Roger | Jednodušší finance

Hlavní výhody udržitelného dodavatelského řetězce

Efektivní řízení dodavatelského řetězce (Supply Chain Management, SCM) pomáhá podnikům lépe řídit tok zboží a služeb, do kterého v posledních letech čím dál palčivěji vstupuje téma udržitelnosti. Co konkrétně to znamená a do jaké míry udržitelnost zvyšuje ekonomickou výkonnost podniku?

Environmentální a sociální udržitelnost

Udržitelný dodavatelský řetězec obsahuje všechny prvky tradičního dodavatelského řetězce s ohledem na ekonomická, environmentální a sociální hlediska, čímž ještě více vyžaduje užší interakci mezi všemi zúčastněnými firmami. 

 

Ekologicky šetrné praktiky zahrnují zelený design (marketing a strojírenství), zelené postupy při zadávání veřejných zakázek (nákup materiálů a produktů šetrných k životnímu prostředí), kompletní řízení kvality životního prostředí (prevence znečištění), ekologicky šetrné balení, přepravu apod. Témata sociální udržitelnosti zahrnují například vzdělávání, školení a rozvoj, bezpečnost a zdraví nebo lidská práva.

Udržitelnost a ekonomická výkonnost podniku

Ze začátku je recyklace a snižování odpadu pro firmy nákladné, ale v dlouhodobějším horizontu šetří peníze. Zavádění udržitelnějšího systému se liší podle velikosti firmy a průmyslových odvětví. Větší společnosti mohou mít výhodu v podobě dostatku finančních i lidských zdrojů pro praktiky udržitelného řetězce a snadněji tak environmentální systémy implementují. 

 

Sociální i environmentální výkonnost má v konečném důsledku pozitivní vliv na ekonomické výsledky podniku. Na tom se podílí například snížení emisí výfukových plynů, odpadních vod a pevného odpadu. To nakonec vede k nižší frekvenci ekologických havárií, snižování nákladů na spotřebu energie a výdajů na emise znečišťujících látek či na pokuty za ekologické nehody. Závadění udržitelných a sociálních praktik do společnosti se projeví na finanční výkonnosti průměrně v rámci 2 let.

Systém dodavatelského financování Invoice Financing

 

Ať už se jedná o tradiční nebo udržitelný dodavatelský řetězec, nejdůležitějším prvkem je dodávka potřebných vstupů a produktů na základě poptávky. Trendem posledních několika let je také financování dodavatelského řetězce. Invoice financing posílí dodavatelský řetězec a zkrátí splatnosti faktur podle potřeb dodavatelů. 

 

 

Hlavním úkolem je financování obchodních toků mezi odběretelem a dodavatelem s cílem optimalizovat jejich pracovní kapitál. Obsluha probíhá velmi jednoduše pomocí uživatelsky přívětivého webového rozhraní. 

 

 

ZDROJ: CHERVINSKA, Alla. Zvyšování výkonnosti prostřednictvím konceptu udržitelnosti v dodavatelských řetězcích. Brno, 2021. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Ing. Eva Švandová, Ph.D.

Podnikatelský úvěr

 • Nevíte celkové náklady financování

 • Zvyšujete zadluženost podniku

 • Odvíjí se od bonity vaší společnosti

 • Platíte i když úvěr nečerpáte

 • Stanovena výše čerpání, navýšení je obtížné

 • Potřeba dokládat finanční výkazy

 • Časově a administrativně náročné

 • Schvalovací proces v půměru 2 měsíce

Roger Platba

 • V průměru za 1,93 % z hodnoty faktury

 • Nezadlužujete se

 • Odvíjí se od bonity vašeho odběratele

 • Financujete, jen když potřebujete

 • Žádné limity ani skryté poplatky

 • Rychlá a jednoduchá registrace

 • Vše vyřešíte online

 • Schvalovací proces v průměru 24 hodin