Roger | Jednodušší finance

Navýšení odpočtu z titulu darování

Předvánoční sezóna je v plném proudu. S obdobím je spojena také větší motivace podpořit dobročinné projekty. Zvažujete, zda před Vánocemi přispět na charitu? Máme pro vás dobrou zprávu – dary si můžete odečíst z daní aktuálně s navýšeným odpočtem. 

Dne 4. 2. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 39/2021 Sb., kterým došlo k novelizaci ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Danou novelou dočasně došlo ke zvýšení částky, kterou lze v úhrnu odečíst od základu daně v rámci uplatnění nezdanitelné části základu daně ve formě bezúplatného plnění – daru.

Zákon o daních z příjmu stanovuje podmínky, za kterých si mohou fyzické a právnické osoby snížit základ daně, tedy ve výsledku daňovou povinnost. Musí se jednat o bezúplatné plnění neboli dar. 

Toto plnění musí být poskytnuto obcím, krajům, organizačním složkám státu či právnickým osobám se sídlem na území České republiky. 

Musí se jednat o bezúplatné plnění na dobročinné účely jako např.

 • na vědu a vzdělávání

 • výzkumné a vývojové účely

 • kulturu a školství

 • na policii

 • na požární ochranu

 • na podporu a ochranu mládeže

 • na ochranu zvířat a jejich zdraví

 • sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární a charitativní účely

 • náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti

 • tělovýchovné a sportovní

 • politickým stranám

 • financování odstraňování následků živelní pohromy

Fyzické osoby

Minimální hodnotová hranice činí pro fyzické osoby v úhrnu za zdaňovací období 2 % ze základu daně nebo alespoň 1 000 Kč. Do nynějška platilo, že si můžeme odečíst maximálně 15 % ze základu daně, ovšem pro roky 2020 a 2021 platí zvýšená hranice, a to 30 %.

Právnické osoby

Minimální hodnotová hranice činí pro právnické osoby v úhrnu za zdaňovací období alespoň 2 000 Kč. Do nynějška platilo, že si můžeme odečíst maximálně 10 % ze základu daně sníženého podle § 34 (o daňové ztráty z minulých let, odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání). Ovšem pro zdaňovací období, která skončila v rozmezí od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022, platí zvýšená hranice, a to 30 %.

Vzhledem současné situaci ve světě se dá předpokládat, že ochota dárců podílet se na podpoře veřejně prospěšných účelů bude nižší. Zvýšení hranice na 30 % by mělo mít motivační charakter.

Využijte služby  Rödl & Partner

V souvislosti s touto změnou bychom vám rádi nabídli služeb našich daňových poradců z Rödl & Partner. Pomohou s posouzením, zda-li máte na odpočet nárok. 

Co je k tomu zapotřebí?

 • aby dar plynul osobě stanovené zákonem

 • aby byl splněn účel plnění pro vznik nároku na odpočet


Poradí, co musí obsahovat darovací smlouva. V neposlední řadě zpracují přiznání, kde správně uplatní odpočet a mnoho dalšího. V případě jakýchkoliv otázek nás prosím neváhejte kontaktovat.


Štěpán Kuba

Daňový poradce
t: +420 776 089 713
m: stepan.kuba@roedl.com

  Podnikatelský úvěr

  • Nevíte celkové náklady financování

  • Zvyšujete zadluženost podniku

  • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

  • Platíte i když úvěr nečerpáte

  • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

  • Potřeba dokládat finanční výkazy

  • Časově a administrativně náročné

  • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

  Roger Platba

  • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

  • Nezadlužujete se

  • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

  • Financujete, jen když potřebujete

  • Žádné limity ani skryté poplatky

  • Rychlá a jednoduchá registrace

  • Vše vyřešíte online

  • Schvalovací proces v průměru 24 hodin