Roger | Jednodušší finance

Průměrná splatnost faktur v roce 2021

Splatnost faktur je omezená právní úpravou, která její délku omezuje na 30 dnů. Cílem novely byla snaha zkrátit dlouhou splatnost faktur a posílit postavení malých a středních firem. Občanský zákoník umožňuje výjimku, pokud to není vůči věřiteli „hrubě nespravedlivé“, což je pojem, který se nedá tak snadno prokázat.

Praxe ukazuje, že nezřídka dosahuje délka splatnosti faktur na více než 60 dnů. Na úkor rozvoje a investice do dalších zakázek jsou v takovém případě společnosti nuceny čekat, než odběratel zaplatí. Situace může podnikům způsobovat výrazné problémy s cash flow. Efektivním řešením je postoupení pohledávek

 

Platební morálka se vlivem ekonomického vývoje zhoršila

 

 

Podle interní databáze Platební instituce Roger se v meziročním srovnání všeobecně prodloužila průměrná splatnost faktur o 2 dny na 60 dnů. Zároveň firmy reálně platí v průměru o 2 dny později, než je datum splatnosti na faktuře. 

 

Průměrně je nejdelší splatnost faktur v odvětví lidských zdrojů (108 dnů), logistiky (68 dnů) nebo služeb

(63 dnů). Nejvíce se meziročně prodloužila splatnost v odvětví chemie a farmacie (ze 17 na 44 dnů). Nejkratší délku jsme naopak zaznamenali v odvětví energetiky (29 dnů). 

 

Také podle průzkumu Barometru uskutečněného úvěrovou pojišťovnou Atradius se v tuzemsku meziročně zhoršila platební morálka firem. Dotazované podniky působí v odvětví chemického průmyslu, zboží dlouhodobé spotřeby, ocelářství a kovoprůmyslu. Zatímco v roce 2020 bylo po splatnosti zaplaceno 39 % faktur, v roce 2021

to bylo 48 %. Zároveň se meziročně zvedl podíl pohledávek nesplacených i po 90 dnech – ze 4 % na 9 %.

 

Firmy musí odmítat zakázky. Řešením je faktoring

 

Situaci komplikuje také zvyšování úrokových sazeb ČNB a firmy se začínají poohlížet po alternativách k tradičnímu bankovnímu financování. Poptávka po provozním financování roste především u živnostníků a menších či středně velkých podniků. Těm přináší i drobnější nerovnováha riziko nedostatku finančních prostředků a výkyvu v cash flow. Čelí konkurenci velkých dodavatelů a zároveň tlaku odběratelů. V případě, že nepřistoupí menší dodavatel na požadované platební podmínky, obvykle odběratel volí většího dodavatele, který je schopen dlouhou splatnost přijmout. 

 

Menší podniky musí posléze odmítat nové zakázky a mohou se uchýlit k řešení za pomocí úvěrů, které v současné době zdražují. Dostatek firemních financí je možné zabezpečit pomocí inovativní možnosti P2P faktoringu, který nabízejí společnosti jako je Platební instituce Roger. Hlavními přednostmi je jednoduchost, rychlost a minimální administrativa.

 

 

Posláním Rogera je, aby si podnikatelé nemuseli dělat starosti s dlouhými splatnostmi, vylepšili své cash flow a mohli se plně soustředit na rozvoj podnikání. Od roku 2020 je fintech součástí skupiny Komerční banky.

 

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin