnů ode dne dodání do datové schránky nebo 5 pracovních dnů od oznámení výzvy v případě, kdy je doručováno jinak. Je tedy irelevantní takzvaná fikce doručení, kdy je doručeno desátým dnem po dodání zprávy do datové schránky. 

 

Uvedeme si na jednoduchém příkladu, kdy zpráva byla doručena do datové schránky 2. 1. 2023:

 

        Pokud se přihlásím tento den do datové schránky, podle staré úpravy mám 5 pracovních dnů, tedy do 9. 1. 2023. Podle nové úpravy mám 17 kalendářních dnů, tedy do 19. 1. 2023. Zde tedy ve výsledku dochází ke změně o 10 dnů.

        Pokud se nepřihlásím do datové schránky vůbec, podle staré úpravy je doručeno fikcí dne 12. 1. 2023 a od tohoto dne mám čas 5 pracovních dnů, tedy do 19. 1. 2023. Podle nové úpravy mám 17 kalendářních dnů, tedy do 19. 1. 2023. Zde tedy ve výsledku nedochází ke změně.

Současně dochází u pokut ve výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč ke snížení na poloviční výši, a to v případě kdy je:

1)     plátce fyzickou osobou,

2)     ke dni, ve kterém vznikla povinnost uhradit tuto pokutu, zdaňovacím obdobím plátce kalendářní čtvrtletí, nebo

3)     plátce společnosti s ručením omezeným, která má jednoho společníka, přičemž tento společník je fyzickou osobou; pro účely posouzení splnění těchto podmínek je rozhodným dnem

 1. a)   první den kalendářního čtvrtletí, ve kterém vznikla povinnost uhradit tuto pokutu, nebo
 2. b)   den vzniku této společnosti, pokud tato skutečnost nastane po rozhodném dni podle bodu 1.

Daně jsou velmi komplexní a nesnadná, přesto nevyhnutelná, součást podnikání. Nebojte se proto v případě konzultace ozvat našemu partnerovi – společnosti Rödl & Partner. Úvodní telefonická konzultace je zdarma, proto neváhejte a obraťte se na odborníky právě z Rödl & Partner. 

Štěpán Kuba

Daňový poradce
t: +420 776 089 713
m: stepan.kuba@roedl.com

  Podnikatelský úvěr

  • Nevíte celkové náklady financování

  • Zvyšujete zadluženost podniku

  • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

  • Platíte i když úvěr nečerpáte

  • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

  • Potřeba dokládat finanční výkazy

  • Časově a administrativně náročné

  • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

  Roger Platba

  • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

  • Nezadlužujete se

  • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

  • Financujete, jen když potřebujete

  • Žádné limity ani skryté poplatky

  • Rychlá a jednoduchá registrace

  • Vše vyřešíte online

  • Schvalovací proces v průměru 24 hodin